Overdenkingen

OVERDENKING 02-05-2023

Dan breekt de nieuwe dag aan. Als je uitgerust en fit wakker wordt is het niet zo moeilijk om de Heer te danken voor de nieuwe dag en erop te vertrouwen, dat Hij je kracht geeft, maar wat als je je vermoeid en krachteloos voelt?

Read More

OVERDENKING 18-04-2023

Vertrouwen op God betekent niet dat je gelooft dat alles goed komt, maar dat je weet dat God goed is en dat Hij alleen instaat is om ons te geven Wat nodig is in elke situatie van het leven hier op aarde.
We zoeken allemaal naar houvast in het leven, we hebben allemaal iemand nodig die we onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen

Read More

OVERDENKING 11-04-2023

Als we ons druk maken over van alles en nog wat dat om ons heen en in de wereld gebeurt, dan is dat een bron van onrust. Maar als we ons hart erop richten om God te gehoorzamen en ons bezig te houden met de dingen die Hij van ons vraagt, zal de onrust verdwijnen en ervaren we vrede in ons hart.

Read More

OVERDENKING 04-04-2023

Wie het moment herkent, zoals Zacheüs het deed, gewonnen geeft en beantwoordt, bij hem of haar kan het zomaar opnieuw beginnen, zoals het bij Zacheüs is gegaan. Een vernieuwd leven volledig gericht op Jezus.

Read More

OVERDENKING 28-03-2023

Wie overwint. Jezus is gekomen en heeft satan de kop vermorzeld, hij is een verslagen vijand, daar begonnen we mee. Als wij in Hem blijven en Hem dienen met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en al onze kracht zullen we overwinnen samen met hem en dan zullen al die geweldige beloften straks ons deel worden.

Read More

OVERDENKING 14-03-2023

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Hier spreekt van vervolging of strijd en het kan heel intimiderend voor ons zijn. Dan moeten we bedenken dat als God voor ons is wie zal tegen ons zijn? Onze situatie of problemen moeten wij in gebed bij Hem brengen, we kunnen altijd op zijn hulp rekenen

Read More

OVERDENKING 07-03-2023

God heeft ons gemaakt om gebruikt te worden in zijn dienst. Daartoe heeft Hij aan een ieder van ons gaven en talenten gegeven. Hij weet precies wat goed voor ons is en we eren Hem niet door ons blind te staren op de gaven en talenten die Hij aan ánderen heeft toebedeeld. Om bruikbaar te zijn voor Hem is het nodig dat wij ons laten vormen, laten kneden, zoals de pottenbakker dat doet met de klei.

Read More

OVERDENKING 28-02-2023

Als we het functioneren van alle delen van ons lichaam begrijpen dan begrijpen we ook het functioneren van alle leden van het Lichaam van Christus.
Elke lokale gemeente is een deel van het grote Lichaam van Christus en Jezus Christus is het Hoofd. Het Hoofd bestuurt het Lichaam en geeft de voeding voor elk deel van Zijn Lichaam. Als God u in een gemeente plaatst dan heeft Hij een plan met u in die bepaalde gemeente. Daar wordt u gevoed samen met alle andere leden van die gemeente om samen te groeien volgens het plan van Het Hoofd en Zijn doel voor dat deel van Zijn Lichaam.

Read More