OVERDENKING 19-03-2020

DE HERE IS MIJN  HELPER, IK ZAL NIET VREZEN

Geliefde broeders en zusters, we gaan ons weer voorbereiden om samen eenparig voor het aangezicht van onze GOD en VADER te naderen. Het is zo’n heerlijke moment om te zitten aan Zijn voeten en naar HEM te luisteren. Wat is het geweldig om een vertrouwelijke omgang te hebben met onze VADER.

Psalm 25 vers 14 zegt: Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie HEM vrezen en Zijn verbond maakt HIJ hun bekend.

Psalm 103 vers 7a. HIJ maakte Mozes zijn wegen bekend.

Wij zijn Zijn kinderen, als we onze relatie met HEM bouwen, zoals we nu aan het doen zijn, dan zal HIJ ons wijsheid en kennis geven om inzicht te krijgen om Zijn plannen voor ons maar ook voor de wereld te zien en begrijpen. Zo kunnen we zien hoe geweldig groot en almachtig onze GOD is, die niet wil dat iemand verloren gaat maar dat iedereen tot bekering komt. Als we deze gebeurtenis van GODS kant bekijken dan zullen niets anders doen dan GOD alle lof en eer geven. De duivel is bezig alles te vernielen, maar GOD keert het om ten goede, dat met deze situatie de mensen tot inkeer zullen komen en zich bekeren tot HEM en JEZUS aannemen als hun Redder en Verlosser. Dat met deze situatie al Zijn kinderen klaargemaakt worden om Zijn grote opdracht te volvoeren. Laten we ons richten op HEM en niet op de golven om ons heen kijken. Want zoals

Hebreeën 13 vers 5b zegt: IK zal u niet begeven, IK zal u geenszins verlaten

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De HERE is mijn Helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij aandoen?

We gaan in eenheid des haren tot onze GOD en VADER naderen.

We danken GOD voor zijn wonderbare, liefdevolle werken.

We proclameren JEZUS’ OVERWINNING over de duivel en zijn leger.

We bidden voor ieder persoon die GOD heeft toegevoegd in de gemeente (noem alle namen).

We bidden dat de mensen in deze situatie zich tot GOD gaat wenden en HEM aanroepen.

Bidden dat de mensen de stem van de HEILIGE GEEST willen gehoorzamen en JEZUS aanroepen.

We bidden voor al onze geliefden en vrienden en kennissen die tot nu toe zich verharden, dat hun harten week worden en JEZUS aannemen als hun Redder en Verlosser

We bidden voor alle getroffen gezinnen. Alle gezondheidspersoneel.

Bidden voor de jonge gezinnen die hun kinderen thuis moeten houden dat ze de liefde en wijsheid krijgen om hun gezin te besturen

JEZUS heeft de duivel overwonnen en Hij heeft ons de macht en autoriteit en de wapenrusting Gods gegeven om te strijden tegen deze verslagen vijand. De vijand kan niets doen zonder onze toestemming, broeders en zusters. Hij kan ons alleen ,maar verleiden en misleiden. Hoe? Door de pijlen van vrees en twijfel op ons af te vuren.

WEDERSTAAT HEM IN GELOOF, IN DE NAAM VAN JEZUS! HANTEER DE MACHT EN AUTORITEIT DIE DE HERE JEZUS U GEGEVEN HEEFT. STA VAST IN GELOOF!

We gaan er tegen aan! Met JEZUS zijn we méér dan overwinnaars!

 

A M E N!

God zegene u allen

 

Edith V