OVERDENKING 23-05-2023

DE REIS MET ONZE HEILAND

Weet u broeders en zusters, dat elke psalm  een stap is op reis met onze Hemelse vader.  In Psalm 123 vers 1 zien wij ,de pelgrims tocht en  de volharding van het geloof in hun Hemelse vader  tijdens hun hele tocht zien we hoe ze God loven en prijzen  zie Psalm 124 : we zijn  ontsnapt van een vogelvanger maar de Heer  heeft ons geholpen ( hier zien we God zijn Goedheid). In Psalm 125 zingen ze tijdens hun pelgrims reis hun verdriet  uit in gezang naar Hem die hun altijd bijstaat. Ondanks hun tocht met zoveel problemen en obstakels  gingen, ze verder en bleven vertrouwen op Gods goedheid en trouw. Psalm 122 de aankomst van de pelgrims  riepen zij ,de stammen op om naar het huis van de Heer te gaan om Hem te loven en te danken voor alles wat Hij voor ze heeft gedaan. Verder staat er in de Psalmen dat wij ,zijn kinderen trouw zijn woord moeten  bestuderen en zijn eigenschappen die heel verschillend zijn  tegen zullen komen. Waarom is het zo belangrijk om de eigenschappen van God te willen weten, wat voor nut heeft het voor ons geloof in Hem? Omdat ze heel belangrijk zijn en dat wij er van bewust worden van wie God de vader is. God zegt in zijn woord dat wij op Hem moeten lijken we mogen zelf zijn identiteit dragen . Eigenschappen van God zijn: Goedheid  Barmhartigheid en Lankmoedigheid De psalm dichter roept ons op om het ware woord Gods toe te passen in ons dagelijks leven. De Bijbel is ons geestelijke medicijn die alleen werkt als wij het toepassen in ons leven .Het bevrijd ons (als wij ons volledig committeren aan zijn machtig woord) van alles wat niet goed is in de ogen van onze schepper. De psalmmisten roepen ons op om onder elke omstandigheid van ons leven, God de vader als spil van ons leven te plaatsen en alleen op te zien naar Hem zijn Eigenschappen die Hij steeds weer toepast in onze omstandigheden.

Psalm 121 :  Ik  hef mijn ogen  op naar de bergen vanwaar mijn hulp vandaan komt mijn hulp is van God.

Benadrukt in elke situatie Godsgrootheid, Godsmacht ,en zijn overweldigende Kracht in elke situatie in het leven. De psalmmisten zijn een voorbeeld voor ons om volledig ons vertrouwen op het woord dat God uitgesproken heeft te vertrouwen. Psalm 124 : was de Here niet bij ons dan waren wij aangevallen en misschien zelfs verslonden maar prijs de Here Hij is ons een hulp geweest .
Het volk van Israël spreekt hier  hun vertrouwen uit en bevestigen ook dat God ze door de woestijn geholpen heeft ,ze zijn niet  verdronken want God liet dat niet toe. In vers 8 spreken ze uit : Wij  vinden hulp bij de Here Hij die de hemel en aarde gemaakt  heeft .Hoe zit het met ons, wanneer ons leven een beetje anders gaat dan wij verwachten? Zijn wij klagers of zijn we  dragers van de beloften van onze God of gaan wij staan op zijn beloften in Psalm 125 vers : 1????. God vraagt van ons elke reis die wij maken om net als de psalmmisten, in vertrouwen, geleidt worden door zijn machtige hand het leven hier op aarde te leven in volle overgave en vertrouwen in Hem .De psalmmisten bevestigen, dat God de vader een God is van voorzieningen.  Zie psalm 121 : kijk omhoog naar de berg  waar onze hulp vandaan komt  onze hulp is van Hem niet van je eigen kunnen want dan zul je vallen en je bezeren en moeilijk weer opstaan, maar vertrouwen op Gods Woord geeft Kracht om verder te gaan. Geeft stabiliteit in ons leven. Vele kinderen Gods lopen gebogen durven niet meer omhoog  te kijken want ze vertrouwen op hun eigen ik waardoor ze verzwakken. God de vader heeft ons ZIJN HEILIGE GEEST GESCHONKEN om ons te leiden door het leven .In het Oude Testament was het God zelf die de mensen van plaats tot plaats bracht maar ze moesten wel het vertrouwen in Hem hebben om samen met Hem de tocht te maken waar zorgen en problemen die ze tegen komen te overwinnen in zijn kracht en in zijn naam .Hier zijn de  psalmmisten een groot voorbeeld van .Psalm 22 spreekt over Godszorg zo liefdevol  die al begint bij de vorming  van ons bestaan in de moederschoot  en het eindigt niet op ons sterfdag maar tot onze eindeloze eeuwigheid bij HEM  .Psalm 23 bevestigt weer Gods goedheid over degene die gelooft en volledig op zij woord. In psalm 23 zit er totaal geen twijfel maar standvastigheid van het woord van God psalm 23 vers 2 en 3 : wanneer wij ons door God laten leiden zullen wij tevreden zijn. Als wij echter ervoor kiezen om alles op onze eigen manier te doen mogen wij God niet de schuld geven van de situatie waarin wij terecht zullen komen. Onze Herder kent de groene weiden en de kabbelende beekjes die ons zullen genezen. Wij als zijn kinderen, kunnen alleen deze plaatsen en situaties in het leven, bereiken door net als de psalmmisten  ons vertrouwen volledig op God de vader te zetten Verzet je nooit tegen de leiding van onze Heer maar  wees  GEHOORZAAM  om HEM TE VOLGEN ZOALS HIJ DAT ONS ZEGT. Laat God de Herder voor je zijn  net als David in

Psalm 23 vers 1 : DE HEER IS MIJN HERDER, DUS HEB IK NIKS TE VREZEN.

Laten wij als zijn kinderen net als de psalmmisten onze reis voortzetten met onze Hemelse vader die ons belooft heeft  om bij ons en met ons te zijn .

 Mattheüs 28 vers 20 : en zie IK ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. 

 Ik wens u allen Gods rijke zegen toe,

Bep Kruimel