OVERDENKING 11-05-2022

SNOEIEN EN BLOEIEN. 

Waar krijg je nou eigenlijk energie van? Iemand vroeg het pas aan me. Waar ga ik van stralen, waar kom ik van tot bloei? En toch, het is soms goed om voor jezelf eens na te gaan waar je van tot bloei komt. En ook: wat juist energie kost.

Ik kwam erachter dat het eigenlijk een bijbels beeld is. In de lente vind ik het mooi om een plant met prachtige mooie bloemen te hebben. Het maakt me blij vanwege de kleuren, maar ook om te zien hoe het groeit. Maar als ik deze plant niet goed verzorg droogt het uit en straalt niet meer. Zo is het ook met ons als zijn kinderen, willen we gesnoeid  worden, willen we stralen en ons geestelijke geur verspreiden??? Wat komt tot bloei Lees maar mee in Johannes 15.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd hebt. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Johannes 15:1-5HTB

In dit gedeelte spreekt Jezus zijn leerlingen nog een keer toe. Zijn afscheid komt steeds dichterbij. Jezus gebruikt het beeld hier van een wijnstok. Het is een beeld waar zijn leerlingen vertrouwd mee zijn. Misschien duizelt het je wel na het lezen van het stuk. Ik moet het altijd even rustig lezen omdat de woorden zo op elkaar lijken. Laten we daarom focus houden en ons richten op vers 2. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Soms gaat deze snoei gepaard met loslaten, pijn maar zeker ook verandering  van ons leven in en met Hem. Net als bij mijn planten die ik dagelijks goed moet verzorgen  moeten wij ,als zijn kinderen bereidwillig  zijn om gesnoeid te worden om vrucht te dragen. Wij mensen blijven vaak steken in oude gewoontes, maar wat zegt De HEERE hierover : snoeien laat alle zonden, gewoontes  die niet stroken met zijn woord  los en kies volledig voor Hem die volmaakt  is en ons als zijn kinderen die volmaaktheid  wil geven.

De schrijver van dit Bijbelboek gebruikt in dit vers twee werkwoorden. De wijnbouwer snijdt weg en snoeit bij.  Je ziet het voor je, zo’n mooie wijnstok met allerlei vruchten eraan. In de tekst worden twee soorten ranken benoemd: de ranken die geen vrucht dragen en de ranken die wél vrucht dragen. De wijnbouwer snijdt de ranken af die geen vrucht dragen. De ranken die wel vrucht dragen die snoeit hij bij, zodat die ranken nog meer tot bloei komen.
Wat een beeld, hè? Ik bedacht me: hoe zit het met onze levensboom, met onze wijnstok? Waar er in de tekst onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten ranken, zo zijn er ook twee soorten discipelen. De ene rank, de ene discipel, draagt geen vrucht. De andere rank, de andere discipel, draagt wel vrucht. Maar die ranken snoeit de wijnbouwer bij, zodat die nog meer tot bloei komen. Hoe is het bij ons? Dit gedeelte leert ons dat er twee soorten ranken en twee soorten discipelen zijn. En het ROEPT ons op om ons te voegen bij de discipelen die vrucht dragen. Maar hoe doe je dat nu?

Dat is het bevrijdende van het evangelie – je hoeft het niet alleen te doen. Verderop in het hoofdstuk zegt Jezus namelijk:

‘ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.” Johannes 15:9

Dat is het gebod wat Jezus ons geeft. Vrucht dragen betekent in zijn liefde blijven. En hoewel we dan soms moeten worden bij gesnoeid, we zijn met Jezus verbonden. Probeer het niet alleen te doen. Want:
Jullie kunnen geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
– Johannes 15: 4 en 5 (HSV)

En laat het ons gebed zijn dat we in deze wereld en op onze eigen plek vrucht mogen dragen en uit mogen delen van die liefde van Jezus. Want Hij had ons eerst lief. Mag dat je troost zijn én je houvast. Nu en later.

Ik wens u Gods rijke zegen toe

Beppy Simons