Woensdag om 16:30

Bidstond

Een bidstond is een samenkomst waarin we gezamenlijk tot God te bidden. Natuurlijk kan je dat ook gewoon thuis doen en het is goed als je dat ook dagelijks doet. Er is echter niets krachtiger in het koninkrijk van God, dan het gebed van christenen die samen voor Gods troon staan. Het is krachtiger dan individueel gebed.

Gezamenlijk gebed brengt niet alleen grote wonderen teweeg. Het is ook een bijzondere bron van bemoediging en versterking voor onszelf. Door ons gezamenlijk gebed, voor anderen en voor elkaar, ontstaat er ruimte voor de Heilige Geest om met grote kracht te bewegen in ons eigen hart. God wil ons gebruiken, hoe klein en zwak we ook zijn.

Tijdens de bidstond bidden we voor de gemeente, voor de zieken, voor de zendelingen, voor de situatie in de wereld, voor broeders en zusters dichtbij en veraf. Daarnaast bidden we ook voor mensen die een verzoek tot gebed hebben gedaan.

Voorbede

Als u behoefte heeft aan gebed kunt een bericht naar ons sturen via het contactformulier hieronder. U kunt ons ook bereiken via ons emailadres of telefoonnummer. U kunt ons natuurlijk ook gewoon aanspreken.