OVERDENKING 25-03-2020

Geliefde broeders en zusters,

Zoals altijd vroeg ik bij het opstaan aan de HEER, een woord van bemoediging voor mijn broeders en zusters. Vanmorgen kreeg ik het volgende: 

Maakt u dan niet bezorgd zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Maar zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Mattheus 6:31, 33.

Prijst de HEER! Wat hebben we toch een geweldig leven hier in Spanje. Overvloedig! We hebben volop tijd om plezier te maken, maar 1 of 2 keer in de week naar de samenkomst is voldoende, niet meer dan dat. Gezellig met elkaar praten en eten na de dienst; vaak vergeten wat voor boodschap er gebracht werd. Niet te veel, zo is goed! De andere dagen van de week is voor ons zelf, genieten van alles, druk, druk, druk. Met wat? Met dingen die niet blijvend is. Waar ligt onze schat? Wij zijn de schatten van GOD, maar is GOD onze schat? De bijbel zegt: waar je schat is, daar is je hart. Nu gaat GOD anders aanpakken. HIJ, onze liefdevolle VADER brengt ons terug naar de oorspronkelijke doel van Zijn schepping, het doel van onze redding. Voor dat doel, heeft HIJ dáárom zijn ENIGGEBOREN ZOON gezonden om ons te redden en ons weer terug te brengen naar GOD de VADER, om een intieme relatie te hebben met HEM. Kunt u het voorstellen hoe geweldig, oneindig groot de LIEFDE VAN ONZE VADER GOD is? Kunt u voorstellen, hoe het was in de tijd van Adam en Eva voordat ze in zonde vielen? Elke dag, tegen het vallen van de avond wachtten ze vol verlangen naar de komst van de Schepper, GOD, die kwam in de koele zachte wind. Ooo, hoe heerlijk was het! Daarom was de duivel zo jaloers! Genieten van het samenzijn met GOD. Heerlijk! Gods verlangen blijft het zelfde. Intieme gemeenschap met Zijn kinderen. Niet straks in de hemel, maar nu! GODS KONINKRIJK is hier, in ons! Daarom is deze tijd de heerlijkste tijd om te vertoeven in Zijn nabijheid! VADER GOD, JEZUS CHRISTUS en de HEILIGE GEEST is in ons, verlangend om één te zijn met ons. Laten we deze tijd van thuisblijven, ons verlustigen in HEM! Laten we als het ware in één smelten in HEM! Kunt u het voorstellen? Doe het! We hoeven ons niet bezorgd te maken voor de dag van morgen want HIJ zorgt voor ons, want JEZUS heeft gezegd:

IK ZAL U GEENSZINS BEGEVEN, IK ZAL U GEENSZINS VERLATEN. Hebr. 13:5b.

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: DE HERE IS MIJ EEN HELPER, IK ZAL NIET VREZEN, wat zou een mens (virus) mij aandoen! VERLUSTIG U IN DE HERE, dan zal HIJ je geven de wensen van je hart. als u één bent met GOD en JEZUS en de HEILIGE GEEST dan zal uw verlangen en wensen ook zelfde zijn als de verlangen van GOD en dat is KOM HERE JEZUS, KOM!  Amen!

Edith Visser