Auteur: Edith Visser

OVERDENKING 05-06-2020

De duivel probeert altijd Gods kinderen tegen te houden om God te verheerlijken met allerlei listen, maar zodra ze beginnen God te aanbidden, lofprijzen en danken, dan vliedt hij weg, dan kan hij niet staande blijven. Daarom moeten we vaststaan in ons geloof en standpunt als Gods kinderen. Lofprijzing en aanbidding is de machtigste wapen tegen de duivel.

Meer lezen

OVERDENKING 04-06-2020

God kent de situaties waarin wij verkeren, maar God wil je actie zien, Hem prijzen en loven en aanbidden. Door God te aanbidden en lofprijzen en Hem verheerlijken, komt het geloof die God ons gegeven heeft toen we tot geloof kwamen (Rom 12:3), het geloof van Jezus Christus (Gal 2:16SV) in actie, we zeggen het geloof groeit. Het vertrouwen in God wordt krachtiger. We ontvangen kracht van de Heilige Geest.

Meer lezen

OVERDENKING 31-05-2020

Je kan alleen je naaste liefhebben als jezelf, als je God eerst met geheel je hart, ziel en verstand liefhebben. Je leven moet eerst Godgericht zijn! Dit is het gebod van God. Dat kunnen we niet omkeren, iets eraf halen of versoepelen.

Meer lezen

OVERDENKING 29-05-2020

Zouden de mensen om ons heen kunnen zien dat wij kinderen van God zijn, door ons spreken en ons handelen? Kunnen we mensen in deze tijd bemoedigen en hen op onze Almachtige God wijzen, of praten we zelfde als hen en zijn we net als hen, bang voor alles?

Meer lezen

OVERDENKING 28-05-2020

Onze liefdevolle Vader wacht met vol geduld om een intieme relatie met ons te houden, zodat we Hem persoonlijk kennen en Hem vertrouwen en met Hem de strijd aanbinden tegen de reuzen in ons leven, of het een ziekte is, zwakheid of financiële problemen is. Ieder weer voor zichzelf tegenover welke reus je staat. JEZUS zegt: dit heb IK tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, IK heb de wereld overwonnen.

Meer lezen

OVERDENKING 27-05-2020

We zijn kinderen van het Nieuwe Verbond, door het bloed van Jezus Christus en verzegeld met de Heilige Geest. We zijn burgers van het Koninkrijk van God. Gods kinderen. Zou God ons zomaar aan ons lot overlaten? Nee! In het Nieuwe Verbond zitten alle voorzieningen die we nodig hebben om te leven en te werken in deze wereld totdat onze Koning komt om ons op te halen.

Meer lezen

OVERDENKING 25-05-2020

Twijfel en angst zijn de doeltreffende wapens van de duivel om mensen in problemen te brengen als wij aan toegeven. Twijfel en angst komen wel op in ons gedachten, maar de keuze en beslissing ligt aan ons. Als we, staande op de beloften van God, deze wapen van de boze wederstaan in vast geloof dan zullen we overwinning behalen, want met Hem zijn we méér dan overwinnaars!

Meer lezen