OVERDENKING 19-01-2022

Je ziet ze vaak voorbij komen: zo’n plaatje met mooi geschreven Bijbelteksten. Misschien heb je wel een Bijbeltekst uitgeprint en hangt die in een lijstje op je kamer. Of misschien heb je een keer zo’n afbeelding doorgestuurd aan iemand die het moeilijk had. De tekst paste precies bij de situatie en je hoopte dat diegene daar wat aan had. Zelf doe ik er ook regelmatig aan mee. Soms verwoorden die oude Bijbelteksten het namelijk zo raak. En toch, vraag ik me af,  hoe zorgen we ervoor dat het niet bij mooie woorden blijft? Leven we uit het woord van God? Is zijn Woord werkelijk een lamp voor onze voet en een licht op ons pad?

Psalm 119: 105: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Een lamp geeft het machtig beschermende licht van God op al onze wegen .

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vind het lezen en onderzoeken van het woord  een wandeling met Hem, naast Hem aan zijn hand uitkijkend verlangend wat Hij weer openbaren zal. Ik verplicht mezelf er wel toe; gewoon omdat ik écht besef dat ik het juist daar moet vinden in het leven.

Mattheus 7 vers 24 zegt : Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een  rots bouwt. HTB

En toch, het gaat niet altijd uit zichzelf. En dat terwijl Jezus zegt in zijn Woord: mijn woorden zijn voor jou een lamp voor je voet en een licht op je pad. Maar dat willen we toch allemaal? Een licht op ons pad? Misschien is het nu wel erg donker op je weg en weet je niet waar je het moet zoeken. Vandaag zou ik tegen je willen zeggen: zoek maar niet verder. Het is hier. Johannes 7 vers 38:

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van Levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Rivieren van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Enige wat je moet doen, is buigen voor Koning Jezus. En je laten vervullen met zijn Heilige Geest die Hij ons gegeven heeft .

Johannes, de discipel die dicht bij Jezus leefde, heeft veel verhalen van Jezus opgeschreven. Aan het einde van het boek Johannes krijgen we een kort woord te horen van Johannes; Hij vertelt dat Jezus in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel meer tekenen heeft gedaan, alleen deze zijn niet beschreven in het boek. “Maar”, zegt Johannes, “deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn Naam.”

Het leven hebben. Die zin blijft bij mij hangen. Het woord van God is er opdat jij gelooft.

Psalm 18 vers  31 Godsweg is volmaakt en Zijn Woord is zuiver.

En opdat jij door te geloven het leven hebt in zijn naam. Misschien denk je soms wel: “Had ik maar in de tijd van de Bijbel geleefd. Dan was het allemaal veel makkelijker geweest! Dan had ik Jezus gewoon gezien en dan, dan weet ik zeker dat Hij bestaat. Nu moet ik het van woorden hebben, nu moet ik het maar geloven.” Dit zijn hele begrijpelijke redeneringen. En het mooie is: ook Jezus heeft dit al voorzegd. De bijbel is een boek waarin alle seizoenen van het leven staan. hét Woord dat je als gids hebt op je levenspad. Hoe dat pad ook loopt.

In de verzen voor het gedeelte dat we net hebben gelezen, wordt de situatie met Thomas beschreven. Thomas, de discipel van Jezus, die het niet kon geloven dat Jezus werkelijk was opgestaan. En Jezus zegt hier:

“Thomas, omdat je mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.”

(Johannes 20:29, NBV)

Zullen we echt gaan lezen? Gaan lezen in het boek met de woorden van Jezus? Paulus zegt in zijn brief aan de Kolossenzen -en trek de lijn vandaag maar door naar jezelf-:

“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen.” Kolossenzen 3:16,

En niet alleen vandaag, maar alle dagen die God ons geeft? Zeggen we het mee met de schrijver van Psalm 130:

“Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord.” (Psalm 130:5, NBV)

Mocht je het nog niet hebben, probeer dan op zoek te gaan naar een vast ritme voor jezelf wat betreft Bijbellezen. De één doet ’t liever ’s ochtends en de ander liever ’s avonds. Het maakt niet uit wanneer je het doet, als je maar probeert – tussen alle drukte door – rust te nemen voor je Koning Jezus. Blijf met hem verbonden, zoals een rank aan de Wijnstok.

Ik wens u Gods Rijke zegen,

Beppy Kruimel.