OVERDENKING 01-08-2023

STAP VOOR STAP

De vernieuwing van je denken zal stap voor stap plaatsvinden, dus raak niet ontmoedigd als je vorderingen langzaam lijken te gaan. Deuteronomium  7: 22 

De HEERE, uw God, zal deze volken van voor uw ogen verdrijven, maar geleidelijk; u zult hen niet onmiddellijk kunnen vernietigen, anders zouden de dieren van het veld te talrijk worden voor u.

De tekst zegt: wanneer Hij (God) die volken voor u op de vlucht drijft zal Hij dat geleidelijk doen. U moet hen niet in een keer uitroeien, anders krijgt u te maken met grote aantallen roofdieren.

IK geloof dat trots het roofdier is dat ons zal opeten , als we te veel vrijheid ineens krijgen. Het is eigenlijk beter om elke keer op één terrein tegelijk de vrijheid te ontvangen. Op die manier waarderen we onze vrijheid meer, omdat we beseffen dat het werkelijk een geschenk is van God  en niet iets wat we in onze eigen kracht kunnen laten gebeuren.

Lijden gaat vooraf aan bevrijding

1 Petrus 5:10: De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade die elke zegening en gunst geeft, heeft u geroepen om in  Christus Jezus  deel te krijgen aan zijn eeuwige luister.

God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Waarom moeten we een  korte tijd lijden? Ik geloof dat we een soort lijden meemaken , vanaf het moment dat we beseffen dat we een probleem hebben, totdat  Jezus ons bevrijdt. Maar we verheugen ons des te meer wanneer de vrijheid komt . Wanneer  we iets zelf proberen te doen en het mislukt, en we daarna beseffen dat we op Hem  moeten wachten, vloeien onze harten over van dankbaarheid en lofprijzing  wanneer  Hij opstaat en doet wat wij niet zelf kunnen. Geen  veroordeling.

Romeinen 8:1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus  Jezus  zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Dus wie in Christus  Jezus  zijn, die niet leven en wandelen naar wat hun vlees voorschrijft, maar naar de voorschriften van de Geest worden niet meer veroordeeld. Aanvaard geen veroordeling wanneer je tegenslagen meemaakt of een slechte dag hebt. Sta gewoon op, borstel het stof af en begin opnieuw. De duivel zal zijn uiterste best doen je tegen te houden op het gebied van vernieuwing van je denken. Hij weet dat zijn controle over ons is afgelopen als wij  eenmaal geleerd hebben  de  juiste gedachten te kiezen en de verkeerde te verwerpen. Hij zal ons proberen tegen te  houden door ontmoediging en veroordeling. Waneer veroordeling komt, gebruik dan het Woord van God als wapen, en herinner satan en ons zelf eraan dat we niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest . Wandelen naar het vlees is op  ons zelf vertrouwen, wandelen naar de Geest is op God vertrouwen. Wanneer je faalt, betekent dat niet dat je een mislukking bent. Het betekent alleen dat je niet alles goed doet . We moeten allemaal het feit accepteren dat we naast onze sterke punten ook zwakheden hebben. Laat Christus gewoon  sterk zijn in onze zwakheden. Dus accepteer geen veroordeling. En we moeten tot een volledige overwinning komen, maar dat kost tijd omdat hij STAP VOOR STAP komt .

AMEN

De Here zegene jullie overvloedig,

Yosie Spans