OVERDENKING 14-09-2022

DE GEUR VAN CHRISTUS DRAGEN

Ons huis staat vol met geurkaarsen en geurstokjes. Ik vind het heerlijk als er een fijne geurkaars aanstaat en het daardoor heerlijk ruikt in huis.  En het herinnert me aan die ene Bijbeltekst…

In de Bijbel lezen we namelijk ook over een geur, deze uitdrukking vind je in de brief van Paulus aan Korinthe. We zijn opgeroepen om de geur van Christus te zijn ,maar zijn wij als zijn kinderen bekwaam om de geur (zijn manier van leven met zijn medemens)om die geur ook te hebben?

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan.

Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden, en onder hen die verloren gaan; 2 Korinthe 2:15 HSV.

In deze tekst gaat het om twee punten:

We zijn de geur van Christus vóór God
We zijn de geur van Christus voor de mensen om ons heen. In het Oude Testament stond het reukofferaltaar in het Heilige van de Tabernakel. Zoals de geur van de offers destijds opsteeg naar de hemel, zo mogen onze gebeden door Christus nu als een geurig offer naar God opstijgen. Hij verheugt zich daarin als wij geurige gaven voor Hem willen zijn, laten zien wie wij (als we zeggen Zijn kinderen te zijn ) een verschil in deze wereld kunnen, maar ook willen maken.

En tegelijkertijd mogen we dus ook de geur ván Christus zijn.

2korinthe 2 vers 15 : wij zijn de wierook die Christus  brandt voor God. Zie wat in dit vers staat. Wij zijn de wierook  die Christus brandt voor God de verbinding van Jezus Christus in gehoorzaamheid naar zijn vader. Hij nodigt ons uit om samen met HEM die volmaakt is, leven in HEM en met Hem .Dit zijn we voor de mensen die zalig worden, voor onze buren ,familieleden en voor de mensen die verloren gaan. Zo lezen we verder in vers 16:

Voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. 2 Korinthe 2:16 HSV

Je zou het bijna zo kunnen lezen dat we als christenen twee geuren verspreiden, maar zo is het niet. We verspreiden één geur en dat is de geur van Christus (vol van liefde elkaar opbouwen zonder negatieve eigenschappen). Deze geur mogen we aan iedereen verspreiden, het is niet maar voor een bepaald groepje mensen weggelegd. Wel kan het zo zijn dat de één het heerlijk vindt die geur te ruiken, en de ander het vindt stinken. Zo is het in het dagelijks leven ook, de één vindt een bepaalde parfum of geurkaars wel lekker en de ander vindt er niks aan.
Maar dat is niet aan ons, de geur van Christus is en blijft hetzelfde: het is het goede nieuws van het kruis, waardoor er een weg is naar de Hemelse Vader.

Hoe verspreid je de geur van Christus?

Een geur brengt een bepaalde sfeer met zich mee. Er zijn ook vaak herinneringen aan een geur verbonden, of het nu negatieve of positieve zijn.

Efeze 5 vers 1en 2HSV :

Wees navolgers van God, als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. olg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij lief heeft en ga de weg van de liefde, zoals Christus  die ons lief heeft en zich voor ons gegeven heeft als offer en een geurige gaven voor God

Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel  van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan, het was als een heerlijke geur voor Hem. Efeze 5:1-2 HTB

 spreuken 27 vers 9a HSV:

Olie en reukwerk verblijden  het hart .

Zou de geur van Christus gaan om onze houding? Om de sfeer die wij meebrengen als wij ergens komen? Hoe wij anderen over zichzelf laten voelen, hoe wij anderen over zichzelf laten denken? Hoe anderen ons herinneren in de omgang in een opbouwende, positieve en vooral trouwheid ?

Het mooie aan deze beeldspraak vind ik het volgende: ons huis staat vol met geurstokjes en kaarsen, maar wanneer ik thuis ben, ruik ik het vaak zelf niet. Pas als ik buiten ben geweest en weer naar binnen kom, ruik ik het weer. Ook als je parfum opdoet, ruik je de geur na verloop van tijd zelf niet meer. Wanneer je het flesje opent, ruik je er nog even aan en ruik je de heerlijke geur, zodat je zin hebt om de geur op te doen. En wanneer je het opspuit, ruik je de geur ook nog om je heen. Na een paar minuten ben je ‘m echter toch vaak alweer vergeten, je bent er aan gewend geraakt. Af en toe ruik je er nog een zweempje van, of je wordt er door een ander op geattendeerd: “Hey, wat een lekker luchtje heb je op!”

Het zou ook wat zijn, wanneer je de hele dag je eigen parfum zou ruiken, wanneer je je er constant bewust van bent. Het zou je best arrogant maken, als je de hele dag denkt “Ik vind mezelf zo lekker ruiken!”.

Zelf denk ik vaak dat wij als Zijn kinderen ons  meer bewust moet zijn van onze  houding,(dat heeft met zijn geur te maken) dat wij constant moeten letten  op onze eigen ik.  Maar het mooie aan een geurkaars in huis, of aan jouw parfum is dat je een geur voor anderen verspreidt, zonder dat je het door hebt. (mensen moeten weten ,zien hoe je bent in de omgang). Je hebt de geur wel opgespoten of aangestoken, maar daarna draag je de geur van Christus altijd met je mee; het is een geur die liefde geeft die blijvend is totaal geen andere geur afgeeft, te vertrouwen is en een ander opbouwt en nooit afbreekt. Dit heeft Jezus nooit gedaan zijn geur is en blijft een geur van liefde, goedheid en trouw. Jezus roept ons op  liefdevol, begripvol en opbouwend met elkaar om te gaan net als hoe Hij, met zijn discipelen omging ze vonden het altijd fijn om zo dicht mogelijk bij Hem te zijn; de geur van Christus trekt mensen aan. Het was fijn  en nog steeds als wij heel dicht bij Hem zijn voelen we ons comfortabel relax en willen net als zijn discipelen constant in zijn buurt zijn .Hoe is het met ons, is de geur van Christus voelbaar voor de mensen om ons heen en willen ze graag met ons in contact blijven; kunnen ze ons vertrouwen en op ons bouwen ?

Door je gaven en talenten te gebruiken op een oprechte (zonder veroordeling naar de ander) en eerlijke manier, gewoon door hoe jij in het leven staat en door de liefde die jouw geur achterlaat als kind van de allerhoogste Heer?
Jezus is het voorbeeld van eenvoud, liefde goedheid  trouw altijd hetzelfde niets veranderd wat je ziet wat je hoort blijft bij de Almachtige hetzelfde. Zijn geur blijft hetzelfde van nu af aan tot in alle eeuwigheid. Tracht deze lekkere geur te behouden en laat de sterkte ervan niet verloren gaan . 

Amen.

Ik wens u allen Gods rijke zegen toe.

Bep Kruimel.