Overdenkingen

OVERDENKING 30-03-2020

Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de GEEST GODS in uw woont, die gij van GOD ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijkt dan GOD met uw lichaam 1 Korinthiërs 13:16

Meer lezen

Overdenking 22-03-2020

Jezus zei: “Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu af aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.”
(Johannes 14:7).

Zouden we ook kunnen zeggen aan de mensen, als je mij ziet, zie je Jezus in mij?

Meer lezen

Overdenking 20-03-2020

Gij maakt het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht,
liefelijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwigheid.

Psalm 16:11

Wij geloven allemaal in God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest,
maar kennen we God wel persoonlijk?

Meer lezen