OVERDENKING 14-12-2022

ESSENTIE VAN HET KERSTFEEST

‘Een ‘gelukkig Kerstfeest’ hangt voor veel mensen blijkbaar dus af van veel gezelligheid in  een grote kring.  Met de hele familie gezellig borrelen en tafelen het geven van dure cadeaus en gesprekken over ons zelf. Is dat kerst ? Is kerst niet de  geboorte van het wonderbaarlijk KIND met als doel zijn licht te laten schijnen voor ons en zijn leven voor ons te geven zodat wij, zijn kinderen, verlicht worden en het leven van Christus op aarde uitstralen. Eigenlijk, is kerstfeest het grootste, mooiste herdenkingsfeest van de geboorte van Jezus Christus. Herdenken betekent  terug kijken naar zijn goedheid en trouw wat voor waarde de geboorte ons, als zijn kinderen heeft gebracht  want de geboorte gaat verder in zijn  goedheid voor de mens. God de vader had een plan met de geboorte van zijn zoon Jezus Christus. Hij, de Vader God had een Groot plan voor de mensheid. God de Vader liet zijn Zoon Jezus Christus geboren worden met het plan Hem als offer te geven voor de Hele mensheid. Hmmm ????? Welke ouder zou dit doen, je verheugen op de geboorte van je kind en weten dat hij zijn leven terug moet geven voor de familie. Geen mens kan dit, alleen onze God die al van af het begin van zijn schepping de zonde der mensen zag en dit groot plan bedacht om de mensheid te redden. Wat een grote liefde Gods wordt hier onthuld . Als moeder en oma word ik geraakt en voel ik de pijn die God de Vader dragen moest om mij en al zijn kinderen te redden door zijn zoon Jezus Christus. Laten wij als zijn kinderen ervoor kiezen om het doel van de geboorte van Jezus Christus voorop te stellen dan de voorgaande jaren en ons volkomen richten  naar de essentie van Kerst. Het ware Kerstverhaal over dat kleine baby’tje in de kribbe. Dat kleine kindje dat uiteindelijk de wereld zal gaan redden.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 (HSV)

Kerst: zó lief heeft God de wereld!
Wat is dan de essentie van Kerst? Waar draait Kerst dan om? Het kindje Jezus in een kribbe? Geboren tussen de dieren in een stal? De lang beloofde Zoon van God die mens werd?
Allemaal waar, maar het gaat nog dieper dan dat. Jezus is God. Dus God zelf was met ons. Laat dit eens even tot je doordringen. God, de Drie-enige God die hemel en aarde schiep, wilde worden zoals wij. Een broos mens. Waarom zou Hij zichzelf zo vernederen? Waarom gaf de Vader het liefste, het kostbaarste, dat Hij had? Zijn eniggeboren Zoon. Het antwoord kunnen we vinden in Johannes 3:16. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad.’ Jezus kwam hier op aarde met een doel. Om ons te redden van de straf op de zonden. Dit deed Hij uit  puur Agapeliefde. Omdat Hij deze wereld zo lief heeft. Niet zomaar lief. Nee, zó lief!  In de grondtekst staat voor het woordje ‘zo’, ‘houtõs’ nadrukkelijk voorop. Dat is niet zomaar. In zijn liefde voor de wereld ging God zó ver, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf. Een opoffering uit niet te omvatten liefde. Genade!

‘In zijn liefde voor de wereld ging God zó ver, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf.’
Geloof jij in deze Zoon? Deze lang beloofde Messias? Geloof jij in een God die jou zó lief heeft dat Hij zijn eigen kind voor jou naar deze wereld stuurde en uiteindelijk liet doden? Want dat is wel waar het geloof ten diepste om gaat. Geloven in Jezus is de enige weg tot behoud. Zodat je niet hoeft te sterven, maar mag leven in de volheid van zijn genade.

Dát is Kerst!  Liefde!

Een allesbepalend liefdesplan van God omdat Hij deze wereld, jou en mij, niet overgeeft voor het verderf, maar tot behoud. En dan kun je toch niet anders dan luid meezingen met Zacharias met de woorden uit

Lukas 1 vers 78: ‘Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft.’

Een Kerstfeest waarin we elkaar mogen ontmoeten in het kwetsbare.  Maar dat we elkaar mogen ontmoeten, Knielend bij die Kribbe en beseffen wat de waarde van de geboorte van Jezus Christus het Licht der wereld betekent  voor ons leven met Hem .Dat we dit jaar ons meer dan OOIT mogen verwonderen over dat kleine baby’tje. Jezus Christus die naar deze gebroken wereld wilde afdalen om jou en mij en velen  te redden van onze  zonden en ons behoud voor het eeuwige leven. Waarom? Omdat Hij jou zó liefheeft en allen wil redden Hij de Vader wil zelfs niet dat één ziel verloren gaat. Wat een redding biedt deze geboorte van Jezus Christus  aan de mens .

IK BID U ALLEN EEN GEZEGEND KERST TOE 

Bep Kruimel