Overdenkingen

Overdenking 22-03-2020

Jezus zei: “Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu af aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.”
(Johannes 14:7).

Zouden we ook kunnen zeggen aan de mensen, als je mij ziet, zie je Jezus in mij?

Meer lezen

Overdenking 20-03-2020

Gij maakt het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht,
liefelijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwigheid.

Psalm 16:11

Wij geloven allemaal in God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest,
maar kennen we God wel persoonlijk?

Meer lezen