OVERDENKING 25-05-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Is het mogelijk om vrij van angst te leven in deze gevaarlijke en onvoorspelbare wereld? Kunnen we in deze tijd van corona virus leven zonder angst om besmet te worden? Ja, dat is absoluut mogelijk! Bescherming is vaste belofte van God.

Maar waarom zij er veel Gods kinderen die twijfel en niet vertrouwen op de belofte van God de Almachtige? Waarom zijn er veel Gods kinderen die nog dagelijks leven in angst voor alles wat er gebeurt is in de wereld? Vooral nu, met deze pandemie?

We zien het verhaal van Petrus, die liep over het water. Toen Petrus Jezus over de zee zag lopen, riep hij tot Jezus:

Heer, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Jezus zei: Kom!. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Mattheus 14:28BB.

Petrus liep direct over het water (zee) naar Jezus toe. Maar waarom kon Petrus niet verder lopen, maar zakte in het water? Hij zakte in het water, niet door de golven die hem naar beneden trokken. Hij zakte in het water, niet omdat de storm hem naar beneden duwde. Nee, de grote golven en de harde storm waren niet de oorzaak dat hij in het water zakte. De oorzaak was de twijfel in zijn hart. Hij ging twijfelen toen hij naar de golven en de storm keek. En omdat hij twijfelde, werd hij bang. 

Mattheus 14:30 BB: Maar toen hij op de wind ging letten, werd hij bang en hij begon te zinken.

Twijfel en angst, dat waren de oorzaken dat Petrus niet verder kon lopen over het water en hij zakte in het water. Twijfel en angst zijn de doeltreffende wapens van de duivel om mensen in problemen te brengen als wij aan toegeven. Twijfel en angst komen wel op in onze gedachten, maar de keuze en beslissing ligt aan ons. Als we, staande op de beloften van God deze wapen van de boze wederstaan in vast geloof dan zullen we de overwinning behalen, want met HEM, zijn we méér dan overwinnaars!

Jakobus 1:6-7NBG:

Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen.

BB: als je twijfelt zal je niets van de Heer krijgen.

Waarom als je twijfelt, zal je niets van de Here krijgen? Omdat als je twijfelt op de belofte van God, dan heb je geen vertrouwen op God. En als je geen vertrouwen op God hebt, dan heb je geen geloof om de belofte van God te ontvangen, en begin je met je eigen kracht jezelf te verdedigen en te beschermen.

Sommige mensen lezen elke dag en avond hardop Psalm 91, maar leven nog steeds in angst en twijfel. Ze kunnen de belofte van God niet ervaren in hun leven, want ze hebben geen geloof om het te ontvangen. Je kunt het lezen tot je het uit je hoofd kan opzeggen, maar als angst en twijfel je leven beheerst dan zal je Gods belofte niet kunnen ervaren in je leven. We moeten in actie komen om de belofte van God te laten werken in ons.

Twijfel en angst, dat zijn twee gevaarlijke wapens van de duivel om het geloof van Gods kinderen kapot te maken. Daarom, blijft altijd in de schuilplaats van de Allerhoogste zodat je de listen van de boze direct kan onderscheiden en het wederstaan in de Naam van Jezus, de kop vermorzelen. 

God zei tegen Jozua, vlak voordat de Israëlieten hebt beloofde land binnen kwamen

Heb IK het niet geboden? Weest sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HERE, uw God, is met u, overwal waar u heen gaat. Jozua 1:9 HSV.

BB: Vergeet niet wat IK tegen je hebt gezegd: Wees vastberaden en vol vertrouwen! Wees dus nooit bang. Want IK, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat.

Zij stonden al klaar om het beloofde land binnen te gaan. De strijd zou heviger worden, want ze moesten het land veroveren. Zo is het nu ook met ons. We zijn de eindtijd generatie. We staan ook al klaar om het beloofde land, de hemel, binnen te gaan. De Here Jezus komt spoedig om Zijn gemeente, alle heiligen, op te halen en naar de hemel te brengen. De bijbel zegt dat de strijd in deze eindtijd zal heviger zijn. De duivel zal zijn tanden laten zien als een brullende leeuw om de gelovigen te verzoeken.

Daarom: weest sterk en moedig, schrik niet. Weest vastberaden en vol vertrouwen! Wees dus nooit bang, wat IK, je Heer God, Ben met je, waar je ook gaat.

A M E N

God zegene u allen

Jan V.

MIJN KORT GETUIGENIS

Bij het begin van fase 1, hebben wij al vastbesloten om zaterdag 30 mei te beginnen met onze eredienst in het kerkgebouw. Daarom hebben we het ook bekendgemaakt op de VEGapp en de website. We waren blij dat we nu eindelijk weer samen mogen komen in de kerk. Een paar dagen daarna kreeg ik een video van iemand over de verspreiding van covid 19 in gesloten ruimte. Ik wist niet dat mijn vrouw dezelfde video al eerder had ontvangen, maar ze vond het niet nodig om aan mij te vertellen, want het was gewoon net als andere berichten. Het was alleen om te laten zien wat voor voorzorgmaatregelen we moeten nemen en dat stond ook al in de maatregelingen van de regering. Maar nadat ik het gezien had begon ik te twijfelen of het goed is om te beginnen in de zaal op 30 mei. Ik vroeg aan mijn vrouw: wat zullen we gaan doen? Doorgaan of nog een paar weken wachten. Mijn vrouw zei, we gaan gewoon door en zien hoeveel mensen er komen, maar de kerk moet open staan, want de regering heeft toestemming gegeven. Ik zei tegen mijn vrouw, laten we de Here Jezus vragen. Hij is het Hoofd van de gemeente. Wat Hij wil, moeten wij doen. Dus die avond hebben we dit aan de Here gevraagd. Het antwoord kwam erg snel. Toen ik in bed lag sprak God heel duidelijk in mijn hart. Hij zei: Ik wist al van te voren dat als je die video kijkt, je zal gaan twijfelen om die stap te nemen om te beginnen in de zaal. Daarom heb IK al eerder Mijn Woord aan jou gegeven. Psalm 91, Psalm 127:1,2 en Jozua 1:9

Deze, Mijn Woorden zijn allereerst voor jou en dan mag je ze delen voor al mijn kinderen om hun te bemoedigen. Weest vastberaden en vol vertrouwen! Wees dus nooit bang, want IK, je Heer God, BEN met je, waar je ook gaat. Ik was geschrokken van de vaste stem van God, en dat God al van tevoren wist wat met mij zal gebeuren. Ik bad en vroeg vergeving  voor mijn twijfel.

De volgende dag zei ik tegen mijn vrouw, wij gaan door en ik vertelde haar over wat God heeft gezegd. En ze zei: ja, we gaan door, al zijn we alleen met ons tweeën, we gaan door en de kerk zal open blijven. En we danken de Here dat Hij altijd voor Zijn kudde zorgt. Onze God is een goede God. Hij is onze Vader, onze Papa. Hij weet wat wij meemaken in deze wereld. Hij zal ons nooit verlaten. Hij is met ons al de dagen tot de voleinding van de wereld. Prijst de Heer! 

A M E N

Jan V.