OVERDENKING 18-05-2022

ZIE, HIER BEN IK OM UW WIL TE DOEN (Hebreeën 10:9)

Op de zondagen vinden Martin en ik het altijd fijn om via de livestream een dienst mee te maken van een gemeente in Nederland. Zo hoorden we een aantal weken geleden een spreker die vertelde, dat hij en zijn vrouw het plan hadden om naar een film te gaan. Het was de nieuwste film in een serie, waarvan ze alle voorgaande films ook hadden gezien. Ze waren nog maar kort christen  en de man vond, dat hij eerst de Heer moest vragen, of hij en zijn vrouw naar die film konden gaan. Er kwam geen duidelijk antwoord, dus de tickets werden gekocht en ze gingen naar de film. De film was echter nog geen vijf minuten bezig, of de man voelde zich zo beroerd, dat hij ijlings de filmzaal moest verlaten. Toen werd het hem ineens duidelijk: God wilde niet, dat ze die film zouden zien. Thuis gekomen vernietigden ze ook alle andere films die ze in huis hadden van deze serie. God had het hart van deze man gezien, dat hij echt bereid was om Zijn wil te doen en Hij  had  hem en zijn vrouw ervan weerhouden om de film te zien.

Het verbaast mij heel erg, als ik in de Bijbel lees, dat mensen vragen naar Gods wil en vervolgens toch hun eigen weg gaan. We zien dat bijvoorbeeld in de geschiedenis van Josafat, koning van Juda. Hij ging op bezoek bij Achab, de goddeloze koning van Israël. Achab was van plan om Ramot in Gilead te gaan veroveren en hij vroeg aan Josafat, of die met hem mee wilde gaan. Josafat wilde wel, maar vond, dat ze eerst de Heer om raad moesten vragen. Achab liet 400 profeten komen die allemaal zeiden, dat de koning de overwinning zou behalen. Josafat vertrouwde het nog niet helemaal en vroeg, of er niet nog een profeet was, door wie ze de Heer om raad konden vragen. En daar was Micha. Hij vertelde duidelijk, dat het niet goed zou aflopen. Maar wat gebeurde? De beide koningen trokken toch ten strijde en Achab sneuvelde in de strijd.

Een ander voorbeeld las ik gisteren. Koning Zedekia liet de profeet Jeremia bij zich brengen om de Heer om raad te vragen. Jeremia vertelde hem, dat hij zich aan de koning van Babel moest overgeven. Dan zouden hij en zijn hele familie in leven blijven en Jeruzalem zou niet in brand gestoken worden. Maar Zedekia luisterde niet en het liep slecht met hem af: zijn zonen werden voor zijn ogen gedood, hij werd blind gemaakt en geboeid naar Babel gevoerd. Jeruzalem werd met vuur verbrand. Onbegrijpelijk!

Zie, hier ben Ik om uw wil te doen.

Deze woorden hebben betrekking op onze Heer, Jezus Christus. Tijdens zijn leven op aarde was zijn enige verlangen, altijd en overal de wil van Zijn Vader te doen. Hij roept ons op om datzelfde te doen.

Mattheus 12:50 “Want iedereen die doet wat mijn hemelse Vader wil, is mijn broer en zus en moeder” (BB)

Als wij Gods wil doen, zijn we verbonden met Jezus.

Als we lezen in het boek Handelingen zien we de gevolgen van het luisteren naar en het doen van wat God graag wil. In Handelingen 10 lezen we over Petrus. Hij verblijft in Joppe en als hij in gebed is, krijgt hij een visioen van een laken met allerlei voor een Jood onreine dieren erop. Een stem nodigt hem uit van die dieren te eten en als Petrus weigert, krijgt hij te horen :

“Als God van iets gezegd heeft, dat het rein is, mag jij niet zeggen , dat het onrein is!”

Handelingen 10:15.

Kort daarop staan de mannen voor de deur die Cornelius heeft gestuurd  en de Heilige Geest laat Petrus weten, dat hij zonder bezwaar met hen mee moet gaan. Petrus is gehoorzaam en het resultaat is, dat Cornelius en alle mensen die in zijn huis zijn samengekomen tot geloof komen en gedoopt worden met de Heilige Geest. Geweldig! Petrus zou uit zichzelf beslist geweigerd hebben om bij een heiden, een niet-jood, naar binnen te gaan, maar hij deed wat God van hem vroeg. 

Ook Paulus en zijn metgezel luisterden steeds naar de stem van de Heilige Geest.

Handelingen 16: 6 “Maar toen ze het Woord in Asia wilden gaan vertellen, hield de Heilige Geest hen tegen.” Vers 7 : “Ze probeerden naar Bitynie te reizen, maar weer hield de Heilige Geest hen tegen”.

Dan krijgt Paulus een droom: een Macedonische man roept hem om over te steken naar Macedonie en hen te helpen.

Handeingen 16:10 : “We begrepen, dat God wilde dat we de mensen in Macedonie het goede nieuws zouden gaan vertellen.”

Hoe is dat met ons ? Wij kunnen, net als Paulus, plannen maken om ergens naar toe te gaan of een bepaalde activiteit te gaan ondernemen.  Zijn wij bereid om een “nee” te horen, als we eigenlijk al vastbesloten waren om te gaan?  Zijn wij bereid om een “ja” te horen, als we eigenlijk al vastbesloten waren om iets niet te gaan doen?

In het Oude Testament zagen we, dat we schade lijden als we weten wat God van ons wil en toch ongehoorzaam zijn. In het Nieuwe Testament zien we de positieve gevolgen als we wél gehoorzaam zijn. Paulus waarschuwt ons, dat we ons niet moeten laten misleiden, maar

Efeze 5 : 10 “ en toetst wat de Heer welbehaaglijk is “. De BB zegt het zo: “Zoek uit wat de Heer graag wil dat je doet”

Laten we  zo bezig zijn, dan zullen we zegen ontvangen en voor anderen tot zegen zijn.

Gods Zegen

Auguste van Vriesland

Auguste