OVERDENKING 29-03-2020

Geliefde broeders en zusters,

We gaan de derde week van afzondering in. Laten we deze dag gebruiken om ons af te zonderen van alles om ons heen en ons focussen op onze God. Wat is Gods plan voor ons.

Als ik de boodschappen volgde van veel sprekers overal, merkte ik dat het allemaal éénzelfde doel hebben. Dat is iedereen oproepen en waarschuwen om in deze tijd je voor te bereiden, klaarmaken om God, Jezus Christus te ontmoeten. Zie hoe groot Gods liefde is voor Zijn kinderen en ook voor de mensen die Hem nog niet kennen. Kunt u het voorstellen? Nooit was er eerder gebeurd dat over de hele wereld mensen tegelijkertijd moeten binnen blijven. Niemand anders zou het kunnen doen dan GOD alleen. Gods genade is oneindig groot! De virus is niet van God, dat is van de boze, maar God gebruikt deze situatie ten goede, om de kinderen van God over de hele wereld wakker te schudden om zich volledig, zonder reserve, over te geven aan God. We hebben de boodschap gehoord dat God een geweldige plan heeft voor ieder persoon, een hoopvolle toekomst.

Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het Woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 29: 11

Deze profetie heeft God aan Jeremia gegeven, toen het volk in babylonische ballingschap was, doordat ze God hadden verlaten en andere goden achterna liepen. God zond Jeremia naar Babylon om deze Woorden van God aan het volk door te geven, dat ze tot besef komen dat Gods liefde voor hen nooit veranderd was. Dat geldt ook voor ons. God laat aan ons zien dat Zijn liefde nooit veranderd is. Laten we daarom vandaag meer tijd geven om in de rust te komen bij onze Vader en de Here Jezus Christus en de Heilige Geest. Laten we de Heilige Geest vragen om onze hart te onderzoeken naar dingen die ons verhinderen om te genieten van Zijn tegenwoordigheid. De tekst van Jeremia 29:11 verklaart hoe het hart van God is tegenover ons. Het ligt nooit aan God als we Zijn aanwezigheid niet kunnen ervaren, het ligt altijd aan ons. Daarom heeft God deze tijd van afzondering ingesteld over de hele wered, zodat wij, al Zijn kinderen, in de rust komen en onszelf onderzoeken. Laat de Heilige Geest onze hart doorzoeken tot de diepste hoeken van onze hart. De onderbewuste deel van onze ziel. Daar zitten heel wat dingen vanaf onze geboorte. Dingen die we nog koesteren zoals onvergevendgezindheid, die diepe wortel van bitterheid heeft in onze onderbewustzijn, die af en toe, ongecontroleerd naar boven komt en zich uiten in de vorm van boosheid, drift, jaloersheid, vuile taal uit de mond, vloeken enz. Het kan ook uiten ’s nachts in onze dromen, nachtmerries of openbaringen die niet van God zijn. Laten we deze tijd goed gebruiken om de Heilige Geest de kans geven om ons te onderzoeken en ons te reinigen van deze hindernissen om volledig te vertoeven in Gods tegenwoordigheid.

Als we in Gods aanwezigheid vertoeven dan zal God ons bekendmaken wat Zijn plan is voor ons persoonlijk nu en voor de toekomst. Mozes vertoefde altijd in Gods tegenwoordigheid daarom maakte God Zijn wegen (plannen) aan hem bekend. Psalm 103:7. David vertoefde altijd in Gods tegenwoordigheid en God maakte hem bekend hoe God hem vormde voordat hij geboren was en dat God een plan had voor hem. Daarom schreef hij o.a. Psalm 139. Dat waren zijn ervaringen in zijn omgang met God. God is niet beperkt. Hij houdt evenveel van iedereen. Hij zei over David dat hij de man naar Gods hart was. Dat wil God ook van ons zeggen, afhankelijk van ons zelf. God staat met geopende armen om ons te omhelzen. Als we zo in zijn nabijheid zijn en genieten van Zijn aanwezigheid, dan geeft Hij ons een Woord van kennis (zoals Mozes) een Woord van bemoediging of vermaning voor onszelf en voor de gemeente. Dan groeit ons geloof en hebben we de volle zekerheid dat alles wat wij vragen in de Naam van Zijn Zoon, JEZUS CHRISTUS, Hij het ons zal geven opdat God verheerlijkt wordt. En dat wij in de Naam van JEZUS, de duivel kunnen wederstaan en hij zal van ons wegvlieden. En in de Naam van JEZUS op zieken de handen leggen en zij zullen genezen worden. Gods Woord is ja en amen!

Jezus Christus is gisteren, heden dezelfde tot in eeuwigheid Hebr. 13:8

Amen

Edith Visser