OVERDENKING 29-08-2023

UW LICHAAM ALS TEMPEL VAN DE HEER

Bij ons in de buurt staat er een prachtig gebouw, mooie felle kleuren en wij vroegen ons altijd af hoe dit gebouw er van binnen uitziet . Niet lang geleden toen mijn kinderen hier waren liepen wij, in die bewuste straat waar het gebouw staat en de deuren stonden wijd open, het trok meteen onze aandacht. We zagen prachtige pilaren mooie wandschilderingen en wat meer onze aandacht had was de Stilte, de Rust, de Eenvoud van mensen zelfs kinderen die in alle rust en eerbied rondliepen. Een indrukwekkend, prachtig gebouw, volledig gericht op de aanbidding van God.  Volgens de Bijbel is namelijk ook jouw lichaam als een tempel, een tempel voor God. Maar hoe ziet dat er praktisch uit dan? En wat komt daar bij kijken? Zien  wij als zijn kinderen er ook zo uit, dat wanneer we ergens aanwezig zijn, dat we zijn licht uitstralen, zijn rust  kunnen overbrengen aan anderen. De rust en de tevredenheid kunnen laten zien van onze aanwezigheid. Wij als zijn kinderen kunnen alleen gevormd worden, als wij ons volkomen willen laten vormen naar Godsbeeld. Wij zijn het klei en Hij is de Maker.

Zoals een pottenbakker met klei werkt, zo werkt God met mensen. Soms moet Hij halfweg opnieuw beginnen. Soms lijkt een werkstuk klaar, maar kan Hij het niet gebruiken. Dan gaat de droom van God in scherven. God wil graag iets moois maken, maar de mensen moeten wel meewerken als soepele, kneedbare klei. Als ze star en stijf hun eigen weg gaan en zich niet willen laten vormen, wordt het moeilijk voor God om er iets moois van te maken.

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 1 Korinthe 6:19 (HSV) 

In die tijd lag de focus vooral op je geest en werd het lichaam als onbelangrijk gezien. Toch ziet God dat anders en benadrukt juist dat ons lichaam een heilige plek mag zijn. Heilig door en voor zijn Heilige Geest. 

Je lichaam als een tempel… In 2 Kronieken 3: 4-8 lezen we dat Salomo de eerste tempel in Jeruzalem gaat bouwen. Hier lezen we dat de tempel bestond uit drie onderdelen: de voorhal, de hoofdzaal en de achterzaal met het heilige der heiligen. 

Maar hoe ziet ons lichaam als een tempel er dan voor ons nu uit? En welke onderdelen komen daarbij kijken? 

De voorhal: Je lichaam 

Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters door de ontfermingen van God, om u lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12: 1 (HSV) 

Je lichaam als een tempel voor God gaat natuurlijk allereerst over je lichaam zelf. Zoals 1 Korinthe zegt, heb je dit lichaam van God ontvangen en ben je niet van jezelf. In feite is je lichaam geleend. Maar hoe ga je er dan mee om?   

Maar als je naar je lichaam kijkt als een geleend cadeau van God, wordt dit opeens heel anders. Wil je dan nog steeds je lichaam uitputten en weinig slaap gunnen en je tijd en energie op jouw eigen manier gebruiken. En kies je er dan nog steeds voor om niet te bewegen voor God ? Stilzitten is geen optie om Hem te dienen. Jezus was altijd op weg om de wil van zijn Vader te doen .Bewegen als gelovigen ,vraagt  om trouw te zijn aan zijn Woord en doen, leven, spreken en zo ontvangen wij frisse lucht en Zijn licht . Als je lichaam eigenlijk van God is, dan zou je toch een stuk voorzichtiger en zorgzamer met jezelf om moeten gaan en vooral je tijd en alles wat in je is aan Zijn Woord en werk besteden.

Goed voor mijn lichaam zorgen, betekent voor mij gezond eten en zorgvuldig omgaan met mijn lichaam dus zorg dragen voor mijn geestelijk lichaam moet veel belangrijker zijn om Hem te dienen en Zijn wil en opdracht te voltooien hier op aard .
Maar wil jij ook niet dat jouw tempel zo mooi en sterk is als God het heeft bedoeld, zodat je God een prachtige tempel kan geven om in te wonen? En hoe zit het met onze gedachten?

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Romeinen 12:2 (HSV) 

Als een tempel zijn je gedachten,  alles ze sturen wat je doet. Daarom, zoals de Bijbeltekst hierboven ook zegt, is het belangrijk om je gedachten (gezindheid) te vernieuwen, en je gedachten op Gods wil te richten in plaats van op de wereld.  

Waar vullen wij onze gedachten mee? Zijn we  vaak negatief over onszelf of anderen? Heb je veel  angsten of pijn waar je vaak aan moet denken? Ben je veel in je hoofd bezig met wereldse dingen, verlangens, verplichtingen? Of zie je jezelf en anderen zoals God jou ziet en vullen jouw gedachten zich met vreugde en positiviteit? Ben jij veel met je gedachten bij God en Zijn plan voor jouw leven? 
Wat de situatie ook is, God wil je aanmoedigen om je gedachten te vernieuwen en zodat je  compleet wordt in Hem . Als je gedachten niet zuiver zijn, zal dat waarschijnlijk ook een negatief effect hebben op je  Je hart .

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Spreuken 4: 23 (HSV) 

De Bijbel is er duidelijk over: je hart is het belangrijkste om over te waken. Daarom is dit ook de laatste zaal van je lichaam als een tempel waar het heiligdom staat. Hoe is het gesteld met ons hart?  

Er zijn zoveel dingen tegenwoordig waardoor je hart gebroken kan worden en misschien is jouw hart door het verleden al heel erg gebroken en gewond. Misschien zit je nu wel in een situatie waardoor je hart gebroken wordt. God wil graag je hart helen als je Hem toelaat, want God is een helende God. Vraag God daarom om je hart te helen als dat nodig is.  

Je hart beschermen betekent niet alleen je hart herstellen als het al gewond is, maar er ook voor waken dat het niet weer gewond raakt.
Soms moet je er voor kiezen om bepaalde situaties uit de weg te gaan, omdat je weet dat het je anders gaat raken en je je hart gaat bezeren. Gun jezelf dat ook en neem jezelf en je hart in bescherming. Het is het meest heilige van je tempel ,dus verdient dat  de meeste bescherming? 
Zou het niet goed zijn als jouw altaar in je tempel prachtig is, gemaakt voor Gods eer, gericht op Zijn aanbidding? Waak voor je hart, zodat het zich optimaal op Gods aanbidding kan richten! In aanbidding zijn is het betreden van Heilige grond volle overgave in de Heilige Geest communicatie met Hem de allerhoogste Heer. We kunnen ook in de wereld niet op het zelfde moment op dezelfde plaats zijn je moet een keuze maken en zo is het ook met aanbidding het intieme moment die wij als zijn kinderen kunnen geven .Laten we ons hart volledig richten op Hem .

Gods rijke zegen,

Beppy Kruimel