OVERDENKING 20-06-2023

DROEFHEID DAT LEVEN BRENGT.

 2  Korintiërs 7 vers 10: Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.

Droefheid naar Gods wil leidt tot berouw dat tot redding  leidt en waar er geen spijt van zal hebben, maar droefheid die van deze wereld is, leidt tot de dood. Want verdriet is een aandoening of situatie waarin een persoon iets ervaart dat niet goed of onaangenaam is en iemand die verdriet ervaart zal zich ongemakkelijk, verdrietig, overstuur enzovoort voelen. Verdriet heeft zeker iedereen ervaren en de komst ervan kan niet worden vermeden of voorspeld. Paulus onderscheidde twee soorten verdriet, namelijk verdriet dat naar Gods wil is  en verdriet dat van de wereld komt. Wat deze  twee onderscheidt, is het resultaat van de verwerking ervan.

Verdriet naar Gods wil brengt bekering en redding maar verdriet van de wereld produceert de dood. Het verdriet van de wereld is het verdriet veroorzaakt door onze acties of fouten die belang hechten, aan of ons ego beïnvloeden. Dit verdriet leidt ons naar de dood. maar droefheid naar Gods wil is droefheid die wordt veroorzaakt door het besef dat wij Gods wil niet doen. Als we Zijn wil doen en zijn getuigen worden, zullen we zijn zegeningen ontvangen, als wij  het niet doen, dan zijn we niet gehoorzaam aan Gods wil. De Heilige Geest laat ons het beseffen en worden we verdrietig. Dit is verdriet naar Gods wil en deze ongehoorzaamheid brengt  berouw, en inkeer in ons leven en bekering en gehoorzaamheid naar God dat brengt leven en zelfs redding voor ons. Niet alleen later zullen we alles krijgen maar nu in ons leven verklaart God zijn liefde voor ons, genade, goedheid, liefde en trouw.

Psalm 103 vers 8: liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Niet alle verdriet brengt en  zelfvernietiging. Er is verdriet dat ons zelfs dichter bij God brengt, waardoor we Gods genade en goedheid ontvangen. Genade is het goedgunstig handelen van God, dat door de mens wordt ervaren als een geschenk.

de Heer zegenen jullie overvloedig,

AMEN

Liefs Yosie Spans