Overdenking 22-03-2020

GOD KENNEN

Geliefde broeders en zusters,

Het is weer tijd om verenigd te zijn in de geest, en samen in de tegenwoordigheid van onze liefdevolle VADER te komen. Wat een HEERLIJKHEID! Prijst de HEER!

In de vorige overdenking heb ik nog over GOD kennen. We geloven allemaal in GOD, onze liefdevolle Vader en de Here JEZUS CHRISTUS onze Redder en Verlosser en de Heilige Geest. We geloven dat Ze in ons wonen. Maar kennen we GOD wel? Geweldig dat we in deze tijd meer tijd hebben om met onze VADER om te gaan. Persoonlijk, als Vader en kind. Dat is het plan van GOD toen HIJ Adam en Eva geschapen heeft. Maar de duivel heeft de relatie verbroken. De gemene, jaloerse vijand. Maar nu is het zo heerlijk om met je Vader om te gaan. Kom, laten we deze gelegenheid goed gebruiken. We weten niet wat er zal gebeuren na deze lock down, maar onze VADER weet het allang, daarom wil HIJ dat we ons nu klaarmaken. Gooi alles wat je nog koestert weg, en laat je door de HEILIGE GEEST vormen naar ZIJN beeld.

De discipelen van JEZUS, waren in die drie jaren altijd met JEZUS, toch kennen ze HEM niet. Ze waren alleen bezig met aardse dingen, terwijl JEZUS bezig was de mensen voor te bereiden voor het Koninkrijk van GOD. 

JEZUS zei: “Indien gij MIJ kendet, zoudt gij ook Mijn VADER gekend hebben. Van nu af aan kent gij HEM en hebt gij HEM gezien.” (Johannes 14:7).

Hier zien wij de intieme relatie tussen JEZUS en ZIJN VADER, onze VADER. Dat wil GOD ook van ons. Zouden we ook kunnen zeggen aan de mensen, als je mij ziet, zie je JEZUS in mij? Kunnen de mensen JEZUS zien in ons? GOD de VADER, GOD de ZOON en GOD de HEILIGE GEEST woont in ons. Dit is Gods wil dat HIJ kan manifesteren door ons heen zodat vele mensen gewonnen mogen worden voor HEM en mogen genieten van ZIJN LIEFDE en klaargemaakt  worden om HEM tegemoet te gaan als HIJ komt om ons op te halen. Als we de opdracht van ons altijd vasthouden dan zullen we ook ons geheel geven aan HEM.

Paulus zegt: “alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van CHRISTUS JEZUS, mijn HERE, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik CHRISTUS moge winnen (Fil. 3:7,8).

Hij achtte al zijn kennis en zijn functies in de wereld voor vuilnis, omdat de kennis van JEZUS CHRISTUS (het persoonlijk kennen van JEZUS CHRISTUS) dat alles te boven gaat.

VADER, ZOON en de HEILIGE GEEST woont in onze hart, in onze wedergeboren geest, daarom is het begeren van onze VADER dat we vanuit ons wedergeboren geest zullen leven. Laat je leiden door de GEEST en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Dit is de tijd om te leren vanuit de geest te leven en niet laten leiden door je ziel, je gevoelens, je verstand.

Geweldig wat onze liefdevolle VADER aan het doen is met ZIJN kinderen. Als we dit begrijpen dan leven we in de OVERWINNING, vol van vrede en rust en blijdschap, boven alle onrust in deze wereld. En kunnen we met volle KRACHT van de HEILIGE GEEST onze wapenrusting opnemen en in de strijd gaan in de hemelse gewesten. Dan kunnen we tegen de duivel zeggen: Ga weg in de NAAM VAN JEZUS, en hij zal van ons wegvlieden. 

Gij zijt uit GOD kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want HIJ DIE IN U IS, IS MEERDER DAN DIE IN DE WERELD IS, 1 Johannes 4:4

GOD ZEGENT U ALLEN,

Edith Visser