OVERDENKING 02-02-2022

HABAKUK BEMOEDIGT JOU, MIJ IN MOEILIJKE TIJDEN.

Het lezen van de Bijbel doe je misschien met een bepaalde verwachting. Het kan zijn dat je de Bijbel gebruikt voor een Bijbelstudie en meer wilt leren, of dat je op zoek bent naar een bemoediging of een mooie Bijbeltekst voor op een kaart die je voor iemand schrijft. Wat de reden voor het openen van het woord ook is, het is heel fijn dat je woorden leest die herkenbaar voor jou op dat moment  is. Laatst opende ik het Bijbelboek Habakuk en direct aan het begin van hoofdstuk een begon de profeet zich een vraag te stellen die denk ik, voor de meeste mensen herkenbaar is . Op dat moment is het fijn dat je jezelf kunt spiegelen met een profeet uit de Bijbel. Lees je mee wat Habakuk vandaag te profeteren heeft?

De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heere, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! En verlost U niet? Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij, er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn; want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. – Habakuk 1: 1-4 (HSV)

Herkenbaar?
Habakuk stelt vragen die wij vandaag de dag ons ook kunnen stellen, zeker in moeilijke tijden zijn deze vragen misschien voor jou maar ook voor mij  zo  herkenbaar. Waar is God? Hoort God mij wel als ik tegen Hem praat? Waarom grijpt God niet in om bijvoorbeeld deze pandemie te stoppen. Het soms aanvoelen dat het lijkt alsof God ver weg is. Het volk van God had het moeilijk tijdens de profetie van Habakuk, er gebeuren vreselijke dingen, mensen maken het elkaar opzettelijk moeilijk, er wordt onrecht aangedaan, misdadigers lijken de baas te zijn. Een vraag die Habakuk nadrukkelijk stelt aan God is waarom hoeven de slechte mensen niet te lijden? Het lijkt alsof God al die ellende zomaar laat gebeuren en niet in wilt grijpen. Ook nu in deze tijd van de pandemie .

God spreekt tot Habakuk en zegt om een visioen duidelijk op te schrijven in tafelen zodat iedereen het kan lezen:

Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken, Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.  Maar de RECHTVAARDIGE zal door zijn geloof leven – Habakuk 2: 3-4 (HSV)

God overziet de situatie
God spreekt tot Habakuk en zo ook tot ons in tijden van ziekte of andere zorgen HIJ zegt dat er tijdens zijn profetie iets gaat gebeuren wat niemand gaat geloven. Hij laat de Babyloniërs komen en ze gaan landen veroveren. Ze zullen wreed zijn en voor niets of niemand bang zijn. Mensen zullen voor ze huiveren en alles doen wat zij hun opdragen. Ze zorgen voor angst en iedereen zal bang voor hen zijn. Ze vereren hun eigen kracht maar uiteindelijk zullen de Babyloniërs gestraft worden. Waarom laat God dit toe? Onschuldige mensen die onrecht wordt aangedaan dit verwacht je niet van een liefhebbende God, toch?
Er komt een omkering dat het met de Babyloniërs slecht af zal lopen, volken zullen in opstand komen. Mensen zullen van hout of steen hun eigen afgod maken waar ze op vertrouwen. Maar wie stand houdt in God zal gered worden, God komt om zijn volk te redden. Zie daarom niet op je omstandigheden, maar begin net als Habakuk God te prijzen omdat hij begrijpt dat God een veel breder inzicht heeft en als het de tijd van God is dan grijpt hij in. Het is aan ons om te blijven geloven en vol te houden, ook als de omstandigheden zwaar zijn. Wie standhoudt zal blijven overleven.

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mijn treden op mijn hoogsten. – Habakuk 3:17-19 (HSV)

God is aan het werk broeders en zusters.  De boodschap die Habakuk mee wil geven is dat God een veel breder perspectief heeft over jouw leven. Misschien zit je nu in een moeilijke situatie en weet je niet of je er ooit nog uitkomt, of heb je een bepaald gebedspunt waar je al maanden of zelfs jaren voor bidt, maar wat niet verhoord wordt. Weet dat God het ziet en hoort. In dit leven is het niet altijd duidelijk hoe God werkt, zoals Habakuk schrijft lijkt het dat de goddelozen vrijuit gaan en de rechtvaardigen gestraft te worden. Maar God ziet het en zal recht doen. Misschien hoort het bij een veel groter plan wat je nu nog niet begrijpt. Ik hoop dat dit een bemoediging kan zijn dat de handen van God niet stil zitten en blijven werken. Hij is er ook voor jou, ook al is het nu nog niet zichtbaar, God werkt aan jou. GOD houdt van ons .Blijf in Hem ten alle tijde en houdt vast aan zijn MACHTIG WOORD

Wees allen Gezegend in de machtige naam van Jezus Christus

zr. Beppy Kruimel