OVERDENKING 16-02-2022

 

WEES STERK EN MOEDIG

In ons maandnieuws van februari schreef ik een stukje over Kracht. De Kracht van Gods Geest die in ons is komen wonen. Een Kracht die vrijkomt als we opstaan, in beweging komen en stappen in geloof gaan zetten.

In de Bijbel zien we, dat kracht, sterkte, gekoppeld wordt aan moed. “Wees sterk en moedig” (Jozua 1:6). Deze woorden spreekt God tot Jozua. Als God mensen uitkiest om een speciale taak voor Hem te vervullen, bereidt Hij hen daar grondig op voor. We zien dat bij Jozef en David, bij Mozes, die veertig jaar voor de schapen van zijn schoonvader moest zorgen, voordat hij eraan toe was om het volk Israel uit Egypte te leiden. Ook Jozua werd door God voorbereid op zijn taak. Jozua en Kaleb waren de twee verspieders die God vertrouwden, dat Hij hun het land zou geven, maar er werd niet naar hen geluisterd. Jozua en Kaleb mochten het Beloofde Land binnengaan, alle anderen stierven onderweg. Jozua trok veertig jaar met Mozes en het volk door de woestijn. Hij zag alle tekenen en wonderen die God deed door de handen van Mozes. Hij was bij Mozes op de berg, toen het volk afgoderij ging bedrijven met het gouden kalf dat Aaron had gemaakt. In Exodus 33 lezen we, dat Mozes een tent uitspande buiten de legerplaats. Daar ging hij naar toe om met de Heer te spreken.

De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent. Exodus 33:11

De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua week niet uit de tent. Jozua bleef in de tent. Jozua bleef in de aanwezigheid van God. Daar leerde hij Hem steeds beter kennen, daar leerde hij Hem steeds meer te vertrouwen, daar werd hij voorbereid om de zware taak van Mozes over te nemen , het volk het land binnen te leiden en het te veroveren. Daarom kon God ook tegen hem zeggen: “Jozua, wees sterk en moedig”. We lezen deze zin zelfs drie keer in de eerste negen verzen van Jozua 1. “Jozua, wees sterk en moedig, Ik ben immers met je, zoals ik ook met Mozes geweest ben.” In gehoorzaamheid zette Jozua stappen in geloof en door Gods Kracht stortten de muren van Jericho in! Wat een geweldig wonder!

Jezus roept ons ook op om moed te houden.

”In de wereld lijdt u verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33b

Jezus is overwinnaar! Dat geloven we, dat belijden we. Maar hoe zit het met ons? Weet u, waarom Jezus dit kon zeggen? 

“Want Hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.” 1 Johannes 4:4b (BB)

Hij, Gods Geest, was bij Mozes, was bij Jozua, maar woont in ons, de Geest van God die Jezus deed opstaan uit het graf. Zouden wij dan niet sterk en moedig kunnen zijn?

Paulus was zich ten volle bewust van de Kracht van Gods Geest. Hij zegt in 2 Korinthiërs 4 :1 en 16 “Daarom verliezen wij de moed niet.” En in 2 Korinthiërs  5 :6 “Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed.” In 2 Korinthiërs 11 geeft Paulus een opsomming van wat hem allemaal is overkomen: gevangenschappen, slagen, schipbreuk, tal van gevaren, honger, dorst, nachten zonder slaap. Redenen genoeg om de moed te verliezen, maar Paulus bleef sterk en vol goede moed. Zelfs de tijd die hij doorbracht in de gevangenis besteedde hij om brieven te schrijven aan de gemeentes waar hij zich verantwoordelijk voor voelde.

Als wij echt beseffen, hoe overweldigend groot de Kracht van Gods Geest is die in ons woont zullen we elke dag weer moed vatten om te doen wat God van ons vraagt, ongeacht onze omstandigheden.

Ik wens u allen een gezegende bidstond toe

Auguste van Vriesland

Kracht voor elke dag

Waar haal ik de kracht vandaan? De meesten van ons lopen al heel wat jaartjes mee en dan kan deze vraag zich regelmatig aan je opdringen. Je lichaam werkt niet meer zo mee, je hebt meer tijd nodig om dingen te doen en je wordt sneller moe. Maar ook de jongeren zullen zich deze vraag wel eens stellen, als er een dag met (te) veel werk voor hen ligt.

God heeft ons zijn Geest gegeven, een Geest van kracht. We denken daarbij vaak alleen aan “geestelijke” kracht, kracht om standvastig te blijven in je geloof, kracht om je werk voor de Heer te kunnen doen. En natuurlijk is dat waar! Zonder die kracht zijn we tot niets in staat. Daarom riep Jezus zijn discipelen op om te wachten op de Heilige Geest, voordat ze begonnen aan de opdracht die Hij hun had gegeven. De resultaten daarvan kunnen we lezen in het boek Handelingen. Geweldig, wat ze door die Kracht, de Kracht van Gods Geest, hebben kunnen doen!

Maar denkt u eens aan het leven van Paulus. Hij heeft ontzettend veel gereisd en dat niet op de comfortabele manier zoals wij dat nu doen, per auto, trein of vliegtuig. Paulus reisde soms per schip, maar heel veel kilometers heeft hij te voet afgelegd. Naast zijn fulltime job als prediker van het Evangelie werkte hij vaak ook nog als tentenmaker om in zijn onderhoud te voorzien. Om dat allemaal te kunnen volbrengen had hij veel fysieke kracht nodig. Waar haalde hij die vandaan? Ook die kracht ontving hij van God. Misschien zegt u: dat is mooi, maar ik ervaar die kracht niet. Weet u, wat de sleutel is om die kracht te kunnen ervaren? Een simpel woordje: OPSTAAN.

In Betesda, vlakbij Jeruzalem, lag een verlamde man. U kunt het verhaal lezen in Johannes 5. Hij lag daar al 38 jaar. Denkt u , dat hij nog enige kracht in zijn benen had? Dan komt Jezus en zegt: “Sta op, pak je matras op en loop.” Als de man zijn verstand had gevolgd zou hij gezegd hebben: Opstaan? Lopen? Kan niet! Onmogelijk! Maar hij komt overeind en op dat moment begint de kracht door zijn lichaam te stromen en hij staat op en gaat lopen!

Voor ons geldt hetzelfde. Als we bidden om kracht, maar we blijven op de bank zitten wachten of we al iets voelen, zullen we niets ontvangen, maar als we in geloof opstaan en in beweging komen, zullen we merken, dat we door Gods Kracht kunnen doen wat nodig is. Zelf heb ik dat meerdere malen mogen ervaren, ook toen we nog in Utrecht woonden en ik de zorg had  voor ons grote gezin. Aan het eind van de dag kon ik dan met dankbare verwondering terugkijken om te zien, dat ik alles had kunnen doen, wat die dag moest gebeuren.

We hoeven ons geen zorgen te maken, dat onze krachten afnemen, want “Gods Kracht openbaart zich pas ten volle in (onze) zwakheid “(2 Korinthiers 12:9)

Ik wens u een gezegende en krachtige maand toe.

Auguste van Vriesland