OVERDENKING 01-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

Het is altijd een heerlijk moment om met u allen in de tegenwoordigheid van onze liefdevolle Vader God en Jezus Christus en de Heilige Geest te vertoeven. Is het voor u ook een heerlijk moment, al kunnen we elkaar niet zien door deze lock down?

God is goed en zeer te prijzen! Hij bemoeit zich altijd met Zijn kinderen. Wat een liefdevolle Vader hebben we! Wat de duivel ook doet om Gods plan te vernietigen, God heeft altijd een middel boven het vernietigingsplan van de boze. Kijk maar naar Adam en Eva. Toen ze in zonde waren gevallen dacht de duivel: “nu heb ik Gods plan vernietigd. God heeft geen relatie meer met de mens”. Maar direct heeft God zijn volgende plan bekend gemaakt dat Hij een verlosser zal sturen die de kop (macht) van de slang zal vermorzelen. Toen probeerde de duivel Jezus te verslaan, om Gods plan voor de mens te vernietigen en met de kruisiging van JEZUS dacht hij dat hij nu gewonnen had, maar dat was juist zijn nederlaag:

DE OPSTANDING VAN JEZUS!

Nu is hij voorgoed verslagen. Hij roert alleen nog maar met zijn staart en probeert nog steeds zoveel mogelijk mensen, vooral de gelovigen,  met zich mee te trekken in zijn nederlaag. Zo zien we in deze tijd, nu de tijd van zijn opsluiting nadert dat de duivel de wereld schudt met zijn wapen (ziekte) om zoveel mogelijk mensen van het geloof af te halen, maar door deze ziekte heeft GOD juist deze stille tijd (lock down) ingesteld (door de wijsheid van God) ten goede voor Zijn kinderen en de hele mensheid, Zijn schepping, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat (Joh 3:16).

Daarom geliefde broeders en zusters, wees waakzaam! Laat deze tijd niet zomaar leeg voorbij gaan, maar laten we begrijpen en inzien wat Gods plan is met deze stille tijd. Laten we ons niet druk maken met allerlei dingen om ons heen en ons bezorgd maken over de dingen die we niet kunnen veranderen, of over wat we zullen eten of drinken, maar laten we deze tijd gebruiken om ons zelf te verootmoedigen voor de Here en ons onderzoeken en klaar maken om onze Heer en Heiland te ontmoeten want we weten niet wat er in de komende dagen zal en kan gebeuren. Zou de Here Jezus komen om Zijn kinderen  op te halen? Waarom is het over de hele wereld deze lock down? Waarom wil God dat we in deze tijd ons moeten klaarmaken? Veel sprekers over de hele wereld roepen de mensen op, door het Woord van God, om zich klaar te maken. Daarom, broeders en zusters:

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wort nuchter, opdat gij kunt bidden (1 Petrus 4:7).

Komt tot bezinning en weest alert; laten we deze tijd gebruiken om bezig te zijn met de Heer zodat we Zijn plan mogen begrijpen en we kunnen onderscheiden de listige plan van de boze, die nu rondsluipt als een listige slang, om de gelovigen te verleiden. Daarom weest alert en selecteert goed de berichten die op je app binnen komen opdat je niet besmet raakt door de gif van de boze. Want het lijkt altijd onschuldig, maar het vult je ziel.

Wanneer deze tijd voorbij is en de Heer nog niet is gekomen, dan zijn wij klaar om Gods opdracht uit te voeren.

Onze voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes (Efeze 6:15).

En in deze tijd zijn we klaar om elkaar te bemoedigen met een WOORD VAN GOD.

God zegent u allen

Edith V.