OVERDENKING 12-09-2023

WELKE KEUZE MAKEN WIJ ?????

In deze wereld, hebben we te maken met zoveel verschillende vormen van druk zijn .
Druk  zijn met  vrienden, kennissen of familie, en natuurlijk met je eigen invulling van de dag of de week. We moeten realiseren dat de verschillende vormen van druk zijn de lasten die we dragen allemaal afstammen van de wereldse standaard.
Weet je, het is makkelijk om in overeenstemming te vervallen met de dingen van deze wereld.
Om te doen wat niet gelovige doen en om te zijn wat zij zijn. Meedoen met wereldse begeerten is zo makkelijk en vaak vergeten wij, als kinderen van de Allerhoogste te laten zien dat we anders zijn .
Als christenen is het onze roeping om als Christus te leven en in Zijn voetsporen te treden. We zijn geroepen om op een goddelijke manier te leven. Ons handel en wandel elke keer weer bekijken en kiezen om te veranderen omdat God de Vader dat van ons Vraagt. Vaak komen er in opwekkingsliederen vragen over Heer verander mij laat mij zijn als U daarna gaan wij niet verder dan de eerste stap terwijl er nog vele stappen nog gemaakt moeten worden. Kiezen we om verder te gaan om te veranderen zodat wij worden zoals HIJ .
1 Petrus 4 : 6  Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als HIJ ons  wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Niet meer zondigen.

Het is belangrijk om de Heer te loven en te prijzen, zelfs als de wereld ons daarvoor oordeelt.

Romeinen 12:1: Broeders en zusters  met een beroep op Gods barmhartigheid  vraag ik u ,om u zelf als een levend offer in zijn ere dienst  te stellen.

Pas je niet aan aan deze wereld  maar vernieuw je gezindheid
De manier waarop God de wereld en ons leven bekijkt, is in strijd met alles wat onze cultuur ons leert. We moeten bereidt zijn Hem ons te laten veranderen en dat kan alleen als wij ons dagelijks laten voeden door het woord van God dat ons opnieuw aanleert hoe we moeten leven. Dan zullen we toegerust zijn om een ​​leven te leiden dat hem behaagt. 1 Petrus 1:14-16
Toegerust zijn is heel belangrijk. Wanneer iemand kiest om het leger in te gaan, moet diegene getraind worden en is het makkelijk? Laatst hoorde ik van een ex militair dat wanneer hij 4 jaar gediend heeft en hij komt terug bij zijn gezin, familie en vrienden dat hij het heel moeilijk heeft om zich daar tussen te manoeuvreren. Hij is het niet meer gewend; voelt duidelijk verschil, kan zich moeilijk concentreren want er is nog van alles gaande in zijn hoofd en lichaam. Deze man moet weer normaal kunnen praten zonder te schreeuwen hij moet zich letterlijk vermanen, wil hij weer passen in zijn gezin en familie en vrienden kring . Zo is het ook met ons, als wij de dingen van de wereld willen loslaten kunnen wij terugvallen maar moeten zelf de keuze maken om te kiezen voor het leven met de Heer. Jezelf  dus vermanen en  de keuze de maken, niet meer van de wereld te zijn maar te kiezen voor :::

IK GEHEEL ANDERS IK HEB CHRISTUS LEREN KENNEN
De reden dat de wereld is zoals het is, komt door hun onwetendheid. De meeste begrijpen de schoonheid en de waarde van het evangelie niet of dat wat God voor ons in petto heeft veel beter is dan de niets belovende beloftes van zonde van deze wereld Laten wij , als zijn kinderen het verschil  laten zien
Wij zijn toch niet meer van deze wereld, dus doen wij ook niet meer mee met alles wat zondig is zie deze tekst : Spreuken 10

Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd willen wij ontmaskerd worden ??? kiezen wij voor de kronkel paden die naar verderf leiden ???

Spreuken 10 het woord van God zie vers 2 : schatten van goddeloosheid baten  niet maar gerechtigheid red ons van de dood
Zie vers 3: De Here laat een rechtvaardige ziel geen honger lijden ,MAAR DE BEGEERTE VAN GODDELOZEN STOOT HIJ WEG .WILLE  WIJ VERSTOTEN WORDEN ??? of willen wij gered worden???
Daarom moeten wij als christenen de Heer danken dat Hij onze ogen heeft geopend en blijft openen. Hij heeft ons uit de  onwetendheid geroepen en voor iets veel groters gemaakt.

2 Korinthe 7:1

In het oude testament komt voor dat de Hebreeuwse rituele reinigingen deden nadat ze iets onrein zijn tegengekomen.
Wat als wij als christenen van de tijd van nu dezelfde toewijding zouden tonen aan de plekken van wereldsgezindheid in ons leven? Wat als we vastbesloten waren om een ​​duidelijke breuk te maken met elke gewoonte, elk gedrag, elke houding die God niet behaagt? ???  

2Timotheüs 2 : 21 als iemand  zich dan hiervan reinigt, zal Hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Here voor elk goed werk gereed gemaakt.

Hier roept de Here ons op , ons te REINIGEN  VAN ELKE SMET Dan kunnen wij bruikbaar zijn om te werken in zijn koninkrijk  en ons doel te bereiken naar de Eeuwigheid met HEM

Soms komt het wel eens voor dat we ons gedragen als de wereld, omdat we bang  zijn dat mensen ons niet meer leuk zullen vinden. We zijn bang voor de spot of kritiek die we zouden kunnen krijgen als we laten zien dat we een ware volgeling van Christus zijn.
Diep van binnen zijn we eigenlijk bang dat we, door deze wereld los te laten, op de een of andere manier iets mislopen. Maar als we ons van iets goeds afzonderen, grijpen we veeleer vast aan de beloften van God, die veel groter zijn. ZIJN BELOFTEN ZIJN JA EN AMEN. 

Ik wens u allen Gods rijke zegen toe

Bep Kruimel