OVERDENKING 18-04-2023

VERTROUWEN

Sommige, vertrouwen een ander snel, anderen houden eerst wat afstand en proberen in te schatten, hoe betrouwbaar de ander is en sommigen zijn eerder wantrouwend: de ander moet eerst bewijzen dat hij of zij het vertrouwen waard is. Als je dit leest kun je jezelf waarschijnlijk wel in één van de categorieën plaatsen, alhoewel het natuurlijk niet altijd zo zwart-wit is en het afhankelijk is van de omstandigheden en de mate van vertrouwen. Het maakt nogal uit of je een dokter moet vertrouwen , die jouw diagnose stelt of een weerkundige die jou zegt wat het weer morgen gaat worden.

In het woord VERTROUWEN zit het woord trouw. Trouw zijn betekent dat je kan rekenen op elkaar zonder de andere voor de gek te houden of te bedriegen. Trouw heeft te maken met eerlijkheid op elkaar kunnen rekenen, ervan uit gaan dat wat er ook gebeurd, degene ervoor je zal zijn .
Vertrouwen en geloven liggen dichtbij elkaar. Als je iemand vertrouwt, hecht je geloof aan wat diegene zegt of vindt, je vindt het geloofwaardig, je gaat ervan uit dat de ander eerlijk is en dat je op hem/haar kunt rekenen. Als vertrouwen en geloven zo met elkaar verweven zijn en wij in God geloven, lijkt het mij belangrijk dat we ons zelf de vraag stellen of we God in alles durven te vertrouwen zelfs als we door een moeilijke of onzekere tijd gaan. Waar zit jij op de schaal van vertrouwen in God, als aan de ene kant achterdocht/wantrouwen staat en aan de andere kant volledig vertrouwen?

GOD IS GEEN PERSOON DIE LIEGEN GAAT HIJ IS DE ULTIEME VERTROUWENSPERSOON waarop wij 100% kunnen vertrouwen en bouwen  .

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw! Psalm 91:2 (HSV)


Wat een krachtige zin heeft de schrijver neergezet in Psalm 91. Blijkbaar heeft hij niet alleen een groot vertrouwen, hij kent God ook persoonlijk. Hij spreekt erover dat God zijn toevlucht en zijn burcht is. Hij weet dat hij bij God kan schuilen en dat hij bij God veilig is. Dat is een belangrijk gegeven. Hoe beter je de ander immers kent, hoe beter je kunt inschatten of diegene te vertrouwen is, of hij of zij jouw vertrouwen waard is.
Hoe beter je God kent, hoe meer jouw vertrouwen in Hem kan groeien.
De vraag is dan hoe je God kunt leren kennen! Ik denk, dat dat op drie manieren mogelijk is:
In de schepping:

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. (Psalm 19:2-3, NBV).

In de schepping zien we niet alleen Gods schoonheid, humor,  creativiteit  en macht, Hij laat ook zien dat er altijd weer een nieuwe morgen is, dat zelfs de nacht niet pikkedonker is en dat er na een winter weer  een lente komt. Godswoord blijft constant  in alles wat Hij ons beloofd heeft .

Door Gods Woord:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (Joh. 1:1, NBV).

Johannes spreekt in dit vers over Jezus als Gods Woord. Jezus zegt zelf vervolgens: Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen… (Joh. 14:7a, NBV) Als wij Gods Woord lezen, ontdekken we steeds meer wie Jezus is en wie de Vader is.
In persoonlijke relatie: God wil zich laten kennen en Hij wil een relatie met ons hebben. Dat was ook waarom Hij zijn Zoon naar de aarde zond en waarom Hij ons zijn Geest heeft gegeven. Alleen de Geest van God is in staat om God te kennen. Wij hebben de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons , in Zijn goedheid heeft geschonken. (1 Kor. 2:11b-12, NBV). Dan zullen wij Hem kennen, ernaar jagen om de HEERE te kennen. (Hos. 6:3, NBV)
Eigenlijk vraagt vertrouwen dus om een investering. Een investering in je relatie met God. Tijd uit trekken om te genieten van de schepping en tijd nemen om Gods Woord te lezen en daarin te ontdekken , wie Hij is  en voor jou persoonlijk wil zijn. Tijd apart zetten om met God in gesprek te zijn en naar Hem te luisteren, om jouw geest met Gods Geest te verbinden.

GESCHAAD VERTROUWEN?
Misschien is het een worsteling voor jou om God te vertrouwen omdat een ander jouw vertrouwen geschaad heeft. Je rekende op de ander, maar de persoon heeft je laten zitten. Je had liefde nodig, maar de ander was er niet voor je. Of je stelde je vertrouwen op iemand, maar diegene stelde  je teleur.
Dan mag je het volgende weten:  God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd. (Num 23:19, BB). Het is zelfs nog sterker uitgedrukt in het Nieuwe Testament: Als wij ontrouw zijn, BLIJFT  Hij Getrouw. Lees dit vers een paar keer. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. (2 Tim 2:13, HSV).

Vertrouwen in God is een proces van groei en de ene zal daarin sneller groeien dan de ander. Onze persoonlijkheid, onze relatie met God, maar ook onze ervaringen en omstandigheden zullen hierbij een rol spelen. Zelf heb ik in een moeilijke, onzekere periode ontdekt hoe belangrijk het voor mij was dat ik God kende. Dat ik Hem kon vertrouwen ook al zag ik geen uitweg en leek Hij soms ver weg. Ik wist niet wat de toekomst mij zou brengen, maar wel, dat Hij mij nooit alleen zou laten – dat staat immers in Zijn Woord ?

Vertrouwen op God betekent niet dat je gelooft dat alles goed komt, maar dat je weet dat God goed is en dat  Hij alleen instaat is om ons te geven Wat nodig is in elke situatie van het leven hier op aarde.
We zoeken allemaal naar houvast in het leven, we hebben allemaal iemand nodig die we onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen. En door de eeuwen heen is gebleken dat God alleen te vertrouwen is.

Psalm 28:7 : de Here is mijn kracht ik vertrouw op Hem .

Gezegend is de vrouw die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Zij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die haar wortels laat uitlopen bij een waterloop. Zij merkt het niet als de hittekomt, haar blad blijft groen. Een jaar van droogte deert haar niet, en zij houdt niet op  vrucht te dragen. Jer. 17:7-8.
– Jeremia 17 vers 7 spreekt ook over de man Gezegend is als hij VOLKOMEN  zijn vertrouwen op de Heere zet.  Vertrouw op de Heere met geheel je hart. Het gaat hierom volledig, helemaal, zonder twijfel. Gods Woord aanvaarden en uitzien naar wat Hij ons beloofd heeft zijn beloften zijn Ja en Amen.

Beste broeders en zusters mag ik jullie uitdagen om Psalm 91 te lezen en nog eens te lezen en tot je te nemen en daarbij op te schrijven wat het voor jou betekent . 

Gods rijke zegen,

Beppy Kruimel.