OVERDENKING 27-04-2022

VERRUIL VANDAAG JE OUDE KLEDING VOOR NIEUWE KLEDING!

Jaren terug was ik bij een kerkdienst voor blinden en slechtzienden. Op een gegeven moment gingen een paar vrijwilligers een soort hoorspel opvoeren van een Bijbelverhaal. Toen ze naar voren kwamen, hadden ze niet meer hun normale kleren aan, maar echte kostuums. Na de kerkdienst vroeg ik aan hen waarom ze deze kostuums aan hadden getrokken. Het hoorspel was voor blinden en slechtzienden, dus zij zouden het toch niet zien. ‘Dat klopt,’ antwoorden ze, ‘maar het helpt ONS om in de rol te komen. Door deze andere kleren aan te trekken, kunnen wij een betere herder en Joodse vrouw zijn.’

Ook al wisten de mensen in de kerkdienst niet dat deze vrijwilligers zich hadden omgekleed, het maakte wel verschil voor de vrijwilligers hoe hij of zij een bepaalde rol kon spelen. Kennelijk werden zij anders, doordat ze andere kleren aantrokken .

KLEDING IN DE BIJBEL
In de Bijbel gaat het misschien niet over hoorspelen in kerkdiensten, maar het gaat wel over kleding. Oude kleding die je moet uit doen (je oude leven voordat je De Here hebt aangenomen)en nieuwe kleding die je juist moet aantrekken. Nieuwe kleding (het vernieuwde leven in Christus door de doop)waardoor je zelf verandert.
Kolossenzen  3 vers 5 tot 9
‘Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.  Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.
Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.

Efeziërs  4vers 22 /24
Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is  .

– Kolossenzen 3:5-14, HSV
In dit Bijbelgedeelte roept Paulus de mensen in Kolossenzen op , om hun oude mens, of oude kleren, uit te trekken en hun nieuwe mens, nieuwe kleding, aan te trekken. Het gaat hier niet over echte kleding. Dus helaas kan ik dit Bijbelgedeelte niet als excuus gebruiken om lekker te gaan shoppen vandaag. Nee, Paulus heeft het hier over alle negatieve eigenschappen die horen bij onze oude mens, zoals woede en hebzucht. En deze eigenschappen moeten we ‘uittrekken’ en vervangen met kwaliteiten, zoals vriendelijkheid en geduld. Door deze nieuwe kleding verander je dus van binnen en word je een ander, nieuw mens.

Maar hoe kom je aan deze nieuwe kleren en hoe trek je ze aan? Paulus geeft ons het antwoord:

‘Aangezien u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.’
– Kolossenzen 3:1-2, HSV

Wij kunnen de nieuwe kleren vinden en aantrekken door de dingen te bedenken die boven zijn en niet op aarde. Als je gelooft dat de dingen die God en de Bijbel ons leren het beste voor je zijn, dan heb je op gegeven moment geen behoefte meer aan die andere dingen van deze wereld  die niet stroken met het geestelijk leven. Dingen zoals status, rijkdom, liegen of roddelen. Dan passen die oude kleren ook niet meer bij je. Als je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, dan merk je op gegeven moment dat je ook Zijn eigenschappen, zoals liefde, vriendelijkheid en ontferming, zelf wil gaan uitstralen. En dan worden die nieuwe kleren op een gegeven moment heel natuurlijk voor je.

STRIJD TUSSEN OUDE EN NIEUWE KLEDING.

Ooit heb ik een keer in de winkel per ongeluk een glitterjurk gepast die 5 maten te klein was. Natuurlijk bleef de jurk op de helft vastzitten,terwijl ik nog met mijn armen in de lucht probeerde, lukte het toch niet . Nou, ik heb een hele strijd gevoerd in dat pashokje om hem uit te krijgen! Het pashokje uiteindelijk vol met glitter en mijn gezicht vol met zweet.

Kleren uittrekken kan dus best een strijd zijn! Zo is het ook met de kleren waar Paulus het over heeft. Ook al heb je deze nieuwe kleren al aan, soms merk je dat de oude kleding ook trekt. (Hebzucht liefdeloosheid )omdat ik ,wij als zijn kinderen God belangrijker vinden is dit dus helemaal niet nodig heb om materialistisch te zijn maar dat wij , een duidelijke keuze moet maken om het nieuwe kleed te gaan waarderen en volledig te accepteren dat mij / ons kleed vervangen is en van EEUWIGE WAARDE IS .

In dit voorbeeld merk ik dus ,dat het soms voor een ieder nog lastig kan zijn om die nieuwe kleren aan te hebben en niet weer naar de  oude kleren van hebzucht te gaan. Het is heel menselijk als je deze strijd ervaart. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om die nieuwe kleren van God te dragen. Maar blijf dan gericht op God en wat de Bijbel ons leert. Richt je op God en het aller belangrijke wat Hij ons gegeven heeft zijn Heilige Geest die ons wil leiden om het goede te doen en er voor te kiezen niet meer te lijken op de natuurlijke mens van deze wereld. En dan merk je vanzelf dat die glitterjurk die eerst zo mooi leek, je niet eens meer past waar je mee kon pronken om jezelf te laten zien .Het mooiste kleed die wij van Hem ontvangen siert ons als mens :Het geeft zelf zijn geur af zodat de wereld kan zien ruiken wie wij zijn in Hem . Wacht niet te lang en streef naar

HET KLEED VAN WAARDE EN EEUWIGHEID.

Ik wens u allen Gods wonderbare zegen,

Beppy Kruimel,