OVERDENKING 29-12-2022

GOEDE VOORNEMENS

December, de laatste maand van het jaar. Voor mij is december altijd een bijzondere maand. In mijn kinderjaren is deze maand heel bijzonder. Vanaf oktober was iedereen druk bezig met het voorbereiden voor de maand december, de Kerst, de Oudejaarsavond en het Nieuwe jaar. Het was een onvergetelijke en spannende tijd geweest. Vanaf oktober was het overal de tijd van grote schoonmaak, want oktober is de warmste maand van het jaar in ons land. De muren werden weer opnieuw geverfd. De houten stoelen werden geschuurd en opnieuw geverfd. Alles werd glanzend en schoon. Het hele huis werd extra schoongemaakt tot de verborgen hoeken, alles moet schoon zijn, want als de Here Jezus komt (Kerst) moet alles schoon zijn, binnen en buiten het huis. De brandhout  en de schil van cocos werden verzameld en gedroogd voor het bakken van de cakes en taarten, want toen was er nog geen moderne ovens. In het bos achter het huis zochten we naar de lekker geurige vruchtjes, die werden gedroogd om in huis te branden met de Kerstdagen en het gaf een heerlijke geur, kerstgeur. Op de kerstavond zit iedereen bij de kerstboom luisteren naar een kerstverhaal uit de bijbel en zongen kerstliederen. Wat een heerlijke tijd. Dan komt de voorbereidingen voor het einde van het jaar. De Oudejaarsdag. Op die dag moet alles goed zijn. De relaties weer goed gemaakt. De vijandschap, ruzies onder de families en vrienden moet worden goedgemaakt. Het oude gaat voorbij, het nieuwe is gekomen. Het nieuwe jaar ingaan met een nieuw leven, goede relaties, met elkaar in liefde omgaan.  Ik vroeg me altijd af waarom men moest wachten tot de laatste dag van het jaar pas met elkaar goed maken als je iets had tegen elkaar? Maar het antwoord was, zo hoort het! Het nieuwe jaar ingaan met een nieuwe, schone lei.

Zo heeft iedereen een goede voornemen aan het begin van het nieuwe jaar. Maar meestal gaat het een paar maanden goed en dan verval je weer in het oude. Waarom? Dat is het leven voordat je Jezus heeft aangenomen als je Redder en verlosser. Je komt tot de ontdekking dat alle moeite en inspanningen die je jaar in jaar uit deed om goed te leven niet lukte, totdat je beseft wat Kerst inhoudt en je de Zoon die ons gegeven is, aangenomen heeft als je Redder en Verlosser, de wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst, Jezus Christus; als Hij in je hart woont dan heb je alles! Dan heeft het leven pas inhoud.

Wil je het nieuwe jaar ingaan met nieuwe en goede voornemens? Begin dan met grote schoonmaak in je leven. Onderzoek je hart. Ben je een kind van God? Heb je plaats gemaakt voor de Here Jezus om in je hart te komen wonen? Heeft God de Vader en Jezus Christus woning gemaakt in je leven? Jezus zegt:

Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord in acht nemen (gehoorzamen); en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen (wonen).Johannes 14:23.

Ben je een kind van God, maar je hebt geen vrede in je hart? Je probeerde het jaar te beginnen met goede voornemens, maar het lukte steeds niet? En wil je een nieuw begin maken dit nieuwe jaar? Onderzoek je hart en wees eerlijk tegen jezelf? Leef ik wel in gehoorzaamheid aan God zoals het Woord zegt: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en al zijn gerechtigheid”? En zoals Jezus zegt: ‘als je Mij liefhebt, zal je Mijn Woord in acht nemen?

Heb je misschien nog veel vuile dingen in je hart die je moet opruimen? Leef je dit jaar wel (die bijna voorbijgaat) in het nieuwe leven die God je gegeven heeft in Christus? Wees eerlijk en geef je leven geheel aan Hem en begin dit jaar met een nieuwe start: Het oude laten voorbijgaan en leef in het nieuwe leven.  De Bijbel zegt:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zich verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 2 Kor 5:17, 18.

Als het oude voorbij is, haal het niet meer terug! Nu heb je een bediening der verzoening ontvangen van God, zoals God ons in Christus vergeven heeft; het oude vergeven en afgewist heeft, zo moeten we ook elkaar vergeven en al het oude vergeten. Dit is het principe van God en kunnen we het niet veranderen. Als je het principe van God niet gehoorzaamt dan kan je geen stap vooruit gaan. Onderzoek je zelf!

Als je jezelf, of anderen vergeven hebt dan kan je pas een nieuw begin maken met God in Christus Jezus, een goede voornemen beginnen in het nieuwe jaar en het zal lukken.

En bedroefd de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot die dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Efeze 4:30-32.

Christus Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven van gehoorzaamheid aan de Vader. En Paulus roept ons allen om het voorbeeld van Christus te volgen:

“Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, Die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis”. Filippenzen 2:5-8HTB

Willen we een goed begin maken met ons leven dit jaar, begin Gods Woord te gehoorzamen en ons vernederen om de wil van God te doen en zoals Jezus tot de Vader zegt:

“Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God! (Hebreeën 10:7)

zo willen we ook zeggen: Vader, God, hier ben ik om Uw wil te doen!

Amen.

God zegene u allen