Auteur: Edith Visser

OVERDENKING 01-12-2022

Laten we diep over nadenken, hoe David was, waarom hij de man naar Gods hart was. Terwijl hij vervolgd werd en in de hitte en droogte zat, zeurde hij niet om water maar hij zag de dingen vanuit Gods heerlijkheid. Hij vergat zijn lichamelijke behoefte en ervoer zijn geestelijke behoefte. ‘Mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U. Het samenzijn met God is meer dan aardse (vleselijke) behoeften.

Read More

OVERDENKING 16-11-2022

Toen God de mens schiep nam Hij de tijd om de mens te formeren. Geweldig! Als je iets maakt met je handen, dan koester je het in je hand. Wat een grote liefde heeft God de Vader voor de mens! Maar God wil dat de mens uit vrije wil God liefhebben, zonder dwang, dat is LIEFDE. God heeft alles geschapen voor de mens om de mens te tonen hoe groot Gods liefde is voor de mens

Read More

OVERDENKING 09-11-2022

Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in dit aardse lichaam wonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Moeilijk gezegd maar dit is een Belofte van de Allerhoogste.

Read More

OVERDENKING 03-11-2022

Maar door vernieuwing van ons denken, kunnen we denken zoals Jezus denkt, de dingen die boven zijn bedenken, dan zullen we ook het bovennatuurlijke geloof, het geloof van God, het geloof van boven, hanteren in ons leven. Hoe kunnen we ons denken vernieuwen?

Read More

OVERDENKING 30-10-2022

We hebben allemaal dezelfde maat geloof ontvangen toen we tot bekering zijn gekomen. God heeft geen aanziens des persoons; God heeft iedereen even lief. Maar waarom heeft het niet hetzelfde resultaat bij ieder kind van God? Dat ligt niet aan God.

Read More

OVERDENKING 12-10-2022

Er bestaat geen lijden, geen beproeving, die Jezus niet heeft meegemaakt. Hij heeft alles gedragen aan het kruis van Golgotha en nu heeft Hij ons zijn Geest gegeven die ons te hulp komt in onze zwakheid

Read More

OVERDENKING 05-10-2022

Als jij de Heilige Geest in jou het werk laat doen en stop je met je oude ik zelf te doen, gaat dat Goddelijk licht ook van jou afstralen dan kunnen anderen zien dat jij anders praat, bemoedigd en liefde geeft .

Read More

OVERDENKING 28-09-2022

Kent uw identiteit in Christus. U bent een kind van God, leef in uw nieuwe identiteit en denk niet meer terug aan het oude. Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen (2 Kor 5:17). Hoe kunnen we leven vanuit onze nieuwe identiteit?

Read More

OVERDENKING 21-09-2022

Opgaan naar Gods huis. Laten we het nooit als iets gewoons gaan beschouwen, maar als een groot voorrecht, een bijzondere genade van God, dat we deel mogen uitmaken van zijn Gemeente, dat we een plek hebben, waar we samen kunnen komen, waar we weten dat Hij in ons midden is en waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Read More

OVERDENKING 07-09-2022

Als plaatsvervangers van Jezus , als zijn dienaren, laat Hij ons weten, dat we niet verbaasd moeten zijn, als de wereld ons haat, zoals Hij gehaat werd. We zijn niet van de wereld, dus moeten we er rekening mee houden, dat er over ons geroddeld wordt, dat we belachelijk gemaakt worden.

Read More