Overdenking 20-03-2020

Geliefde broeders en zusters,

Heerlijk om verenigd te zijn in ons gezamenlijk gebed.

Wij geloven allemaal in GOD de VADER, JEZUS CHRISTUS  en de HEILIGE GEEST, maar kennen we GOD wel persoonlijk?

Om HEM te kennen moeten we relatie met HEM hebben. Dan kennen we ZIJN karakter. JEZUS zegt: “Als gij in MIJN WOORD blijft zijt gij waarlijk discipelen van MIJ en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:31). Vs. 36: Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn!

Wij kunnen waarlijk vrij zijn als wij gemeenschap of relatie hebben met HEM. Een persooonlijke relatie met GOD hebben, dan leren we Zijn karakter kennen en kunnen we volledig op HEM vertrouwen. We kunnen op ZIJN WOORD staan. We kunnen op HEM rekenen. Bij HEM IS ALLES JA EN AMEN! ZIJN JA IS JA en ZIJN NEE IS NEE (Mattheus 5:37). Er is geen maar of behalve!

Onderzoekt u zelf of u in de waarheid bent? JEZUS ZEGT: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN. NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ.

Hebt u vrees, twijfel, angst, bezorgdheid, ziekte? Laten we in deze tijd van afzondering ons verlustigen in de gemeenschap met onze VADER, HEER en HEILAND, dan zullen we werkelijk vrijgemaakt worden van deze lasten die ons verhinderen om in de vrijheid te staan.

Jeremia 29:11: Want IK weet, welke gedachten IK over u koester, luidt het Woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Vers 12: Dan zult gij MIJ aanroepen en IK zal u horen. Vers 13: dan zult gij MIJ zoeken  en vinden wanneer gij naar MIJ vraagt met uw ganse hart!

Geweldig! Is er reden om “maar” te voegen? Is er reden om te twijfelen aan Gods Woord? Is er reden om bevreesd of angstig te zijn?

GOD maakt ons Zijn wegen bekend.

Psalm 16:11:  GIJ maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in UW RECHTERHAND, VOOR EEUWIG.

Wat een belofte! Wat een zekerheid!
Prijst de Heer!