Overdenkingen

OVERDENKING 26-06-2020

Als we in vertrouwen, ons geheel aan God overgeeft, onze staf, dat is ons eigen ik, zal Hij het ons doen gelukken, wat wij ook onder onze handen nemen. In getrouw en gehoorzaamheid God dienen dan zal God je zegenen. Of het betreft geestelijk werk, of huishoudelijk werkzaamheden of je werk in de wereld, geef je staf over aan God dan zal je echt versteld staan wat God doet door jou leven. God zal je bekwamen en wijsheid en inzicht, kennis en creativiteit en alle gaven en talenten die nodig is om je werk uit te voeren tot het einde toe. Daarnaast zal God je stap voor stap leiden naar het doel van Zijn roeping voor jou.

Meer lezen

OVERDENKING 19-06-2020

Haast iedereen zegt te weten dat God van ons houdt, maar de waarheid is dat in werkelijkheid niet iedereen ervaart (bewust zijn van) de liefde van God in zijn/haar leven. Want als we de liefde van God kennen dan zullen we vervuld zijn met de volheid van God en zullen we met ons leven God behagen.

Meer lezen

OVERDENKING 18-06-2020

God heeft, door Zijn grote liefde, u en mij geroepen en gekozen. Hij heeft gekozen om Zijn Zoon tot zonde te maken om de relatie tussen God en mens weer goed te maken. God verlangt van ons ook dat we voor Hem keuzes maken. Daarom heeft God de mens een vrije wil gegeven zodat de mens op basis van zijn liefde voor God, keuzes maakt. God heeft door Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mens, de keuze gemaakt, niet lettende op onze staat, ons gebreken, onze prestaties, maar op grond van Zijn grote liefde.

Meer lezen

OVERDENKING 17-06-2020

God, door Zijn onvoorstelbare grote, onvoorwaardelijke liefde, is bezig Zich aan ons te openbaren om Hem te kennen en met Zijn volheid vervuld te worden. Hij wil ons volwassen kinderen van Hem maken, dat we niet gericht blijven op ons eigen ik, maar uit die cirkel komen en Zijn liefde en aanbod aannemen, zodat we vervuld mogen worden met Zijn volheid en kunnen vatten hoe groot de breedte en lengte een hoogte en diepte Zijn liefde voor ons is.

Meer lezen

OVERDENKING 15-06-2020

Als we God kennen, dan zal God ons hart vullen met Zijn liefde; God stort Zijn volmaakte liefde in onze harten en op onze beurt kunnen we deze liefde van God overbrengen naar elkaar toe, naar onze naasten, naar mensen die vijandig zijn tegenover ons, mensen vergeven. Zo vervullen we het grote gebod: Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Het tweede is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Meer lezen

OVERDENKING 12-06-2020

Door de onvoorwaardelijke liefde van God zijn we kinderen van God geworden. We hebben niets verdiend. We waren eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen. Nu behoren we tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom.

Meer lezen

OVERDENKING 11-06-2020

Jezus zegt: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Dat het bij velen niet gebeurt zoals de Here gezegd heeft, is het fout van God? Houdt God zich niet aan Zijn belofte? Wij, mensen, geven God altijd de schuld van alles wat er gebeurd is. Als alles goed gaat dan vergeet je God te danken en betrek je God niet bij al je plannen en handelingen, maar zodra het niet goed dan schreeuwen we tot God. Dan beseffen we ineens dat God bestaat, dan geven we God de schuld.

Meer lezen

OVERDENKING 10-06-2020

God, in Zijn soevereiniteit kon ingrijpen en verhinderen dat Eva in de verleiding van de duivel viel, maar God had de mens een vrije wil gegeven en dat accepteerde God en waardeerde de keuze van de mens. De mens is geen robot. God is rechtvaardig in al Zijn wegen en beslissingen.

Meer lezen

OVERDENKING 08-06-2020

God heeft Zijn grote liefde getoond vanaf het begin van de schepping. Die liefde wil Hij door laten werken in Zijn relatie met de mens onderling. Daarom heeft God het huwelijk ook ingesteld dat de mens door intieme relatie met elkaar Gods liefde kan doorgeven aan elkaar.

Meer lezen

OVERDENKING 07-06-2020

We zien dat het leven in de hemel is één en al lofprijzing en aanbidding en dankzegging aan God de Schepper, de Eigenaar van het heelal en alles wat er bestaat. Zo wil God ook graag dat Zijn kinderen ook delen in deze manier van leven. We zijn burgers van het Koninkrijk van God.

Meer lezen