OVERDENKING 30-03-2022

PRIJS EN LOON

In de prediking van afgelopen zaterdag stond het volgen van Jezus centraal. We lazen in het gedeelte in Lucas 9 dat er iemand naar Jezus toe kwam die zei:

“Ik zal U volgen, waar U ook heen gaat.” Lukas 9:57b

Jezus wees hem erop, dat het belangrijk is om goed na te denken, voordat je die keuze maakt. In Lucas  14  (vert. BB) legt Jezus duidelijk uit, wat het inhoudt om Hem te volgen.

Als je bij Mij komt (Mij wil volgen) moet je meer van Mij houden dan van je vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen. Je moet zelfs meer van Mij houden dan van je eigen leven. Anders kun je niet mijn leerling zijn. Als je niet het kruis draagt en Mij volgt, kun je geen leerling van Mij zijn.         Lukas 14:26, 27BB

Jezus gebruikt de volgende vergelijkingen.

Vers 28 :Als je een toren wil gaan bouwen, ga je toch eerst rustig uitrekenen wat het zal gaan kosten? Je moet toch weten of je het werk zal kunnen afmaken?

Vers 31: En als een koning tegen een andere koning ten strijde trekt, zal hij eerst rustig bedenken of hij het met een leger van 10.000 man zal kunnen winnen van iemand die een leger van 20.000 man heeft.

Jezus besluit met te zeggen:

Vers 33: Zo kunnen jullie dus alleen maar mijn leerling zijn, als jullie alles wat jullie hebben, kunnen loslaten.”

In Johannes 15 laat Jezus ons zien, wat de consequenties zijn als we Hem willen volgen. We moeten niet verbaasd zijn, als de wereld ons haat, want Jezus werd ook gehaat.

Johannes 15: 20-21 (BB) : “Denk aan wat Ik heb gezegd: Een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer. Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als ze Mij wilden geloven, zullen ze jullie ook geloven. Maar ze zullen jullie veel kwaad doen ,omdat jullie bij Mij horen. Want ze kennen Hem niet, die Mij heeft gestuurd.”

Onze broeders en zusters die in landen wonen, waar christenen worden vervolgd, kennen de consequenties van het volgen van Jezus maar al te goed. En toch nemen velen het besluit om voor Hem te kiezen. Ze hebben iets of beter gezegd Iemand gevonden die zo kostbaar voor hen is , dat ze daar koste wat kost geen afstand meer van willen doen. Stichting “Puertas Abiertas”, In Nederland bekend als “Open Doors” geeft weerbaarheidstrainingen aan christenen in landen, waar vervolging aan de deur staat. Ze worden voorbereid op wat komen gaat en leren, hoe ze standvastig kunnen blijven in hun geloof. Christenbekeerlingen vanuit de islam hebben vaak met de meeste tegenstand te maken vanuit hun eigen families en ook daarover laat Jezus ons niet in het ongewisse : “en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn” (Mattheus 10 :36 ). Aanstaande zaterdag begint de Ramadhan. Laten we gedurende deze periode in het bijzonder voor deze broeders en zusters bidden !

Wij hier in West-Europa hebben nog weinig idee, wat ons te wachten staat, maar het is goed om voorbereid te zijn en waakzaam te blijven !

Als we Jezus tot het eind toe trouw blijven volgen, zullen we loon ontvangen. Petrus stelt hierover een vraag aan Jezus. 

Lucas 18 : 28-30 (BB) : “Toen zei Petrus :  “Heer, wij hebben alles achtergelaten wat we hadden en zijn U gevolgd. Jezus zei tegen hen : “Luister goed! Ik zeg jullie : als je huis of vrouw of broers of ouders of kinderen verlaat voor het Koninkrijk van God , zul je er heel veel andere voor terugkrijgen in deze wereld. En in de wereld die nog komt krijg je het eeuwige leven.”

Paulus spreekt over een krans die we zullen ont vangen.

2 Timotheus 4 :8 “voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, maar niet alleen aan mij, maar ook aan allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.”

Ook Petrus schrijft hierover.  In 1 Petrus 5 : 4 zegt hij, dat als Jezus terugkomt, we de “onverwelkelijke krans van de heerlijkheid” zullen verwerven.

En als dan de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.        1 Petrus 5:4

Wat een vooruitzicht!

Ik wil graag besluiten met een tekst uit Hebreeën.

Hebreeën 12 : 2 (BB) “ Daarbij  moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist, hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren  en Hem zelfs hebben gedood.  Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven.”

Amen

Gods Zegen

Auguste van Vriesland