OVERDENKING 02-04-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus, 

Geprezen zij de HERE, dag aan dag draagt Hij ons, die GOD is ons heil Psalm 68: 20. 

De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid Psalm 12:18

Wat een belofte van onze liefdevolle Vader. Van Zijn kant toont God altijd zijn onveranderde liefde voor ons, Zijn kroonschepping. Het is voor Hem een plezier om een intieme gemeenschap te hebben met de mens. Dat zijn heerlijke momenten. Dat moet ook van onze kant zijn. Laten we nu meer tijd geven om bij de Vader, de Here Jezus en de Heilige Geest te zijn. Kom niet alleen met je noden, maar kom met lofprijzing, aanbidding, zeggen hoeveel we van Hem houden. Tot drie keer toe heeft Jezus aan Petrus gevraagd: “Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?” Jezus stelt ook dezelfde vraag aan ons: Heb je Mij waarlijk lief, meer dan deze (meer dan alles wat je bindt in deze wereld)? Dit is de tijd om ons te onderzoeken en alle dingen loslaten wat onze relatie met onze God verhindert. Jezus zegt:

wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Matt 10:37. 

Onze kruis is onze eigen ik. In onze eigen ik zitten heleboel dingen, dat kan ieder voor zichzelf een lijstje maken, die moeten we kruisigen dan kunnen we met geheel ons hart JEZUS volgen en één zijn met Hem. JEZUS heeft zelf het voorbeeld gegeven, omdat Hij ons zo lief heeft. Dat kunnen we lezen in de volgende verzen waarin Paulus ons met de volgende woorden heeft opgeroepen:

Laat de gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan mensen gelijk geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Fil. 2:5-8.  

Jezus heeft door Zijn liefde voor de mens, alles vrijwillig, niet gedwongen, Zijn heerlijkheid, Zijn positie in de hemel afgelegd, om als mens, als een dienstknecht, zijn leven te offeren om de mens (ons) te verlossen van al zijn zonde. Daarom kan Hij ook zeggen: als je alles wat je liefhebt niet kan achterlaten, kan je Mijn discipel niet zijn. Je kan wel in Hem geloven, je bent wel gered als je in de Here Jezus gelooft, maar om een discipel van Hem te zijn, moet je alles kunnen afleggen en je vertoeven in Zijn nabijheid en luisteren naar Zijn stem en Hem gehoorzamen in alles wat Hij wil van jou. Laten we deze tijd van afzondering meer bezig zijn in Zijn tegenwoordigheid, dan kan God ons omhullen met Zijn liefde zodat wij vrijwillig, ons kunnen losmaken van alle aardse dingen en alles wat ons ziel bindt en wij geheel vrij zijn om God te volgen en te dienen. Wilt u een discipel van Jezus zijn? Gebruik deze tijd om met Hem een intieme relatie op te bouwen. Dan zullen we grote dingen ervaren wat Hij klaar heeft voor ons. 

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. 1 Korinthiërs 2:9

Amen

Edith V