OVERDENKING 03-10-2023

VERTROUWEN OP GODS WOORD

Mattheus 14:25-31: In de vierde nachtwake kwam Hij (Jezus) tot hen, gaande over de zee. 26 Toen de discipelen Hem over de zee zagen, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. 27 Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 28 Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. 29 En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! 31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?

Petrus zag dat de Heer Jezus op het water liep. Nadat hij van de schrik bij gekomen was ( Mattheüs 14:26) Vroeg hij aan de Heer, beveelt mij om op het water te lopen. In de eerste instantie besefte hij niet wat hij vroeg aan zijn Meester!

De liefdevolle Heiland zei kom tot Mij.

Petrus stapte uit de boot en begon te lopen op het water met zijn gezicht gericht naar zijn Meester, totdat hij bemerkte de sterke wind die hem een beetje tegen hield.

Petrus reageert heel menselijk en werd bang!

Door de angst richt Petrus zich niet meer op de Heer maar naar de omstandigheden (Mattheüs 14:30)

Zo kan bij ons ook het geval zijn!!!

Er kunnen verschillende situaties of periode in onze leven zijn, waarin wij volkomen op het Woord van onze Heer moeten vertrouwen en niet op onze gevoelens moeten letten.

In zo’n situatie of periode van tijd, wanneer wij de Heer niet ervaren en het lijkt alsof de hemel van koper is! Dan is het erg belangrijk om niet op onze gevoelens af te gaan, maar onze geloof op het woord van God te activeren en daarop leunen!

In zo’n situatie of periode is belangrijk om te weten wat het woord zegt over ons en tot ons.

Er zijn zo veel beloftes in de bijbel en wij kunnen het woord proclameren in de tijd van moeite en strijd.

Bijvoorbeeld:

In een financiële moeilijke tijd is: Psalmen 23:1: De Heer is mijn Herder mij ontbreekt aan niets.

In tijdens van ziekte, zegt het Woord in Jesaja 53:5: Door Zijn striemen is onze genezing.

Als je verlaten voelt en eenzaam:  Psalm 27:10: Al verlaten mij vader en moeder de Heer neemt liefdevol aan.

Als je onrustig en opgejaagd voelt, zegt het Woord:  Johannes 14:27: Ik laat jullie vrede na : mijn vrede geef Ik jullie.

Als je onrecht is je aangedaan, weet dat de rechtvaardige Rechter aan je kant staat!

Romeinen 12:19: Neem geen wraak, geliefde broeder en zuster, maar laat God uw wreker zijn.

En zo zijn nog veel meer beloftes in het Woord te vinden om te gebruiken en proclameren tijdens onze situatie en strijd.

De laatste die ik u wil aanreiken is.

Psalmen 37:3-5: Vertrouw op de Heer en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouwen op Hem, Hij zal dit voor jou doen: Het recht zal dagen als de morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Wat geweldig als we zo het Woord hanteren!

Wij gaan allemaal van tijd tot tijd door donkere dalen, maar wij zijn niet alleen, onze Heiland gaat met ons mee, en als wij het niet voelen of ervaren dan kunnen wij voor 100 procent op zijn Woord varen .

Wij hebben ook de gemeenschap van de Heiligen, we kunnen samen delen en samen bidden samen strijden, en onze Vader in de hemel verhoord onze gebed, want het gebed van een rechtvaardige vermag veel.

We leven nu in de eindtijd, en de tijd die voor ons ligt zal donker zijn en wij moeten onze vertrouwen in God en zijn woord vasthouden.

Ik wens u Gods rijke zegen.

In Christus Jezus verbonden Rosa Kotzian.