OVERDENKING 25-01-2023

HET IS GOED OM HEEL DICHT BIJ GOD TE ZIJN
Wat wil ik, wat willen wij als zijn kinderen??? Welke keuze zal ik/zullen wij maken? Een keuze maken doe je niet zomaar, kan consequenties hebben, maar : Welke kant ga ik/gaan wij  op? Waar investeer ik/investeren wij in, en waarin juist niet? Wat levert het ons op? Het zijn vragen van onze tijd, het zijn vragen die jou en mij en ons allemaal waarschijnlijk bezighouden. Op zich niet gek, als je het mij vraagt, ben ik juist een voorstander van dit soort vragen. Het is goed om zo af en toe even stil te staan en jezelf af te vragen wat je aan het doen bent, waar je naar toe wilt werken en hoe je dat doet. Maar soms vraag ik me ook weleens af: is alles niet een grote vlucht?  Vluchten in drank, roddels, je eigen ik boven alles stellen, denken dat wij alles zelf kunnen, op ons eigen manier naar oplossingen zoeken.

GOD ZEGT WERP AL JE BEKOMMERNISSEN OP MIJ  En Ik zal je rust geven .1 Petrus 5 vers 7 , Belofte van de Heer.

David wist waar hij terecht kon en twijfelde niet en riep  constant naar zijn Hemelse vader David voelde zich veilig geborgen en bleef daarom in connectie met God de Vader. 1 Samuel 30 vers 6b.

Wat is eigenlijk onze hoogste prioriteit? 

Pas, vroeg iemand aan mij, die effe hoog zat met het hele leven hier op aarde of ik een passage  uit de bijbel wil lezen. Ik sloeg de Bijbel open en vroeg in gebed aan de Heer naar welk hoofdstuk Hij mij  wil leiden om Zijn Woord te lezen en te delen met deze vrouw die om raad vroeg. Ik kwam uit bij Psalm 73. De psalm zelf kende ik in de onberijmde versie niet zo goed, maar in de berijmende versie wel. Als we die psalm zingen in de kerk krijg ik altijd een beetje kippenvel, bewondering en eerbied en ontzag voor God de Vader in Zijn Woord. En dan met name bij vers 12. Ik zal dan Gedurig bij U zijn, met al mijn noden, angst en pijn. Het is voor mij een beetje een voorproefje op dat wat komen gaat. Voor altijd dichtbij God, hoe zou dat zijn?  
Ik las dus Psalm 73. En terwijl ik las kwam ik bij vers 28. Ik zei tegen diegene die mij om een woord vroeg ik lees het eerst graag hardop met je, voordat ik verder ga.  

Maar wat mij betreft, het is voor mij goed : Dichtbij God te zijn.  
Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, 
om al Uw werken te vertellen. Psalm 73: 28 (HSV).

Deze psalm is een psalm van Asaf. En wanneer je de hele psalm leest kom je erachter dat Asaf het moeilijk had. In vers 14 bijvoorbeeld schrijft hij:

‘Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen.’ Psalm 73:14 HSV

Diepe tegenslagen heeft Asaf in zijn leven gehad en wanneer hij dan keek naar de goddelozen leek het wel of het bij hen allemaal voor de wind ging.

‘Zie, dezen zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen.’          (Psalm 73:12, HSV)

Asaf vraagt zich af ,hoe God deze wereld regeert. Hij kan het niet begrijpen. In vers 16 schrijft hij:

‘Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen.’ Psalm 73:16HSV

Maar, het lijkt wel of deze psalm naar een climax toewerkt. Asaf kijkt naar de mensen om hem heen, ziet hoe ze God niet volgen en tegelijkertijd een goed leven hebben… en toch. Hoor, wat Asaf zegt! ‘Maar wat voor mij betreft het is voor mij goed dicht bij God te zijn.’
Ondanks Alles, dichtbij God te zijn, dát is wat hij verlangt. Asaf ontdekt opnieuw wie de Heere voor hem is.  Zo ook Johannes de doper die had altijd het verlangen heel dicht bij God te zijn zo dichtbij dat hij bijna als een kind op schoot, geliefd maar vooral één met Hem. HIER SPREEKT Johannes zijn verlangen uit om zo dicht mogelijk bij Hem te zijn. Zijn Hemelse Vader die hem rust gaf een aai over zijn bol zodat hij zich kon ontspannen en zich volledig kon overgeven. Moeilijk om je zo te geven en net als Asaf en Johannes je zorgen, pijn en moeite los te laten en je volkomen over te geven. Volkomen zekerheid ervaren en voelen is een rustgevende gedachte en gevoel. Wat is dit zo dicht bij onze Vader te zijn en met Hem te leven het mooiste geschenk dat ons gegeven is.
Nu blijf ik bij U voor altijd, want het is goed voor mij om dichtbij God te zijn. Ik moet het even op mij in laten werken. Want hoe vaak denken wij niet dat juist al die andere dingen goed voor ons zijn? Hoe vaak verkiezen wij wat voor handen ligt en niet al het andere voor Jezus in ons  leven? Welke plek heeft Hij eigenlijk? Als ik echt eerlijk ben? Is het werkelijk zo dat ik kan zeggen: voor mij goed? Dat is dichtbij God zijn.  
Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
– Psalm 73: 9, Nieuwe Psalmberijming  

Asaf ging door een geloofscrisis heen. Hij worstelde met God, maar leerde God door de psalm heen opnieuw vertrouwen. Hoe ziet ons leven eruit, broeders en zusters Op dit moment? Waar zijn we druk mee?  Want dat is het. Hoe pril die relatie ook is, het is goed dat we samen zijn en zijn  nabijheid zoeken, vinden maar ook naar verlangen. Alles van deze wereld bij Hem brengen. En het is nog beter om vanaf nu bij alles wat je doet je te beseffen en afvragen; wat is  het allerbeste voor mij voor ons als Zijn kinderen wat zegt het Woord van God die ons gegeven heeft met zijn  Heilige Geest. Hij de vader roept ons op dichtbij God zijn én …. want er komt nog wat achteraan ….mijn toevlucht nemen tot God. Hoe vaak vluchten we niet naar van alles en nog wat? Terwijl …..wij, Zijn kinderen bij Jezus moeten  wezen, aan Zijn voeten. Daar worden we klein, daar komt Jezus dichtbij en zegt: Wees nou in geen ding bezorgd, maar laat alles met bidden en smeken in dankzegging bekend worden bij Mij. Filippenzen 4 vers 4 tot 7 Want dan zal de vrede van God met je zijn. Luister dit lied van Sela. Als een bemoediging, dat waar je ook bent en wat er deze dag ook op je pad komt: je mag je toevlucht nemen tot je God.
Wie buiten U heb ik in de hemel?  
Naast U wens ik geen ander op aarde.
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.
Mijn toevlucht vind ik bij God de Vader.

Psalm 91 vers 1: Wie in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten  vernacht in de schaduw des Allerhoogste.

We mogen schuilen bij de Allerhoogste is dit niet geweldig te weten, Hij onze vader wil er voor ons zijn willen wij dagelijks net  als Johannes vertoeven het liefst op zijn schoot zitten en met Hem ons leven leven??? 

Amen

Ik wens u allen Gods rijke zegen,

Beppy Kruimel