OVERDENKING 24-05-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Is het mogelijk om vrij van angst te leven in deze gevaarlijke en onvoorspelbare wereld? Kunnen we in deze tijd van corona virus leven zonder angst om besmet te raken? Ja, dat is absoluut mogelijk. Bescherming is een krachtige belofte van God.

Maar waarom zijn er veel mensen (kinderen van God) bang om besmet te worden en om dood te gaan? Als je bang bent, dan heb je geen vertrouwen op de bescherming van God, de Almachtige. En als je geen vertrouwen hebt in Gods belofte voor jezelf, dan ga je zelf met je eigen kracht allerlei middelen en manieren om je zelf te beschermen bedenken en uitproberen. Je kunt als het ware, muren om je heen bouwen door middel van goed eten en drinken en extra vitaminen innemen om je weerstand op te bouwen, maar als GOD Zijn muren niet om je heen bouwt, is alles tevergeefs. Je kan goed jezelf bewaken door niet in contact te  komen met mensen die besmet zijn, elke dag thuis blijven, mondkapje en handschoenen dragen, maar als God je niet beschermt, is al je moeite tevergeefs. 

In Psalm 127 :1, 2 lezen wij:

Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin (tevergeefs) dat de bouwers hard zwoegen. Als de Heer de stad niet beschermt, heeft het geen zin (is tevergeefs) om vroeg op te staan en tot laat te werken. Het heeft geen zin (tevergeefs) om zo te zwoegen voor je eten. Want aan mensen die van Hem houden geeft de Heer wat ze nodig hebben, zelfs wanneer ze liggen te slapen

Hier zegt het Woord van God, dat je kan zwoegen voor je werk, of om je te beschermen, maar als God je niet zegent en je niet beschermt, is alles tevergeefs. Het heeft geen zin om alles te ondernemen met je eigen kracht en met je eigen kennis en eigen middelen om iets te bereiken en om zelf zo goed mogelijk te beschermen tegen ziekte en dood, maar als God, de Almachtige je niet zegent en beschermt, dan is al je moeite en werk tevergeefs. Want aan mensen die van de Here Jezus houden geeft de Heer wat ze nodig hebben, zelfs wanneer ze liggen te slapen. Aan de mensen die van Jezus houden, dat betekent dat je Jezus liefhebt, dan geloof en vertrouw je Hem en vertrouw je ook op Zijn beloften en dan doe je wat in Gods Woord staat. Als je Jezus liefhebt, dan leef je elke dag in een intieme relatie met Hem. Als je in intieme relatie met Jezus leeft, dan ben je niet bang voor alles wat gebeurt in de wereld. Je bent niet bang voor de corona virus. Je gelooft en vertrouwt, dat God je Redder is. Hij is je Beschermer, je Verlosser, je Voorziener, je Geneesheer, je Leidsman, je vaste Burcht. Hij is de Bron van je leven. Hij is je Vader, je Papa, die je elke dag zegent en je voorziet in alles wat je nodig hebt. 

Als je nog bang bent voor de gevaren om je heen, of als je nog krampachtig leeft in angst voor de besmetting van corona virus, breng dan meer tijd door in het overpeinzen van Gods Woord en in gebed zodat je vertrouwen in God groeit en zo overwin je de angst. Als je nog veel zorgen maakt voor je toekomst. of voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen, kom dan dichter bij de Here Jezus Christus en overnacht (rust) in de schaduw van de Allerhoogste God. Ongeacht hoe gevaarlijk het wordt in deze wereld, God zal je zeker beschermen en eruit redden. Want Hij is je Redder en je Verlosser. Hij is je Geneesheer en je Voorziener. En zoals David zei in Psalm 23.4, willen wij ook in geloof zeggen:

Zelfs, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij, Here, zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij; Psalm 23:4

A M E N

God zegene u allen

Jan V.