OVERDENKING 26-03-2020

Geliefde broeders en zusters,

Heerlijk om jullie weer te mogen ontmoeten en ons samen voor te bereiden om te komen in de tegenwoordigheid van onze VADER. Het is zo heerlijk met z’n allen aan de voeten van onze VADER en de HERE JEZUS en de HEILIGE GEEST te zitten en te luisteren naar Zijn stem. Dit zijn de heerlijkste momenten, te vertoeven in Zijn nabijheid, omgeven door Zijn heerlijkheid. Zo putten we nieuwe kracht om te kunnen staan en ons begeven in de strijd tegen de bolwerken van deze verslagen vijand. In die tussentijd laten we onszelf onderzoeken, onze wapenrusting klaarmaken voor de strijd. Laat er geen opening staan waar de pijlen van de boze doorheen kan dringen. Opening van  vrees, onvergevengezindheid, jaloersheid, leugen enz. Deze zijn de openingen waar de pijlen van de boze makkelijk doorheen kan en ons verslaan. En sta in de krachgt van de HEER en neemt geheel uw wapenrusting aan. JEZUS zegt: 

IK BEN DE GOEDE HERDER. 

DE GOEDE HERDER ZET ZIJN LEVEN IN VOOR ZIJN SCHAPEN 

Johannes 10::11

En dat heeft HIJ gedaan. We hoeven alleen te wandelen in HEM en met HEM in de overwinning die HIJ al behaald heeft. HIJ heeft voor ons de weg gebaand. Stel u voor, wat hebben we nog te vrezen hier op aarde?

Alles heeft HIJ (GOD) aan Zijn voeten (de voeten van JEZUS) onderworpen. Alles betekent niets uitgezonderd, behalve GOD zelf. (1 Kor 15:7).

Geweldig! Als GOD zegt: alles heeft Hij onderworpen aan de voeten van Zijn Zoon dan is er geen uitzondering. En JEZUS, omdat alles Hem onderworpen is door Zijn Vader, geeft aan ons de volmacht gegeven, toen HIJ zei:

MIJ IS GEGEVEN ALLE MACHT IN HEMEL EN OP AARDE. (Matt. 28:18)

Gaat dan heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: IN MIJN NAAM zullen ze boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen, en zelfs, indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen, op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen genezen worden (Marcus 16:15-18).

EN IK BEN MET U AL DE DAGEN TOT AAN DE VOLEINDING DER WERELD (Matt. 28:20). 

Wat een geweldige belofte en opdracht voor al Zijn kinderen, niemand uitgezonderd! Er is geen reden om angstig te zijn. In deze belofte zit alles inbegrepen. Veel mensen zijn zelfs bang om vlees of vis of bepaalde dingen te eten want er zit zoveel chemische stoffen in. JEZUS zegt, zelfs indien gij iets dodelijks drinkt IN MIJN NAAM, zal geen schade brengen in je lichaam. Wat geweldig! JEZUS HEEFT AL OVERWONNEN en voorzien voor ons die nu als vreemdelingen hier op aarde wonen. Jaag alle angst en vrees en alle zwakheden weg IN DE NAAM VAN JEZUS en sta in ZIJN KRACHT klaar om tegen deze verslagen vijand te strijden! Vergeet nooit dat deze vijand al verslagen is, dat hij siddert en wegrent als wij hem wederstaan IN DE NAAM VAN JEZUS!! Prijst de HEER, maak ZIJN NAAM groot broeders en zusters! PROCLAMEER ONZE OVERWINNAAR: JEZUS CHRISTUS!! Amen

Edith Visser