OVERDENKING 02-05-2023

KRACHT VOOR ELKE DAG

In een mooi oud lied in de opwekkingsbundel, lied 123 “Groot is uw trouw o Heer”, lezen we in het tweede couplet wat God ons allemaal geeft : kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, leven tot in eeuwigheid.  Hoop voor de toekomst, leven tot in eeuwigheid, daar zien we naar uit! Jezus zal komen om ons op te halen en dan mogen we voor eeuwig met Hem leven. Wat een hoopvolle toekomst!

Maar Hij geeft ons ook kracht voor vandaag. Op het moment zitten wij nog middenin  de rommel van een verbouwing die al klaar had moeten zijn. Over een week komen onze drie zoons logeren, waar we naar uitzien, maar wat ook weer extra werk met zich meebrengt. In diezelfde periode moet ik ook voor allerlei onderzoeken en controles naar het ziekenhuis, terwijl ik te dealen heb met een lichaam dat niet meewerkt, nawerking van de bestralingen die ik heb ondergaan. Dan komt de vraag op : hoe ga ik dat allemaal doen, waar haal ik de kracht vandaan?

In hetzelfde mooie lied zingen we ook : Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Al wat ik nodig had.

De Israëlieten in de woestijn, op weg naar het Beloofde Land, hadden honger. Ze hadden brood nodig en God voorziet voor hen. In Exodus 16 lezen we , dat God voor hen “brood uit de  hemel laat regenen.” Mozes zegt tegen het volk : “Dit is het brood dat de Heer jullie te eten geeft. En dit is wat de Heer jullie beveelt : Verzamel precies zoveel als je vandaag kan opeten.” Verder  zei Mozes: “Jullie mogen er niets van bewaren voor de volgende dag.” Maar sommige mensen luisterden niet naar Mozes. Zij bewaarden toch een deel voor de volgende dag. Toen was het bedorven.

De Israëlieten moesten leren  God te vertrouwen. Onze zus heeft daar een paar weken geleden ook over geschreven. Het lied zegt : Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.  Zoals zij moesten leren, dat God iedere morgen nieuw manna geeft,  mogen wij leren te vertrouwen, dat Hij voor elke dag nieuwe kracht geeft.

In Klaagliederen 3 : 22-23 zegt de profeet Jeremia :

“Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!”

Elke morgen zijn zij nieuw, dat betekent, dat we ons geen zorgen hoeven te maken voor de volgende dag.  Jezus spreekt daarover.

Mattheüs 6 : 34 “Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen.” (BB)

In de NBG staat :

“Maakt u dan niet bezorgd.”

Dat is de gebiedende wijs. Het is geen optie, niet iets vrijblijvends, maar een opdracht.  Wij hebben vaak niet het idee, dat bezorgd zijn iets negatiefs is, het geeft toch aan, dat je betrokken bent bij iemand of bij een bepaalde situatie en dat is toch goed? Natuurlijk is er niets mis mee, als ik op een broer of zus afstap en zeg, dat ik me een beetje zorgen over hen maak en vraag, of het goed met ze gaat.

Ook Paulus laat weten, dat hij zorg heeft over de gemeentes die hij heeft gesticht. Maar als die bezorgdheid ons gaat beheersen en onze vrede wegneemt is het niet goed. Leest u maar mee, wat Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi.

Filippenzen 4 : 6 “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen  door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.”

Het is niet Gods bedoeling, dat wij met de last van bezorgdheid blijven rondlopen.  We mogen die last aan Hem geven en erop vertrouwen dat Hij zal voorzien. Als we dat doen is er een belofte voor ons weggelegd.

Vers 7 :”Dan zal de vrede van God die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en gedachten beschermen in Jezus Christus.” (BB)

De vrede van God. Dan hoeven we niet wakker te liggen van zorgen over de nieuwe dag, maar kunnen we met David zeggen :

“In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Heer, doet mij veilig wonen.” (Psalm 4 : 9 )

David wist, wat het was om in gevaar te verkeren, op de vlucht voor zijn vijanden, op de vlucht voor Saul en tóch kon hij dit zeggen, in vertrouwen op zijn God.

Dan breekt de nieuwe dag aan. Als je uitgerust en fit wakker wordt is het niet zo moeilijk om de Heer te danken voor de nieuwe dag en erop te vertrouwen, dat Hij je kracht geeft, maar wat als je je vermoeid en krachteloos voelt?  In het evangelie van Johannes lezen we over de ontmoeting van Jezus met Thomas na zijn Opstanding. Thomas kon het maar moeilijk geloven, hij wilde het eerst zelf zien en ervaren, dat Jezus echt was opgestaan.  Jezus zegt tegen hem :  “ Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven!” Hetzelfde geldt voor ons. Ook al ervaren we de kracht niet, mogen we toch in geloof de Heer danken, dat Hij ons door deze dag zal dragen.

Ik besluit met een vers uit Psalm 5. David zegt in

Psalm 5 : 4 “ Heer, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor en zie uit.”

Zo mogen we elke nieuwe dag  met Hem beginnen. Dan zien we niet meer op tegen de dag, maar dan zien we uit naar wat God gaat doen, vol verwachting!

Gods Zegen 

Auguste