OVERDENKING 06-04-2020

Geliefde broeders en zusters, 

We gaan de vierde week van afzondering in, maar niet alleen want onze liefdevolle Vader en de Here Jezus Christus en de Heilige Geest gaan met ons mee en blijft met ons. Laten we ons niet bezorgd maken over hoe we deze dagen, of weken zullen doorbrengen, maar laten we onze blik richten op GOD, dan zullen we het plan van GOD voor ons, Zijn kinderen, en voor de wereld, verstaan en Hem alle lof en eer geven. Onder welke omstandiheden we ons ook verkeren, één ding moeten we met zekerheid en vol vertrouwen belijden:

GOD koestert over ons altijd gedachten van vrede om ons een hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 29:11

Met deze zekerheid voor ogen, laten we ons richten op GOD, zodat we de vrede en rust van Hem mag ervaren in deze sombere tijd. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij richtte zijn blik op GOD en het einde van Zijn lijden, de heerlijkheid die komen zou, de vereniging met Zijn Vader.

Dat is ook de wil van GOD voor ons, daarom is deze tijd van afzondering voor Gods kinderen om zich klaar te maken en zich volledig te richten op GOD en Jezus Christus onze Verlosser. Laten we in deze tijd ons richten op GOD en blijven in gemeenschap met GOD de Vader, en onze Here Jezus Christus, die door Zijn offer aan het kruis en Zijn opstanding uit de doden ons doen wedergeboren tot een levende hoop, en voor ons een onvergankelijke erfenis klaargelegd heeft in de hemel.

Verheugt u daarom hierin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen (beproevingen) bedroefd. 1 Petrus 1:3-6

God heeft altijd het goede voor ons. Hij koestert altijd gedachten van vrede over ons. Laten we daarom ons focussen op Jezus Christus,

opdat de echtheid van ons geloof, die kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat door vuur van deze beproeving beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer zal blijken bij de openbaring van Jezus Christus 1 Petrus 1:7

Prijst GOD voor Zijn belofte voor Zijn kinderen. Als we ons bezighouden met deze toekomstige dingen die GOD voor ons heeft weggelegd, en blijven genieten van Zijn tegenwoordigheid, in vertrouwen dat GOD alles in Zijn hand heeft, dan vliegt de tijd voorbij en we uit deze tijd zullen gaan als stralende lichten van HEM, klaar om het plan van GOD en de opdracht van Jezus Christus te volvoeren. 

HEFT UW HOOFD OMHOOG, WANT DE KONING KOMT!

Amen

God zegent u allen

Edith V.