Auteur: Edith Visser

OVERDENKING 18-05-2020

De voorstelling van ons denken, levend herinneren van alle weldaden van God, maakt dat ons hart zich altijd verkleefd raakt aan God. Door zo in je gedachten, levendig bezig zijn met God wordt je één met God en voel je Zijn aanwezigheid.

Meer lezen

OVERDENKING 16-05-2020

Als we ons hart vernedert voor God, dan zal de Heilige Geest Zijn werk doen in ons en begint ons te vormen en klaarmaken voor het doel dat God heeft voor ons persoonlijk en voor zijn grote plan voor Zijn schepping.

Meer lezen

OVERDENKING 15-05-2020

Om te blijven in intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, moeten we ons hart erop zetten God te zoeken, geheel ons hart richten tot God, en verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste dan zal alle vrees, angst en bezorgdheid wegvlieden.

Meer lezen

OVERDENKING 14-05-2020

Als uw hart verhard of ongevoelig en ongelovig is voor de voorzieningen die God gegeven heeft aan Zijn kinderen, kunt u tot Jezus komen zoals Jezus gezgd heeft : Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En Jezus zegt ook tot ons,: Wanneer de Trooster, de Heilige Geest komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de werg wijzen tot de volle waarheid.

Meer lezen

OVERDENKING 12-05-2020

We zijn gevoelig voor de natuurlijke dingen die zichtbaar zijn. Mensen passen zich makkelijk aan het natuurlijke, het waarneembare dan aan de Echte Waarheid, en wordt ons hart ongevoelig voor het geestelijk werk dat God bezig is in ons.

Meer lezen

OVERDENKING 11-05-2020

Het is voor God een plezier om Zijn kinderen te zien staan in geloof en vertrouwen op Zijn beloftes en ontvangen van Hem wat Hij beloofd heeft, opdat Zijn Naam verheerlijkt wordt. Zo als we denken, zo handelen we.

Meer lezen

OVERDENKING 10-05-2020

Jezus heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij heeft macht om alle situaties in de wereld te veranderen. Daarom, kijk omhoog naar onze Redder en Verlosser Jezus Christus! Haal je ogen en je aandacht af van de omstandigheden om je heen en richt je ogen op de hemelse Bron.

Meer lezen

OVERDENKING 09-05-2020

Vestigt je aandacht op Jezus, richt je ogen sterk op Hem, door Zijn Woord en Zijn beloften in de Bijbel te lezen, overpeinzen en in gehoorzaamheid ernaar handelen. Dan verdwijnt de angst en twijfel uit je hart, want je hart is nu gevuld met het Woord van God. Gods Woord is de waarheid. En als de Waarheid in je hart is, zal de leugen van de duivel verdwijnen uit je hart. Amen!

Meer lezen