OVERDENKING 10-08-2022

TROUW, HET MOOISTE DAT JE IEMAND KUNT GEVEN.

Ik wil vandaag weer samen met jullie stilstaan bij één van de vruchten van de Geest. Je weet wel, die negen eigenschappen waarmee de Heilige Geest jouw en mijn karakter wil vormen.

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

We zijn toe aan het woord: trouw. Althans, dat maak ik er van. Want in de opsomming van de vruchten van de Geest in Galaten 5 in de NBV, staat niet het woord trouw, maar het woord geloof. In het Grieks is dat hetzelfde woord. Pistis.
Geloof of trouw. Ik kies voor trouw. Omdat geloof in deze opsomming een beetje een vreemde eend in de bijt zou zijn. De vruchten van de Geest zijn vaak aanduidingen van ons karakter in Christus, de uitingen van het karakter van Jezus Christus in en door ons, de wedergeboren kinderen van God. Ze gaan over hoe jij en ik in het leven staan. Hoe je omgaat met anderen en met God. Is dat in liefde, in geduld, in vriendelijkheid? Geloof past daar minder bij vind ik. Trouw wel. De Heilige Geest wil van jou en mij een trouw mens maken. Er valt heel veel over te zeggen. Ik houd het vandaag bij één ding: trouw is het mooiste dat je iemand kunt geven.
Ik wil proberen om jullie dat te laten zien. Trouw, het mooiste is dat je iemand kunt geven. Laten we gaan kijken.

Het mooiste dat God heeft gegeven is: Trouw in zijn volkomenheid naar ons

Wat betekent het om trouw te zijn? Net als bij veel andere vruchten van de Geest kun je het beste beginnen bij God. Zeker als het gaat om trouw. Trouw is God ten voeten uit. Hij is de trouw in eigen persoon. Zijn trouw wordt overal bezongen. Groot is zijn trouw, staat in Psalm 103. Tot in de wolken reikt uw trouw, zongen we met Psalm 36.
Eeuwig duurt zijn trouw, is het steeds terugkerende refrein van Psalm 136. Trouw hoort helemaal bij God!
Twee woorden worden gebruikt in het Oude Testament . Het woord emuna. Daar herken je amen in. Vast en zeker. Trouw als betrouwbaarheid. Van God kun je op aan. Hij is door en door betrouwbaar. Het is waar wat Hij zegt.

Een ander woord is chesed. Dat is een echt relatie-woord. Verbondstrouw zou je dat woord kunnen noemen. God blijft trouw aan wat Hij zegt en belooft. Hij doet wat Hij zegt. Hij beloofde Abraham een groot volk. Het kwam er. Hij beloofde Mozes redding uit Egypte. Het gebeurde. Op God kun je volledig vertrouwen dus. En daarom wordt er zo over gezongen in de Bijbel. God kan geweldige dingen doen en maken.

Maar waar je hart echt warm van mag worden is: Hij is trouw!

Zijn liefde voor jou verandert niet, betekent dat. Hij is onveranderlijk in zijn trouw. Dat wil niet zeggen: onbewogen, het raakt Hem niet. Juist niet, Hij blijft in liefde op je betrokken. Zijn liefde voor jou is er niet eentje van momenten. Of dat Hij dat maar voor een tijdje volhoudt. Ongelooflijk, als je erover gaat nadenken Verslapt zijn trouw nooit? Nee dus. Hij is altijd en eeuwig trouw. Trouw is het mooiste dat God jou en mij heeft te geven. Ik ben bij je en Ik blijf bij je.

Ik wil het een beetje dichterbij brengen. Volgens mij betekent trouw niets anders dan dat je zegt: Ik ben bij je en ik blijf bij je. Je ziet ze allebei terug in Psalm 103. Ik ben bij je, zegt God. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen. Jij mens, jij bent klein en kwetsbaar. De mens is als gras, staat in Psalm 103. Kwetsbaar en afhankelijk. Hoe mooi is het dan dat God met al zijn macht en grootheid tegen jou zegt: Ik ben bij je. Ik hou je vast, in al je kleinheid en kwetsbaarheid.
En God zegt ook: Ik blijf bij je. God is onveranderlijk in zijn liefde en trouw. Maar jij en ik niet. Ons lukt het niet om altijd trouw te zijn en te blijven bij God. Maar toch zegt God: Ik blijf bij je, Ik laat je niet vallen. Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen. Hoor je? God is trouw. Hij vergeeft je zonden. Hij blijft bij je, dwars door al je zonde en ontrouw heen.

Gods trouw komt naar voren in zijn naam. Ik ben bij je. Jahwe( Ik zal er zijn) Ik zal er altijd voor jou zijn. Adembenemend, ontroerend dichtbij. Gods trouw heeft in de Bijbel een gezicht gekregen. Is vlees en bloed geworden in Jezus. Jezus is Gods trouw in eigen persoon. Aan Jezus zie je dat God het echt meent en ook doet: Ik ben bij jullie en Ik blijf bij jullie, voor altijd.

Ik kwam in de voorbereiding van deze overdenking mooie dingen tegen over trouw. Bijvoorbeeld las ik bij iemand: trouw zoekt nooit de schijnwerpers en blijft liever op de achtergrond. Trouw trekt geen aandacht, maar wil er gewoon zijn. Trouw is Langdurig en blijvend. Trouw is volhoudend.

Iemand zei: Trouw rijmt vaak eerder op discipline en geduld dan op warme gevoelens. Dat is het bijzondere van trouw. De stille kracht op de achtergrond. In alle bescheidenheid. In alle volharding. Ik ben bij je en ik blijf bij je, wat er ook gebeurt en wat je ook doet. En daarom juist belangrijk en onmisbaar vandaag. Juist vanwege dat bescheidene en langdurige!

Ik kijk naar hoe vluchtig relaties tussen mensen kunnen zijn. Voor even wil ik aandacht voor je hebben. Ik wil er voor je zijn, als ik zin of tijd heb. Of als ik er zelf iets aan heb. Maar iemand blijven opzoeken, met iemand blijven meelopen? Er komt vaak een moment dat je afhaakt. Hoe mooi kan trouw dan zijn! Omdat het van de lange adem is? Je spreekt commitment uit. Ik ben en blijf bij je. Ik ga met je mee en ik loop er niet bij weg.

Onze relaties zijn vaak ook voorwaardelijk. We vinden het moeilijk om bij iemand te blijven, als de ander tegenvalt. Laat dan maar, zeg je dan. Ik verbreek het contact met die vriend. Ik kom niet meer bij die oude vrouw. Ik zoek wel een andere kerk. Zou het niet mooi zijn om te zeggen: ik blijf bij je. Je kunt op me blijven rekenen. Ook als jij mij tegen valt ?Als jij niet brengt wat ik graag zou willen. Ik blijf erbij. Want zo is God voor mij. Net zo trouw. Dus ik ook. Het mooiste dat je iemand kunt geven is: 

TROUW ZIJN EN BLIJVEN WELKE SITUATIE ZICH OOK VOOR DOET.

Misschien denk je: best heftig – ik ben bij je, ik blijf bij je en ik hou dat vol… Lukt mij dat ooit? Nee, jou lukt dat niet. Trouw is niet makkelijk. Jij en ik, we hebben kracht van boven nodig. Iemand die voor ons uit gaat. Jou bezielt. De heilige Geest geeft niet op. Hij zal je helpen. Jij mag erin groeien. Zodat je in jouw leven het karakter van God zult blijven weerspiegelen.
Ik spits dat toe op twee dingen. Om te beginnen: de opvoeding van je kinderen. Ik heb het wel eens met ouders over de vraag: hoe breng je je kinderen groot met God? Soms vragen ze zich af: weet ik wel genoeg, leef ik goed genoeg? Maar je kinderen God leren kennen – dat zit hen denk ik niet in de goede dingen zeggen of veel weten. Maar juist hierin: zien je kinderen aan jou dat je hen trouw bent? Als ze klein zijn, gaat het nog vanzelf. Maar ze worden groot, doen dingen die je niet wilt zien. En dan liefdevol trouw blijven. Ik ben bij je en ik blijf bij je. Door dik en dun.

Er is geen betere manier om God te leren kennen zoals Hij is . Trouw is het mooiste wat je je kind kunt geven.

En ik kijk naar ons samen als kerk. Het hield me bezig: wat kan trouw voor ons betekenen vandaag, morgen en alle dagen ? Trouw is denk ik het mooiste wat je aan elkaar kunt geven in de kerk. Want soms kan je kerk tegenvallen, je krijgt niet altijd wat jij graag zou willen. Kan ik niet beter ergens anders heen gaan? Zou je dan ook kunnen zeggen: toch blijf ik erbij, ik blijf trouw, God geeft mij hier een plek, ik kan van betekenis zijn voor anderen.

En de tijd van vandaag: is dit niet juist een tijd om trouw te zijn, in het huis van de Heer ? Deze rare tijd, waarin het allemaal anders gaat dan anders. Onze verbondenheid met elkaar spreekt even minder vanzelf. Maar dan juist in deze tijd samen zeggen en doen:

ik ben bij je en ik blijf bij je. Ik zoek je op, ik luister naar jou en maak tijd vrij om samen in Gebed tot de vader te gaan. Samen door alle periodes van dit leven hier op aarde Hem zoeken en zo dicht mogelijk bij Hem vertoeven en samen te leven in trouw met elkaar.

Trouw is het mooiste wat je aan elkaar kunt geven in de kerk aan je broeders en zusters maar ook aan je buren die hulp of een luister oor nodig hebben. Trouw zijn daar hoort geen mopperen of klagen of roddelen bij, maar doen zoals Jezus ons het voorbeeld geeft tijdens zijn wandel op deze aarde en de wijze lessen die wij dagelijks tot ons mogen nemen maar vooral ook toepassen in ons handel en wandel. Laten wij als zijn kinderen streven naar die trouwheid die wij van de Almachtige God krijgen waarbij Hij zijn Heilige Geest gegeven heeft om ons daarin te ondersteunen.

Ontdek Gods trouw aan jou. Ik ben bij je en Ik blijf bij je, zegt ‘Hij’ tegen jou en mij. En vandaar uit: hoe kan ik zelf trouw zijn aan de ander?
Amen
De Here zegene u allen overvloedig
Bep Kruimel.