OVERDENKING 13-06-2023

 DE GROOTHEID EN GOEDHEID VAN GOD IN DE SCHEPPING!

Voor dat ik wedergeboren was, had geen oog voor de natuur en vond totaal niet interessant. Dat verandert in het voorjaar van 1988.

Mijn ogen werden geopend voor de schoonheid van de natuur. Zelfs de kleinste plant dat tussen de tegels groeide zo als een viooltje was zeer teer en mooi om te zien en de kleuren waren zo helder, wat heb ik genoten die voorjaar van alles wat ik zag in de natuur. Dat is de reden waarom ik gedeeltes van de Psalmen neem om deze overdenking te maken, want in het woord, wordt beschreven de goedheid en grootheid van God.

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd.

Vol bewondering sta ik te kijken naar de hemel en voel ik mij klein en besef hoe groot is onze God!

Hij heeft alles gemaakt door Hem voor Hem en tot Hem.

Hij maakte de seizoenen, Lente, Zomer, Herfst en Winter, alles met oog voor details, de grote bergen en de diepe dalen.

U bevloeit de bergen van uit uw hoge zalen, de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:

Gras laat U groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart versterkt.

De bomen van de Heer zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door Hem zelf geplant.

De vogels bouwen daar hun nesten, in hun kronen huizen de Ooievaars, de hoge bergen zijn voor de steenbokken, In de kloven schuilen de klipdassen.

U heb de maan gemaakt voor de tijden , de zon weet wanneer zij moet ondergaan.

Als U het duister spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.

De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij God om voedsel.

Hoe talrijk zijn Uw werken, Heer.

Alles hebt U met wijsheid gemaakt, vol van Uw schepselen is de aarde.

En allen zien ernaar uit dat U brood geeft, op de juiste tijd.

Geeft U het, dan doe zij zich te goed. Open zich Uw hand, dan worden zij verzadigd .

Hij heeft de mens als kroon van de schepping gemaakt, hem toevertrouwd het werk van zijn handen.

Wat is de mens dat U aan hem denkt !

Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is Uw bestuur, Vorst van de volken.

Wie zou U , Heer, niet vereren, Uw Naam niet prijzen? Want U allen bent Heilig.

Voor de Heer wil ik zingen  zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta.

Moge mijn lofzang de Heer behagen, zoals ik mijn vreugde vind in Hem.

Amén.

Ik wens u allen Gods rijke zegen toe,

Rosa Kotzian