OVERDENKING 07-04-2020

Geliefde broeders en zusters, 

Jezus zegt: Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Mattheus 26:41.

Dit zei Jezus tegen Petrus, Johannes en Jacobus toen ze met Hem waren in Gethsemane. Ze waren zo moe en bedroefd over wat Jezus aan hen vooraf, tijdens de maaltijd verteld had, dat één van hen Hem zal verraden en Hij gevangengenomen en gedood zal worden. Het is teveel voor hen, ze konden niet bidden en waren in slaap gevallen. Ze zitten nu in een situatie waar ze geen einde kunnen zien. Voor velen zal het ook heel erg frustrerend zijn. Maar het moet niet zo zijn voor iedereen die in Jezus Christus gelooft. Wij zijn ten volle van overtuigd dat onze God voor ons een HOOPVOLLE TOEKOMST heeft. Daarom hoeven we ons niet druk over te maken over hoe en wanneer deze situatie ten einde zou komen.

Deuteronomium 29:29 zegt: De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze GOD, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen (wij en onze kinderen moeten ons voor altijd aan Gods Woord houden).

Laten we daarom ons niet druk maken over de dingen die we niet weten die ons hart onrustig maken, maar laten we de woorden van Jezus ter harte nemen. Waakt en bidt, dat je niet in verzoeking komt. Richt je hart op Jezus Christus. David zei:

Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust, ik wil zingen, ja psalmzingen. Psalm 57:8

Deze psalm schreef David toen hij achtervolgd werd door Saul. Koning Saul wou hem doden. David wist niet hoe het zou eindigen, maar hij vertrouwde op zijn GOD. Hij was gezalfd door GOD als de toekomstige koning, maar vóór dat hij deze roeping kan vervullen moest hij vluchten, want de duivel wou hem dit verhinderen door Saul te gebruiken om hem te vervolgen. Maar David bleef vertrouwen op zijn GOD. Toen Saul in de spelonk ging rusten ’s middags en niet wetende dat David en een paar van zijn mannen achterin de spelonk zaten, zeiden de mannen van David tot hem: dit is de dag dat GOD uw vijand in uw handen geeft. Ga en doodt hem, dan zult gij koning worden. Het is een verzoeking voor David, maar David zei:

De HERE  beware mij ervoor, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde des Heren, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan, want hij is de gezalfde des HEREN. 1 Samuel 24:7

Menselijk gezien zal iedereen goedkeuren als David Saul vermoordde, maar prijst GOD, David had de listige plan van de boze doorzien. Hoe kan dat? Als we een persoonlijke relatie hebben met onze GOD en de Here Jezus Christus en de Heilige Geest, zullen we ook diep in ons hart de stem van GOD horen en verstaan. Daarom roept Jezus ons op in deze tijd: Waakt en bidt! Blijft in contact met de Heer dan zal je ook als David met volle zekerheid zeggen:

De Here is met mij, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Psalm 18:6

En zullen we zeggen:

Mijn hart is gerust, o GOD, Ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte. Want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw! Psalm 105:1,5

AMEN

Edith V