OVERDENKING 13-04-2022

DE HEILIGE GEEST WIL JE GRAAG HELPEN.

– vraag jij om zijn hulp?.

Afgelopen maanden heb ik mijzelf uitgedaagd om me te verdiepen in het werk  van de Heilige Geest.  Ik werd vrijwel gelijk verrast met nieuwe inzichten. Voor mij bekende Bijbelteksten kon ik opeens veel beter voor me zien en begrijpen. Slechts door mezelf één vraag te stellen: Als de Heilige Geest een persoon is… wat voor karaktereigenschappen heeft Hij dan? Toen ik met die vraag in mijn hoofd de Bijbel ging lezen, kreeg de Heilige Geest als HELPER een nieuwe betekenis voor mij. Ik dacht al goed te weten wat dat betekent. Namelijk dat de Heilige Geest ons helpt. Omdat we Hem nodig hebben. En dat is zeker zo. Tegelijkertijd denk ik een diepere laag te hebben ontdekt, die ik graag met jullie wil delen over dit onderwerp,  zo belangrijk als basis voor ons handel en wandel in dit leven als Zijn kinderen. Laten we eerst samen lezen over, waarom de Heilige Geest naar de aarde kwam. Het zijn woorden van Jezus die je wellicht bekend voorkomen.

Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen. Johannes 16:7 (BB)

DE HEILIGE GEEST IS ONZE HELPER.

Jezus is in Johannes 16 in gesprek met zijn leerlingen en beschuldigt hen ervan dat ze verdrietig zijn, omdat Jezus vertelt dat Hij weer weg gaat. Die droefheid lijkt mij best op zijn plaats. Hun Jezus gaat weer weg? Voor Hem hadden ze alles achter gelaten: familie, bezittingen en carrière. Dat is best verdrietig toch? Volgens Jezus niet want HIJ bevestigt hier dat Hij ze lichamelijk verlaat maar de TROOSTER, helper connector aan hen maar ook aan ons geeft  .Jezus wil altijd verbonden zijn met zijn kinderen daarom heeft Hij ons zijn HEILIGE GEEST geschonken. Is het niet geweldig om deze enorme belangrijke gave te ontvangen ? DE reden dat ik deze tekst Johannes 16 uit de Basisbijbel heb genomen, is dat ik denk dat de Helper de beste uitleg is van de HEILIGE GEEST. Het Griekse woord is namelijk: parakletos en betekent ‘de erbij geroepene’. De Heilige Geest is dus de persoon die er bij geroepen wordt als er hulp nodig is. De Heilige Geest is God zelf die in ons woont Soms staat er ‘pleitbezorger’, een advocaat die ons verdedigt. Dat lezen we echter vooral over Jezus, die bij God de Vader voor ons pleit (Romeinen 8:34). De Heilige Geest is de persoon die ons onderwijst en leidt.

Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd. Johannes 14:26 (BB)

DE HEILIGE GEEST ALS BEREIDWILLIG PERSOON

Tot zover gaat het eigenlijk nog veel over wat de Heilige Geest doet. Daar bestond mijn beeld van de Geest ook vooral uit: de dingen die Hij doet. Ik had op de achtergrond gezet dat de Heilige Geest ook een persoon is.
De dingen die de Heilige Geest doet, komen dus vanuit een wil van GOD  .Hij doet de dingen die Hij doet omdat Hij dat wil.

Johannes 4 vers 17 ; de Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden met Jezus en God

Hebreeën 9 vers.14 : leef met God .

Denk dan nog eens na over de Heilige Geest als helper. Hij helpt niet, omdat dat is wat Hij doet. De Geest helpt jou, omdat de Geest dat wil Denk eens aan de meest behulpzame persoon die je kent. Iemand die altijd klaar staat om te helpen vanuit liefde en niet uit eigen belang. Een vriend of vriendin die het beste met jou voor heeft. Die niets terug verwacht voor gegeven hulp. De Heilige Geest is zo’n persoon. Bereidwillig. Vol onvoorwaardelijke liefde. Hij verheugt zich in het kunnen helpen.

Het was voor mij echt een openbaring om je die behulpzaamheid voor te stellen in een mens. Daardoor besefte ik namelijk dat de Heilige Geest niet degene is ‘die we zouden moeten inroepen’. Dat we Hem maar om hulp vragen omdat dat hoort. Nee, Hij is als persoon gewoon bereidwillig. Daarom vragen we Hem om hulp. Het is niet gênant om hulp te vragen bij de Heilige Geest. Hij geniet er alleen maar van. Hij woont in ons Hij is ons gegeven wat een rijkdom Jezus wil dat wij dit moeten weten het is een groot geschenk die in ons woont en ons bijstaat in alles ook om ons te veranderen naar de gaven van zijn geest om aan een ieder om ons heen te laten zien.

DE HEILIGE GEEST IN JE DAGELIJKS LEVEN

De gelovigen in de eerste gemeente na Pinksteren zagen dat er kracht in zat . Wanneer zij God om hulp vroegen in gebed, werden zij vervuld met de Heilige Geest en ontvingen zij wat ze vroegen. En ze konden met alle vrijmoedigheid Godswoord uitspreken doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van  Jezus.

En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren, BEWOGEN En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. Handelingen 4: 29-31 (HSV).

Als kind van God wedergeboren, heb je de Heilige Geest ontvangen (Romeinen 8:9). Hij is dus beschikbaar voor jou en voor mij. Het enige wat je hoeft te doen, is te geloven dat De Heilige Geest  ons gegeven is en in ons woont Hij is  ons hulp in dit leven hier op aarde .Hij staat klaar om ons te helpen in deze wereld waar wij de taak als kinderen van HEM moeten doen .Vertellen wie Jezus is. De geest van God de Heilige Geest bouwt ons op en pleit voor ons .

De Heilige Geest is een grote helper in gebed . Rom 8 vers 26 en 27 .

God vraagt van ons om te leven in zijn kracht en ons volkomen te laten leiden door zijn Heilige Geest die Hij ons gegeven heeft .Hoe gaan wij om met dit o zo mooi betekenisvolle goed laten we in elke situatie van ons leven  de Heilige Geest in en door ons zijn werk doen of zit ons lichamelijk vlees erbij ???

Romeinen 5:wanneer wij mensen tot geloof komen en ons leven aan Hem geven dan gaat de Heilige Geest in ons wonen en gaan de vruchten van de Geest door ons heen werken: liefde blijdschap vrede geduld vriendelijkheid mildheid trouw zelfbeheersing en tederheid zichtbaar zijn in ons leven.

Broeders en  zusters en natuurlijk ook ik laten wij elke dag ons eigen ik kruisigen en de kracht van de Heilige Geest zijn werk te laten  doen  in ons met het doel van onze vader het werk zijner handen te doen als ware werkers in zijn koninkrijk hier op aarde

Handelingen 1 vers 8 : maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn .

Hem komt alle lof en ere toe tot in alle eeuwigheid. 

God zegene u allen,

Zr Beppy Kruimel