OVERDENKING 15-08-2023

VERTROUWEN OF BEREDENEREN

Heel vaak als wij problemen hebben in ons leven en willen we het oplossen, vragen wij hulp aan mensen, die vaak goed bedoeld, ons raad geven.

Toch zouden onze eerste reactie moeten zijn als kinderen van God, naar de Heer te gaan met onze probleem en Hem om raad vragen. Dat wilt Hij altijd geven.

Psalm 34:5: Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Toch zijn wij vaak aan het beredeneren en kijken “het probleem” van verschillende kanten, en hoe langer wij dit doen, des te groter het probleem wordt in onze ogen. Zo geven wij ruimte aan de twijfel en die is echt een slechte raadgever!

Wij lezen in de bijbel hoe de twijfel bij Johannes de Doper aan zijn hart kwam kloppen. Hij stuurde zijn leerlingen naar de Heer Jezus met de vraag: “ Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?” De Heer Jezus antwoordde, zegt tegen Johannes wat jullie zien en gehoord hebben:

Blinden kunnen weer zien, lammen weer  lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan de armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt ( Lucas7:18- 23)

In v23 geeft Hij  een waarschuwing mee.

“Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.” Lucas 7:23

In onze dagelijkse wandel in dit leven moeten wij vertrouwen God, Die altijd het beste voor ons heeft!

Als wij door een tijd van moeite, problemen, verdriet, strijd en lijden heen gaan, moeten wij  Zijn Woord vast houden.

Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt voor het goede.

Romeinen 8:28: En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Onze Hemelse vader heeft ons geluk voor ogen, en niet ons ongeluk: Hij zal ons een hoopvolle toekomst geven ( Jer. 29: 11- 13) in v12 Zegt:

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden, en Ik zal naar u luisteren. Jeremia 29:12

Vers 13 Heeft de voorwaarden wat wij moeten doen.

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

Heel vaak kunnen problemen, strijd, zorgen of ziekte onze emoties de overhand nemen, dat het geloof “vertrouwen” in onze Heiland verkleind, verzwakt.

Zo als Martha bij het overlijden van haar broer. De Heer Jezus herinnerde haar met de woorden:

Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft!? ( Joh.11:40)

Johannes 11:40: Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd, dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?

Als wij het Woord dagelijks tot ons nemen en alles met de Heer Jezus delen, kunnen we de dingen die we meemaken in zijn juiste verhouding zien.

Stormen kunnen gaan en komen, maar een ding is zeker: Hij zal ons nooit begeven nog verlaten, dat is zijn belofte.

Mattheus 28:20: En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Ik wens u Gods Rijke zegen in uw wandel met  Hem.

In Christus Jezus verbonden, 

Rosa Kotzian