OVERDENKING 20-07-2022

WANDELEN MET GOD

Beste broeders en zusters, vandaag wil ik samen met jullie een wandeling maken  aan de HAND VAN DE HEER  die in ons woont en die  graag met ons in verbinding wil zijn waar we ook gaan .Wandelen door het bos, langs een strand of door de oude straatjes van de stad zijn bezigheden waar ik heel gelukkig van word. Op deze manier kan ik mijn gedachten eventjes stilzetten en mij volkomen richten op wat de Here mij wil laten zien want als wij met Hem wandelen, wandelen wij in het licht en dan zal alles wat wij zien voelen en ervaren naar ZIJN WIL  en alles zal puur en echt zijn want zijn licht beschermt tegen alle duisternis  .Kent u het lied nog: ik wandel in het licht met Jezus?

Terwijl ik dan door de omgeving loop, kijk ik vol verwondering om me heen. Alles wat ik zie, elke regendruppel en zonnestraal, elk mens en vervelend vliegje, en elke boom of bloeiende bloem heeft mijn aandacht want alles is door God gemaakt. Terwijl ik me daarover verwonderend door de omgeving loop, voel ik me verbonden met God. Overladen door zijn machtige  wonderbaarlijke  schepping. Dit is een  manier van ‘wandelen met God’. In de Bijbel wordt er ook gesproken over een man die kon wandelen met God, namelijk over Henoch. Lees je mee?

Henoch wandelde met God
In de Bijbel wordt zeer weinig gesproken over Henoch. In totaal wordt er drie keer iets over Henoch gezegd, waarbij telkens terugverwezen wordt naar de situatie die we kunnen lezen in in Genesis 5:21-24. Naast het gedeelte in Genesis 5 komt Henoch voor in Hebreeën 11:5 en in Judas 1:14-15. In beide gedeeltes wordt er over Henoch gesproken als een man met een groot geloof. In het gedeelte uit Genesis wordt tot twee keer toe gezegd dat Henoch wandelde met God.

Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch wandelde met God
(Genesis 5:21-24, HSV).

Als je dit gedeelte leest zie  hoe de relatie tussen God en Henoch was. In de Bijbel in gewone taal staat dat ‘Henoch leefde als een vriend van God’ (5:22, BGT) en in de Nieuwe Bijbelvertaling staat dat ‘Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God’ (5:22, NBV). Hieruit blijkt dat Henoch heel dichtbij God leefde, en dat zijn relatie met God erg goed was. Ik beeld me hierbij in dat Henoch regelmatig een wandeling maakte, en als vrienden met God een gesprek kon voeren dit mogen en kunnen wij ook doen God de vader is 24 uur bereikbaar zijn oren staan altijd open om te luisteren naar de oprechte woorden van zijn kinderen. Henoch liet een groot ERFGOED van geloof achter.

Wij kunnen wandelen met God
Als je denkt aan wandelen, dan is dat een bijzondere activiteit. Het is anders dan lopen. ‘Lopen’ is iets wat je doet zonder er al te veel bij na te denken, en wat over het algemeen eerder een noodzaak dan een keuze is. Je loopt overal en nergens heen met het doel een bepaalde bestemming te bereiken. ‘Wandelen’ daarentegen is een doel op zichzelf. Je kiest ervoor om te gaan wandelen, en die activiteit is al voldoende op zichzelf. Daar komt nog bij dat wandelen iets is wat je niet doet uit noodzaak, maar eerder ter ontspanning – dit in tegenstelling tot lopen.

Zoals er in Genesis 5 wordt gesproken over Henoch is er sprake van zijn geestelijke wandeling met God. Henoch was niet een erg vooraanstaand man in zijn tijd, maar hij onderscheidde zich van de medemensen in die tijd door zijn trouwe gehoorzaamheid aan God. Hij koos BEWUST voor God en hij koos ervoor om dichtbij Hem te blijven in zijn levenswandel. En net zoals Henoch zijn levenswandel wandelde met God, mogen wij dat ook doen. Maar hoe dan?

Wandelen met God vraagt om een bewuste keuze voor God, iedere dag en ieder moment opnieuw. Henoch trok zich niet al te veel aan van zijn omgeving, maar koos voor God. Zijn keuze was zo duidelijk, zelfs zijn vrouw en zijn kinderen die God hem geschonken had stonden op de tweede plaats in alle beslissingen van het leven .Voor ons geldt hetzelfde: om een leven lang met God te wandelen vraagt dit telkens opnieuw om een bewuste keuze voor God te maken en om Hem te betrekken bij iedere dag en ieder moment. Een leven lang wandelen met God is anders dan een leven lang lopen met God. Namelijk, als je wandelt met God, moet je een BEWUSTE KEUZE maken om daadwerkelijk te gaan wandelen. Wat daarmee samenhangt, is dat je tijd vrij maakt om te wandelen met God, in plaats van tussendoor ergens met God te lopen. Het woord effe komt van even klinkt als de tijd dat de mens overheeft .Vluchtig een conversatie doen en het belangrijkste van het gesprek te vergeten.

Wist je dat je de betere gesprekken voert met iemand terwijl je een wandeling maakt? De beweging van je lichaam en de frisse lucht zorgen ervoor dat je gemakkelijker kan communiceren, dat je beter geconcentreerd bent op het gesprek en dat je helderder kan nadenken en bewust aan het nadenken bent van het gesprek. Meestal spreek ik af met mijn vrienden in de natuur het liefst heel hoog  op de top van een berg waar ik mij voor de volle 100% mijn aandacht kan geven en de juiste bemoediging kan geven  want daar is rust geen wereldse herrie die ons gauw kan afleiden.

Kijk om je heen, geniet van de schepping en blijf al wandelend of zittend op een rustig plek met God in gesprek. Een heel leven lang wandelen met God is een grote stap, maar met heel veel kleine stapjes kom je uiteindelijk een heel eind. In je tuin je planten verzorgen en je verbazen over een plant die alleen s’avonds haar prachtige mooie bloem toont . Zo is het leven van de kinderen van de allerhoogste Heer op elk moment van de dag kunnen wij als zijn kinderen met Hem in contact zijn  .Leer te wandelen met Hem tijdens je hele leven hier op aarde,  en tijdens het wandelen geef de Heilige Geest de ruimte om zijn werk te doen in jou .Probeer alles los te laten van het leven hier op aarde en focus je op Hem en neem alle tijd om van Hem te genieten en alles te zien wat Hij geschapen heeft in de natuur .De Heer wil met ons wandelen en tijdens de wandeling kan Hij onze gedachten  problemen, zorgen en alles wat ons vast houdt doen verdwijnen ,en ons zijn richting wil geven .De Almachtige wil deze relatie met ons dan zal zijn licht altijd HET LICHT ZIJN OP ONS PAD EN DAN ZULLEN WIJ NIET IN DE DUISTERNIS WANDELEN  maar de mooiste momenten in dit leven samen met Hem door zijn licht zien  Ik Bid u allen Gods zegen toe  . 

Zr Beppy Kruimel