Overdenkingen

OVERDENKING 18-06-2020

God heeft, door Zijn grote liefde, u en mij geroepen en gekozen. Hij heeft gekozen om Zijn Zoon tot zonde te maken om de relatie tussen God en mens weer goed te maken. God verlangt van ons ook dat we voor Hem keuzes maken. Daarom heeft God de mens een vrije wil gegeven zodat de mens op basis van zijn liefde voor God, keuzes maakt. God heeft door Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mens, de keuze gemaakt, niet lettende op onze staat, ons gebreken, onze prestaties, maar op grond van Zijn grote liefde.

Meer lezen

OVERDENKING 17-06-2020

God, door Zijn onvoorstelbare grote, onvoorwaardelijke liefde, is bezig Zich aan ons te openbaren om Hem te kennen en met Zijn volheid vervuld te worden. Hij wil ons volwassen kinderen van Hem maken, dat we niet gericht blijven op ons eigen ik, maar uit die cirkel komen en Zijn liefde en aanbod aannemen, zodat we vervuld mogen worden met Zijn volheid en kunnen vatten hoe groot de breedte en lengte een hoogte en diepte Zijn liefde voor ons is.

Meer lezen

OVERDENKING 15-06-2020

Als we God kennen, dan zal God ons hart vullen met Zijn liefde; God stort Zijn volmaakte liefde in onze harten en op onze beurt kunnen we deze liefde van God overbrengen naar elkaar toe, naar onze naasten, naar mensen die vijandig zijn tegenover ons, mensen vergeven. Zo vervullen we het grote gebod: Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Het tweede is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Meer lezen

OVERDENKING 12-06-2020

Door de onvoorwaardelijke liefde van God zijn we kinderen van God geworden. We hebben niets verdiend. We waren eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen. Nu behoren we tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom.

Meer lezen

OVERDENKING 11-06-2020

Jezus zegt: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Dat het bij velen niet gebeurt zoals de Here gezegd heeft, is het fout van God? Houdt God zich niet aan Zijn belofte? Wij, mensen, geven God altijd de schuld van alles wat er gebeurd is. Als alles goed gaat dan vergeet je God te danken en betrek je God niet bij al je plannen en handelingen, maar zodra het niet goed dan schreeuwen we tot God. Dan beseffen we ineens dat God bestaat, dan geven we God de schuld.

Meer lezen

OVERDENKING 10-06-2020

God, in Zijn soevereiniteit kon ingrijpen en verhinderen dat Eva in de verleiding van de duivel viel, maar God had de mens een vrije wil gegeven en dat accepteerde God en waardeerde de keuze van de mens. De mens is geen robot. God is rechtvaardig in al Zijn wegen en beslissingen.

Meer lezen

OVERDENKING 08-06-2020

God heeft Zijn grote liefde getoond vanaf het begin van de schepping. Die liefde wil Hij door laten werken in Zijn relatie met de mens onderling. Daarom heeft God het huwelijk ook ingesteld dat de mens door intieme relatie met elkaar Gods liefde kan doorgeven aan elkaar.

Meer lezen

OVERDENKING 07-06-2020

We zien dat het leven in de hemel is één en al lofprijzing en aanbidding en dankzegging aan God de Schepper, de Eigenaar van het heelal en alles wat er bestaat. Zo wil God ook graag dat Zijn kinderen ook delen in deze manier van leven. We zijn burgers van het Koninkrijk van God.

Meer lezen

OVERDENKING 05-06-2020

De duivel probeert altijd Gods kinderen tegen te houden om God te verheerlijken met allerlei listen, maar zodra ze beginnen God te aanbidden, lofprijzen en danken, dan vliedt hij weg, dan kan hij niet staande blijven. Daarom moeten we vaststaan in ons geloof en standpunt als Gods kinderen. Lofprijzing en aanbidding is de machtigste wapen tegen de duivel.

Meer lezen

OVERDENKING 04-06-2020

God kent de situaties waarin wij verkeren, maar God wil je actie zien, Hem prijzen en loven en aanbidden. Door God te aanbidden en lofprijzen en Hem verheerlijken, komt het geloof die God ons gegeven heeft toen we tot geloof kwamen (Rom 12:3), het geloof van Jezus Christus (Gal 2:16SV) in actie, we zeggen het geloof groeit. Het vertrouwen in God wordt krachtiger. We ontvangen kracht van de Heilige Geest.

Meer lezen