OVERDENKING 02-03-2022

DE HERE IS MIJN HERDER.

Wat is Gods plan met jouw leven? Goede vraag. Misschien sta je wel voor een moeilijke keuze, denk je na over je toekomst of vraag je je af waarvoor jij hier op aarde bent . Gezien alle gebeurtenissen van nu . Je vuurt schietgebedjes af naar de hemel. En waar het geen schietgebedjes zijn, zijn het misschien wel grote smeekgebeden om een antwoord te krijgen. ‘Heer, welke weg mag ik gaan? Wat is de beste keuze? Wat is Uw wil met mijn leven?’

Gods plan. De waarheid is dat we elkaar niet kunnen vertellen wat voor toekomst er in het verschiet ligt. En al helemaal niet welke keuze we in een bepaalde situaties moeten maken. Maar misschien is het ook niet altijd de vraag welke weg we inslaan in ons leven. Het draait misschien meer om de vragen: Hóe leven we? En hóe maken we onze keuzes in Hem en met Hem. ik ken wel mijn Gids.’ En dat doet denken aan Psalm 23. ‘De Heer is mijn Herder.’ We mogen leren geloven als een schaap. Een schaap laat zich leiden door zijn herder en hij luistert naar de stem van de herder. En niet alleen dat: een schaap is veilig onder de hoede van de herder. Op diezelfde manier mag je erop vertrouwen dat God jouw Herder is. Hij waakt over al Zijn schapen, en dus ook over jou. Waar je ook doorheen zult gaan, wat er ook in het verschiet ligt, God zal bij je zijn.

Vragen of God jou de weg wil wijzen is een prachtig gebed dat getuigt van vertrouwen, veiligheid, gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Soms opent God een deur of een raam of spreekt Hij door mensen in jouw omgeving. En soms maken we wel eens een keuze waar we achteraf spijt van hebben. Waar het lijkt alsof de Herder ons terugroept. Maar net als een schaap dat afdwaalt, mogen we op onze ontdekkingstocht in het leven daarvan leren, opnieuw richting vinden, de moed hervatten en biddend zingen:

Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind,

dat heel de levensweg, slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

In wat voor omstandigheden  wij ons ook begeven zegt het woord van God:

IK ZAL JE NOOIT VERLATEN EN NOOIT BEGEVEN. Hebreeën 13 vers 5.

Snappen  we deze belofte ?  De Heer wil ons altijd leiden, maar willen we dat ,zonder ons eigen weg in te gaan en als het niet meer gaat De Heer te vragen om het af te maken. Laten wij als zijn kinderen  welke weg we ook moeten bewandelen  met het hoofd gericht naar boven ons geloof en vertrouwen leggen in zijn Hand die ons er altijd door heen zal helpen .

Wij bidden jullie allen Godsleiding toe .

Zr Beppy Kruimel