Auteur: Edith Visser

OVERDENKING 22-06-2022

Houd jij ook zo van de maand juni? De natuur is tot leven gekomen en bruist! Al dat moois is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Er ging een proces van zaaien, ontkiemen en – niet te vergeten- geduldig afwachten aan vooraf. Wat we zaaien, zullen we ook maaien, zegt de Bijbel. Dit is ook toe te passen op ons eigen leven. In onze gedachten kunnen ook zaadjes geplant worden, die vervolgens zullen ontkiemen tot een bepaald gedrag, of een bepaalde houding. Het is belangrijk om dus goed te zorgen voor jouw levenstuin, want het bepaald de richting van je leven als kind van God

Read More

OVERDENKING 15-06-2022

Prijst de Heer! De dood en het dodenrijk is overwonnen door de Here Jezus Christus. Je hoeft niet meer angst te hebben voor de dood! De duivel is al verslagen, nu is de tijd om mensen op te roepen om zich te bekeren, om in het Nieuwe Koninkrijk binnen te komen, het Koninkrijk van God. Jezus zei tegen Nicodemus, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het Koninkrijk van God niet zien.

Read More

OVERDENKING 18-05-2022

. Zijn wij bereid om een “nee” te horen, als we eigenlijk al vastbesloten waren om te gaan? Zijn wij bereid om een “ja” te horen, als we eigenlijk al vastbesloten waren om iets niet te gaan doen?

Read More

OVERDENKING 11-05-2022

In de lente vind ik het mooi om een plant met prachtige mooie bloemen te hebben. Het maakt me blij vanwege de kleuren, maar ook om te zien hoe het groeit. Maar als ik deze plant niet goed verzorg droogt het uit en straalt niet meer. Zo is het ook met ons als zijn kinderen, willen we gesnoeid worden, willen we stralen en ons geestelijke geur verspreiden???

Read More

OVERDENKING 04-05-2022

Leef in het nieuwe Leven die God in je geplaatst heeft!! We zijn geboren uit God; onze burgerschap is het Hemelse Koninkrijk; niet wanneer we doodgaan, maar nu! Nu leven we al vanuit het Koninkrijk van de hemel met Zijn voorzieningen!! Leeft in de overwinning die Jezus heeft behaald voor ons!!

Read More

OVERDENKING 27-04-2022

Als je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, dan merk je op gegeven moment dat je ook Zijn eigenschappen, zoals liefde, vriendelijkheid en ontferming, zelf wil gaan uitstralen. En dan worden die nieuwe kleren op een gegeven moment heel natuurlijk voor je.

Read More

OVERDENKING 20-04-2022

In het Oude Testament wordt Gods volk, Israël, er door de profeten regelmatig aan herinnerd, dat zij hun God met eerbied en ontzag moeten vereren. Hij is hun Schepper, hun Formeerder, Hij is de Pottenbakker, zij zijn het leem, Hij is hun Verlosser, die hen bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte. De God van het Oude Testament is Dezelfde als de God van het Nieuwe Testament. God is in eeuwigheid Dezelfde! Hij is ook onze Schepper, onze Formeerder.

Read More

OVERDENKING 13-04-2022

Denk eens na over de Heilige Geest als helper. Hij helpt niet, omdat dat is wat Hij doet. De Geest helpt jou, omdat de Geest dat wil . Denk eens aan de meest behulpzame persoon die je kent. Iemand die altijd klaar staat om te helpen vanuit liefde en niet uit eigen belang. Een vriend of vriendin die het beste met jou voor heeft. Die niets terug verwacht voor gegeven hulp. De Heilige Geest is zo’n persoon. Bereidwillig. Vol onvoorwaardelijke liefde. Hij verheugt zich in het kunnen helpen.

Read More

OVERDENKING 06-04-2022

De meeste christenen wachten om de overwinning te behalen in de Hemel in plaats van de Hemelse overwinning nu te ervaren in hun leven! Jezus heeft de duivel, de dood en het dodenrijk al overwonnen en met Hem zijn wij méér dan overwinnaars hier op aarde! Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde ontvangen van God en die macht en autoriteit heeft Hij aan Zijn kinderen gegeven om de Hemel te manifesteren hier op aarde, door wonderen en tekenen te doen zoals Jezus gezegd heeft

Read More

OVERDENKING 30-03-2022

Onze broeders en zusters die in landen wonen, waar christenen worden vervolgd, kennen de consequenties van het volgen van Jezus maar al te goed. En toch nemen velen het besluit om voor Hem te kiezen. Ze hebben iets of beter gezegd Iemand gevonden die zo kostbaar voor hen is , dat ze daar koste wat kost geen afstand meer van willen doen.

Read More