OVERDENKING 31-08-2022

DISCIPEL VAN JEZUS, durf jij het aan ???

Vanaf het moment dat Jezus zijn discipelen geroepen heeft om Hem te volgen, leefden zij dicht bij Jezus. Ik stel me zo voor dat ze Hem nauwlettend in de gaten hielden en alles wat Hij deed goed observeerden. Het doel van een discipel is worden als de rabbi. Dat betekent eigenlijk dat je een kopie van Hem wordt. Dat kan alleen maar door zoveel mogelijk tijd met Hem door te brengen en alles wat Hij weet, doet en zegt, goed op je in te laten werken en constant je aan herinneren aan wat Hij van je vraagt .

De roeping van de discipelen vind ik altijd weer bijzonder om te lezen:

Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag Hij twee broers: Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in zee, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen: “Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van mensen.” Ze lieten onmiddellijk hun visnetten liggen en gingen met Hem mee. Verderop zag hij nog twee broers: Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeüs. Ze waren in hun boot met hun vader de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze lieten onmiddellijk hun boot en hun vader achter en gingen met Hem mee.

(Matteüs 4:18-22,) hier proef en zie je dat er een keuze gemaakt  moet worden gaan we het leven volkomen leiden en ons volledig zonder eigen ik Jezus volgen ,in zijn voetstappen treden ??   Dat houdt in: je eigen ik kruizigen  en niet meer zijn wie ik ben, maar mij volkomen  zal onderwerpen aan en naar Zijn Woord en Wil. 

Jezus was een rabbi met ‘schmiga’, dat betekent dat Hij een rabbi met autoriteit was. Rabbi’s met ‘schmiga’ hadden het recht om een groep discipelen mee te nemen tijdens hun reizen. Alleen de studenten die het tot de hoogst haalbare fase van het Israëlitische onderwijs hadden geschopt, kwamen in aanmerking om te solliciteren op de functie van discipel. In het geval van Jezus gebeurt er echter iets opmerkelijks. Hij wacht niet af tot er mensen voor de functie van discipel komen solliciteren; Hij gaat zelf op zoek naar discipelen. Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes hoefden de sollicitatieprocedure niet te volgen. Jezus koos hen uit. Ze mochten met Jezus meegaan, in zijn voetsporen treden en worden zoals Hij.

Op het moment dat Jezus tegen hen zegt: “Volg Mij!”, spreekt Hij daar zijn vertrouwen in hun capaciteiten mee uit. De reactie van Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes is enerzijds rigoureus, maar anderzijds ook heel logisch. Wat een eer om zo’n uitnodiging te krijgen! Ze  (Gehoorzaamheid) leggen dan ook zonder aarzelen hun visnetten aan de kant en gaan achter Jezus aan. (Eerbied en ontzag) Hun hele toekomst is in één klap veranderd.

Een kopie van Jezus
Vanaf het moment dat Jezus hen heeft geroepen om Hem te volgen, leefden de discipelen dicht bij Jezus. Ik stel me zo voor dat ze Hem nauwlettend in de gaten hielden en alles wat Hij deed goed observeerden zich steeds volgend opstelde. Als discipel wil je worden als de rabbi. Dat betekent eigenlijk dat je een kopie van Hem wordt. Dat kan alleen maar door zoveel mogelijk tijd met Hem door te brengen en alles wat Hij weet, doet en zegt, goed op je in te laten werken.

Verdiepen we ons in het juiste te doen wanneer wij een taak krijgen wat het ook is, het te doen zoals Jezus het deed, altijd opkijken naar zijn Vader ? De discipelen van Jezus maken veel met Hem mee, ze zien de Hemelse autoriteit die Jezus heeft door de wonderen die Hij doet. Ze vieren samen feest, eten samen en delen ook verdriet. Overal lieten Ze zien hoe hun Rabbi sterft aan het kruis, maar staan een paar dagen na zijn dood weer oog in oog met Hem, waaruit blijkt dat Hij de dood heeft overwonnen. Tot slot zijn ze er ook bij,  als Hij naar de hemel gaat en daar krijgen ze hun laatste opdracht.

De elf leerlingen vertrokken naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze Hem daar zagen, vielen ze voor Hem op hun knieën en aanbaden Hem. Maar sommigen twijfelden nog. Jezus kwam naar hen toe en zei: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Hier zien we hoe Jezus zijn kinderen kent en wil ondersteunen niet te twijfelen maar te geloven en te doen de WIL VAN GOD. 

Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.
(Mattheüs 28:16-20, Basis Bijbel)

“Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij.” Oftewel, ‘jullie hebben de afgelopen jaren veel geleerd, jullie zijn geworden zoals Ik ben. Het is tijd dat jullie datgene wat jullie hebben geleerd, doorgeven aan de rest van de wereld.’ Ik zie dit als een indirecte oproep voor ons. Een oproep die ook vandaag de dag voor ons geldt, waar Jezus zegt: “Volg Mij!” een oproep in gehoorzaamheid doen zoals Hij het ons heeft voorgedaan aan zijn vader .Niet in ons eigen kunnen maar ons volledig overgeven en zijn wil doen. Ga en verkondig het Evangelie zoals het woord het zegt in alle Eenvoud Jezus zelf is de eenvoud zelf bij Hem is geen aanziens des persoons iedereen is belangrijk Hij kent geen lievelingen Hij houdt oprecht van ons allen en zo wil Hij dat we naar anderen moeten kijken en elkeen  met zijn liefde  trouw en Hem verhogend het Evangelie brengen. Verheerlijk Hem in alles wat je mag doen voor Hem vol eerbied en ontzag .Beste broeders en zusters mogen wij na het lezen van het woord van de Allerhoogste afsluiten met het lied 802 Hier ben ik,  in volkomen eerbied en ontzag aan Hem. 

God zegent u allen

Bep Kruimel