OVERDENKING 10-05-2020

Geliefde broeders en zusters,

Deze overdenking is vervolg van gisteren:

Wat kan je doen om deze kettingreactie van matheid van je ziel te stoppen? Wat kan je doen om deze geestelijke ramp te voorkomen, of te stoppen als je nu midden in zit?

Kijk omhoog! Richt je ogen weer op Jezus, Hij is de Bron en de voleinder van ons geloof. Richt je ogen op Hem in plaats van zorgen te maken over de situaties van de corona crisis in deze wereld. Je kan toch met bezorgdmaken, de situaties van deze corona crisis niet veranderen. 

Mattheus 6:27 zegt: Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 

Met bezorgd maken, krijg je alleen maar hoofdpijn, slapeloosheid, angst, wat slecht is voor je gezondheid. De enige manier wat je kan doen is, ga naar Jezus Christus en geef al je bezorgdheid, je angst en je verlangens aan Hem over. 

Jezus zegt: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” Mattheus 11:28

Een geweldige belofte en zekerheid die Jezus geeft aan ons. Alleen God kan de situaties in deze wereld veranderen. Wij mogen er voor bidden en God danken voor de oplossing die God reeds klaar heeft en wij in geloof ernaar uit mogen zien. 

Jakobus 5:16 zegt: Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtige gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Dit is krachtig Woord en een krachtige belofte. Maar wij moeten de stap nemen om te doen zoals in dit Woord staat. Ten eerste, belijdt elkaar de overtredingen, de misverstanden. Maak het goed met elkaar als je iets hebt in je hart tegen een broeder of een zuster in de gemeente, door aan elkaar te belijden wat er in je hart is en elkaar vergeven. Zo kan je pas samen, eenparig met elkaar en voor elkaar bidden. Altijd zorgen dat je een reine kanaal  bent, voordat je voor een ander bidt. Als wij deze twee dingen doen, belijdt elkaar de overtredingen, je misverstanden en bidt voor elkaar dan komt pas de volgende belofte: opdat u gezond wordt. 

Wij verlangen allemaal om gezond te leven. Wij bidden elke dag tot God voor een goede gezondheid, maar vaak vergeten we wat er in Gods Woord staat, zoals we gelezen hebben in Jakobus 5:16. Willen we dat de beloften van God realiteit worden in ons leven, laten we eerst de voorwaarden vooraf in gehoorzaamheid aan God doen. Daarna staat nog verder een andere belofte voor ons. En dat is: 

Een krachtige gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Een krachtige gebed van een rechtvaardige. Zijn wij rechtvaardige mannen en vrouwen? Wat betekent rechtvaardig? Een rechtvaardige man of vrouw is iemand die in Jezus Christus gelooft en doet wat Zijn Woord zegt.

Romeinen 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Here Jezus Christus.

Je bent een kind van God, gerechtvaardigd door Jezus Christus, dan kan je krachtig bidden tot God, betekent met volle overtuiging en zekerheid, staande op Gods Woord. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Krachtig gebed betekent bidden in geloof, zonder twijfel. Als je twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here. Gods Woord zegt, een krachtige gebed van een rechtvaardige kan de situaties doen veranderen, de zieken genezen, de gebondenen bevrijden en jij zelf ontvangt rust en vrede in je hart. We moeten ons bezig houden met deze dingen en niet bezorgd maken over de coronavirus, bezorgd maken over je toekomst, bezorgd maken over je kinderen en kleinkinderen. Wij hebben ook kinderen en kleinkinderen in Nederland, maar wij bidden en vertrouwen hen elke dag in de machtige Hand van onze Vader God.

Jezus heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij heeft macht om alle situaties in de wereld te veranderen. Daarom, kijk omhoog naar onze Redder en Verlosser Jezus Christus. Haal je ogen en je aandacht af van de omstandigheden om je heen en richt je ogen op de hemelse Bron. Als je ogen op de omstandigheden in deze wereld gericht blijven, zal de duivel die omstandigheden gebruiken om je te ontmoedigen en je in de nederlaag brengen. Maar je overwinning staat vast als je ogen gericht blijven op de Grootheid en de Almacht van God. Hij heeft beloofd dat je samen met Hem de problemen zal overwinnen. 

1 Johannes 4:4: Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij, Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

Als wij deze tekst begrijpen en geloven wat hier staat, dan hoeven wij niet bang te zijn voor alles wat nu gaande is in de wereld en wat er in de toekomst zal gebeuren. God is je Bron, niet de duivel, ongeacht wat er om je heen gebeurt. Als je de laatste tijd mat geworden bent, je geloof wordt verzwakt, begin nu je ogen te richten op Jezus. Hef je hoofd omhoog in plaats van naar beneden te kijken. God is boven, Jezus is boven! De duivel is beneden, onder je voeten, daarom, kijk omhoog!

Lucas 21:28: Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd omhoog, omdat uw verlossing nabij is.

A M E N

Ik wens u allen Gods zegen toe

Jan V.