OVERDENKING 18-03-2020

DE TIJD VAN VOORBEREIDING

Geliefde broeders en zusters, is het niet geweldig dat we in deze “rustperiode” zee van tijd hebben om aan de voeten van onze HEER te zitten en communiceren met HEM en ondanks dat we niet bij elkaar komen toch de eenheid in de GEEST mogen ervaren door samen te komen voor Gods troon? Dit hoort ook bij het begin van de weeën vóór de komst van de HERE JEZUS. Vervolgingen, als er geen samenkomsten meer gehouden mogen worden, toch in eenheid des harten samenkomen in gebed en het Woord. Dit is genade dat we een puntje van alles wat komen zal mogen proeven, zodat we ons kunnen voorbereiden en ons geloof versterkt wordt.

GOD is geweldig groot, souverein. HIJ wil ons helemaal rein en zuiver maken zodat we een blinkende, waardevolle instrument voor HEM zullen zijn. Kijk vooruit broeders en zusters. GOD heeft een plan voor ons allemaal. Dit is de tijd van voorbereiding. Na deze komt de grote opwekking. God wil ons allemaal bij betrekken in Zijn plan. Wilt u ook meedoen in het volvoeren van Zijn Plan? Geef u geheel over aan HEM. Richt je aandacht niet naar deze situatie, want dat is de wapen van de boze om je in twijfel te brengen, maar richt je aandacht op GOD, onze Vader en Zijn Zoon, JEZUS CHRISTUS, onze Heiland, de Overwinnaar! En kijkt naar wat HIJ voor ons klaar heeft gelegd.

De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, HIJ zal uw ziel bewaren. De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 121:7,8

We gaan ons voorbereiden voor ons gezamenlijk gebed om 13.00uur.

Geweldig hoe GOD alle dingen laat medewerking ten goede voor degene die HEM liefhebben. Alle nare dingen die op je afkomen heeft zijn goede kant. Door deze gebeurtenis worden kinderen van God, wakker gemaakt, alle geschillen en verschillen van denominaties vallen af. Allen worden verenigd in gebed. En ook onze gemeente mogen we ervaren de liefde en eenheid in de Geest.

We danken de HEER voor zijn voorzienigheid voor al zijn kinderen, door Zijn krachtige beloftes in ZIJN WOORD die ons kracht en moed geeft in deze tijd. Zijn WOORD die ons geloof krachtig en actiever maakt. geweldig is onze HERE JEZUS die in ons is.

Vergeet niet broeders en zusters GOD de Vader, GOD de Zoon en GOD de Heilige Geest woont in ons, in Zijn volheid! Is er dan reden om te twijfelen? Is er reden om bevreesd te zijn? We staan in volle kracht in HEM! Prijst de HEER!

We gaan weer strijden in de hemelse gewesten. We gaan de overwinning proclameren! We danken de HEER voor zijn voorzienigheid door al zijn beloften voor ons waar wij op mogen vasthouden. Wij danken GOD voor de bescherming over al onze geliefden en over alle kinderen van GOD over de hele wereld.

We bidden voor alle mensen in de gezondheidzorg die hun leven inzetten om de patiënten in liefde te verzorgen.

We bidden voor alle oudere mensen en de chronische zieken, vooral in Nederland, dat ze rust en vertrouwen hebben in de Heer.

Mensen die niet geloven, dat in deze tijd ze tot bezinning komen en hun leven aan GOD geven. Er zijn veel geestelijke uitzending door de tv, dat ze daar de rust mogen vinden en hun leven aan de HEER geven.

We bidden voor de mensen die getroffen zijn. We bidden ook voor de jonge gezinnen, zoals Auguste heeft naar voren gebracht. Dat ze de liefde en wijsheid van GOD krijgen om hun gezin te besturen. We danken de Heer dat GOD alles in zijn hand heeft en we zien naar uit naar het einde van deze plaag, alles komt precies op de tijd van de HEER. Wij, kinderen van GOD, zullen hieruit komen als blinkende instrumenten van GOD klaar om deel te nemen aan ZIJN GROTE PLAN, zoveel mogelijk mensen te winnen voor Zijn Koninkrijk.

Mattheus 28:20:JEZUS ZEGT: IK BEN MET U TOT AAN DE VOLEINDING DER WERELD!!

A M E N

God zegene u allen

Edith V.