OVERDENKING 23-05-2020

Geliefde broeders en zusters,

In Psalm 91 heeft Mozes getuigd en geschreven uit zijn ervaring met God, dat bij God de veilige schuilplaats is voor de mensen om te beschermen tegen alles wat er gaande is in deze wereld. 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht (vesting), mijn God, op Wie  ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest;

Psalm 91:1-3 HSV.

Is het mogelijk om vrij van angst te leven in deze gevaarlijke en onvoorspelbare wereld? Kunnen we in deze tijd van corona virus leven zonder angst om besmet te worden?. Ja, dat is absoluut mogelijk. Bescherming is een vaste belofte van God. Het is niet de belofte die zomaar voor iedereen gegeven is. Het is de belofte voor diegenen die overnachten in de schaduw van de Almachtige. Overnachten betekent niet eventjes op visite voor één nacht bij God, maar overnachten betekent voortdurend verblijven in Gods nabijheid. Overnachten in de schaduw van de Almachtige, is leven in voortdurende eenheid met Hem. Je houdt vast aan Zijn Woord, je gehoorzaamt wat Hij in Zijn Woord zegt en je doet wat Hij zegt in Zijn Woord.

Degenen die overnachten in de Heer kunnen leven zonder angst voor wat de duivel zal doen. Zij kunnen leven zonder angst in deze zware tijd van corona virus. Gods belofte van bescherming geeft garantie voor degenen die leven in voortdurende relatie met Jezus Christus en Zijn Woord geloven en doen wat Zijn Woord zegt. Als u onverschillig leeft ten opzichte van God, kunt u niet verwachten dat u deze belofte van God zal ontvangen. Sommige mensen gebruiken deze tekst van Psalm 91, als een toverspreuk. Zij lezen elke dag met de hoop dat God hen zal beschermen, maar ze leven onverschillig tegenover God en zij vertrouwen God niet met geheel hun hart. Daarom, ondanks zij deze beloften elke dag lezen, leven ze nog steeds in angst voor de besmetting en de dood. Zij lezen deze beloften elke dag, maar leven toch onrustig voor wat er op hen af kunnen komen. Natuurlijk moeten we ons houden aan de veiligheidsmaatregelen die de regering heeft uitgegeven en goed hanteren, maar dat geeft ons geen zekerheid voor bescherming tegen de besmetting. We houden ons aan de regels van de regering, maar onze bescherming is in de schuilplaats van onze Almachtige Vader. Zo kunnen we zonder angst leven in de rust en vertrouwen op onze Almachtige God. Angst is niet van God maar van de boze om ons geloof en vertrouwen  in God doen wankelen. In de verzen 9 en 10 lezen we:

Want U, Here, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Psalm 91:9,10

Als de Here uw toevlucht is en als je de Allerhoogste God tot je schuilplaats hebt gemaakt, dat betekent dat je elke dag een intieme relatie hebt met God de Vader en met de Here Jezus; je hebt Hem lief, je gehoorzaamt Hem, je doet wat God van je vraagt. Als je zo leeft, dan heb je geen angst voor alles wat er gebeurt in deze wereld, nu en in de toekomst. Want je weet, dat je veilig bent onder de bescherming van de Allerhoogste God en Jezus Christus. Als je toch bang bent voor de gevaren om je heen, of als je nog krampachtig leeft en angstig bent voor de besmetting van corona virus, breng dan meer tijd door in het Woord overpeinst het diep in je hart en gedachten, dan zal je gedachten vernieuwd worden en zoekt de Heer in gebed, totdat je vertrouwen in God vast staat en je je angst overwint. Als je nog veel zorgen maakt voor je toekomst of voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen, kom dan dichter bij de Here Jezus en overnacht en blijft in de schaduw van de Allerhoogste God en verlustigt u in Hem. Hij is je vaste Burcht, Hij is de Rots der eeuwen. Niemand kan je kwaad doen onder de bescherming van de Allerhoogste God. Je wordt helemaal omhuld door Hem. Ongeacht hoe gevaarlijk het is en wordt in deze wereld, bij Hem zal je veilig zijn. Je zult veilig rusten in Zijn armen, zonder uitzondering.

Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. Hij, Jezus, is je Redder en je Verlosser. Hij is je Geneesheer en je Voorziener.

Jezus zegt: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld; Mattheus 28:20

A M E N

God zegene u allen

Jan Visser