Over Ons

Missie en visie

De Volle Evangelische Gemeente Torrevieja is een Nederlandstalige kerk waar iedereen welkom is ongeacht achtergrond, afkomst en religie. Wij zijn een gemeente van mensen die God persoonlijk willen leren kennen en hem aannemen als Redder en Verlosser. Samen willen wij groeien tot discipelen van Jezus Christus.

Visie
Onze grote opdracht staat In Mattheus 28 vers 19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”
Wij streven naar een eenheid zoals de Here Jezus heeft gebeden in Johannes 17:21: “opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in mij en Ik in u, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat gij Mij gezonden hebt.”
Gods liefde wil ieder mens aanraken, ongeacht wie hij is of wat die persoon gedaan heeft.

Missie
Onze missie is om de opdracht van onze Here Jezus Christus uit te voeren, door Zijn Woord te brengen aan de mensen en hen te begeleiden zodat ze tot geloof komen. We willen dat ze God persoonlijk leren kennen en Hem aannemen als hun Redder en Verlosser en zich laten dopen.
Daarna begeleiden we hen en geven we bijbelstudies zodat ze kunnen groeien in het geloof in Jezus Christus en Zijn discipelen worden.

Geschiedenis

De Volle Evangelische Gemeente Torrevieja is begonnen in 2007 als een huisgemeente in het huis van het echtpaar Jan en Edith Visser. De leden bestaan uit Nederlands sprekende mensen die in Torrevieja en omgeving wonen. Na zeven jaar de samenkomsten in huis gehouden te hebben, heeft de Here voorzien in een ruimte. Per 31 januari 2015 is de gemeente verhuisd naar een zaal van de International Christian Assembly (ICA), (de Engelse gemeente).

God voorziet de Gemeente ook met medewerkers, met eenzelfde doel en verlangen en bewogenheid om de mensen te bereiken met het Evangelie en discipelen voor de Here Jezus te maken en zo Gods Koninkrijk in Torrevieja en omgeving op te bouwen.

De Volle Evangelie Gemeente Torrevieja is met ingang van 26 januari 2016 aangesloten bij de AMG Spanje, Advancing Ministries of the Gospel (AMG). Dit is dezelfde organisatie waar ook de Engelse Gemeente (ICA) en de Spaanse Gemeente Asamblea Cristiana van Torrevieja zijn aangesloten. Deze drie gemeenten staan los van elkaar, maar helpen elkaar in het volvoeren van de opdracht van de Here Jezus Christus. De voorganger van deze gemeente is het echtpaar Jan en Edith Visser.

 

Keywords

 • Samenkomsten
 • Bijbelstudies
 • Bidstonden
 • Heilig Avondmaal
 • Fellowships
 • Dopen
 • Huwelijk
 • Evangeliseren
 • Familie
 • Vriendschap
 • Nederlandstalig

Rekeningnummer van onze Gemeente:

Baco Sabadel
ES 890081 1463 9100 0158 4964
BIC: BSAB ESBB
Cuenta Relación AMG ESPAÑA 

Contact:

Jan en Edith Visser
Calle Tirso de Molina 119
03138 Torrevieja

Tel +34 6 625 339 35
contact@vegtorrevieja.com