OVERDENKING 25-07-2023

JE BEKWAAM MAKEN IN HEM

Wat betekent het woord bekwamen? De nodige kennis en vaardigheid bij brengen. Nog een definitie van dit woord is, door studies of heel goed te oefenen leren waar je heel goed in wil worden of zijn. Zo is het ook met het woord van God. Als wij ons niet in het woord gaan verdiepen , gaan wij nooit in de voetstappen van Jezus kunnen wandelen en handelen. Toen Jezus op aarde was had Hij alleen oog voor het werk van zijn vader God. Hij had niet eens tijd voor zijn ouders, want Hij deed voor 100% de wil van zijn vader en niet wat mensen van Hem vroegen. Jezus is in alles ons voorbeeld. Hij was degene in die tijd die de mensen erop wees wat goed en kwaad is en nog steeds doet via zijn woord. Het begon al bij de schepping van de eerste mensen. Hij sprak nooit mee met en ging ook nooit de zonde in. Jezus was en is tot vandaag het volmaaktste kind van de vader God, want Hij doet zijn Wil ondanks Hij van God autoriteit heeft gehad, maar misbruikt het woord nooit. Hij laat altijd het goede zien en het goede doen. Daarom is het zo belangrijk om ons te bekwamen in zijn woord en precies te leven zoals Hij het wil, maar willen wij dat ?? Jezus wist precies wie Hem zou verloochenen, maar heeft het voor zich gehouden en heeft het op het juiste moment voor al zijn discipelen gezegd. Weer een  belangrijke  les voor ons hier laat Jezus zien dat Zijn vertrouwen op zijn vader was en niet op de mens .Vertrouw op mij zegt de Here met geheel je hart en ziel. Adam en Eva kregen de mooiste plek op aarde en waren uitgekozen tot de eerste schepping van God maar lieten zich toch verleiden door de vrucht die tot zonde geleidt heeft en het jammere hiervan is dat wij erin mee zijn gegaan .Wat zou het toch heerlijk geweest zijn om niet in zonde geboren te worden. Maar het is geschied en het is nu aan ons als zijn kinderen om ons te bekwamen in zijn woord en te leven naar zijn woord. Is dit een makkelijk gegeven? Nee, maar laten wij door in verbintenis met de Allerhoogste te zijn in gehoorzaamheid wandelen en ons elke dag weer te verkwikken aan de rivier. Heel veel kinderen vertrouwen op hun eigen kunnen en niet volledig op de woorden Gods. Het is vaak een beetje van het woord en ons eigen ik .Dit zien wij nergens in de bijbel dat wij op deze manier kinderen Gods mogen zijn .Vertrouwen op God, leven naar zijn woord doen wat Hij van ons vraagt, lijkt vaak zo moeilijk voor ons maar God de vader blijft in liefde en genade naar ons kijken. Onze Vader heeft zijn woord gegeven zodat wij ernaar gaan leven. Het woord mag je nooit bekritiseren, maar je moet elk woord van God serieus nemen. Afgelopen zaterdag heeft pastor Jan een  krachtig woord gebracht over het onvergankelijk zaad ontvangen .Hoe je het kan ontvangen maar vooral wat je absoluut niet meer mag toelaten in je geestelijk leven. Het was een pittig woord maar o zo waar met het doel Jezus te volgen naar zijn beeld. Toen ik jong was, wist ik precies dat ik lerares zou worden. Ik heb me er ook 100 % voor ingezet want ik had een plan met mijn leven en ben er nooit nonchalant mee omgegaan. Ik had een doel mijn diploma te behalen…. dus ging ik voor de 100% studeren en het is mij gelukt met die inzet. Hoe is het nu met mij? Met ons? Gaan wij ons ook voor de 100% bekwamen in een leven met Hem ???? Hoe is onze inzet om te leven naar zijn eer en te wandelen en spreken naar zijn woord. In mijn opleiding heb ik geleerd hoe ik met mijn leerlingen moet omgaan en hoe ik ze leerde om een bijdrage te leveren aan de maatschappij .Ik had dus de tools in handen om ze dat te bieden. Zo is de bijbel het woord van God en natuurlijk nooit te vergeten zijn HEILIGE GEEST die ons als helper wil leren / onderwijzen in de voetstappen van Jezus naar zijn woord te leven hierop aarde. In Mattheüs 4 vers 4 staat :

de mens leeft niet alleen van brood, maar van ieder woord dat komt uit Gods woord.

Met andere woorden, als wij  ons leven maximaal willen beleven zoals God dit van ons vraagt dan wordt het woord prioriteit.
De bijbel geeft ons een maatstaf waarmee we kunnen bepalen wat de waarheid is of de leugen. De Bijbel is het boek, dat ons uitrust  met alles wat we nodig hebben om Hem te dienen. 2 Timotheüs  3 vers 14 en 17 leven naar zijn woord zoals Paulus ons dat zegt en laat zien  hoe hij zich volledig overgegeven heeft aan de wil Gods.

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. vs 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Timotheus 3:14, 17

De Bijbel is de studie dat wordt vergeleken met de zoektocht naar goud hoe harder wij gaan graven des te meer waarde   zullen we vinden om ons leven werkelijk in verbondenheid met Hem te leven. Paulus beklemtoonde het belang van het in acht nemen van de geboden  Gods 1Korinthe 7 vers 9: 

Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze.

en 1Korinthe 9 vers 21 om zo de zegeningen van het heil te ontvangen. Zo kunnen wij nog vele mannen/ vrouwen Gods uit de bijbel bewonderen die ons vertellen en laten zien ondanks alles in dit leven hier op aarde, dat het belangrijk is je volkomen te bekwamen naar de WIL EN HET WOORD VAN GOD . 

Gods rijke zegen

Beppy Kruimel.