OVERDENKING 09-05-2020

Geliefde broeders en zusters,

We zijn nu al 55 dagen in lock down wegens de coronavirus in Spanje. Wereldwijd zijn er al meer dan 275.000 mensen overleden door deze pandemie. En aantal besmettingen zijn er al meer dan 4 miljoen mensen, en ruim 1.375.000 mensen zijn hersteld. Veel mensen zijn bang dat zij besmet worden en leven in angst en onrust en onzekerheid voor de toekomst. Maar wat zegt Gods Woord?

Vestigt uw aandacht dan op Hem (Jezus), Die zulk tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Hebreeën 12:3 NBG

Want let toch scherp op Hem (Jezus), Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Hebreeën 12:3HSV

Kijk omhoog en vestigt uw aandacht op Hem, op Jezus, let toch scherp op Hem, op Jezus. Vooral in deze tijd, dat wereldwijd mensen in onzekerheid leven. Het leven is veranderd, het gaat niet meer zoals je gewend bent. Je moet altijd rekening houden met de besmettingsgevaar en verspreiding van deze virus. Altijd ca 1,5 meter afstand houden van elkaar, mondkapje en handschoenen dragen als je naar de winkel gaat of naar de drukke plaatsen. Het dagelijks leven is veranderd. Mensen worden er gestrest van en velen gaan eronder door. Daarnaast worden we overspoeld door allerlei slechte en negatieve en veel ook valse nieuws die je hart onrustig en angstig maken. De duivel is bezig om de ogen van Gods kinderen van het Woord van God af te leiden door ons te beïnvloeden met deze negatieve berichten.

De duivel met al zijn demonen proberen ons naar beneden te laten kijken, naar de omstandigheden om ons geloof en vertrouwen op God te doen wankelen in plaats van omhoog kijken naar Jezus die de overwinning heeft behaald over de duivel, de dood en het dodenrijk. De tekst hierboven zegt: Vestigt uw aandacht op Hem (Jezus), richt je ogen sterk op Hem, op Jezus. Hoe kunnen we het doen? Door Zijn woorden en Zijn beloften in de Bijbel te lezen, overpeinzen en in gehoorzaamheid ernaar handelen. Zo kan je altijd je aandacht op Hem (Jezus) vestigen. Als je dat doet, dan zal je relatie met Jezus Christus intiemer zijn. Dan verdwijnt de angst en twijfel uit je hart, want je hart is nu gevuld met het Woord van God. Gods Woord is de waarheid. En als de Waarheid in je hart is, zal de leugen van de duivel verdwijnen uit je hart. Amen!

In Johannes 15:7 zegt Jezus: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Maar als je je aandacht vestigt op de wereldse nieuws over aantal besmettingen en doden door coronavirus, over economische crisis in de wereld en allerlei berichten die je hart verontrusten dan wankelt je geloof en vertrouwen in God. En wat zijn de gevolgen, als je geloof in God begint te wankelen en de angst en twijfel je leven beheerst? De bijbel zegt, dat door matheid je ziel verslapt of verzwakt wordt en op het einde dan bezwijkt je ziel.

Natuurlijk moet je op de hoogte blijven over wat er nu gaande is in de wereld, daarvoor moet je het nieuws volgen, maar laten we onze aandacht niet daarop vestigen. Ik lees en volg elke dag het nieuws, maar ik vestig mijn aandacht op Gods Woord,  wat Gods Woord zegt over de situatie in deze tijd. Ik hou me vast aan de beloftes van God, dat Hij voor ons een Hoopvolle toekomst heeft.

Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en Mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here. Jesaja 54:10

Jezus vertelt ook in een andere Bijbeltekst dat wanneer de zorgen van deze werelds je hart en je verstand binnenkomen, zullen zij het Woord van God in je hart verstikken en ervoor zorgen dat je onvruchtbaar wordt.

Mattheus 13:2b: Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Aangezien je geloof een product is van het Woord, want de bijbel zegt: dat het geloof komt door gehoor, het horen van Gods Woord, dat betekent je geloof zal wankelen als jij je hart vult met de zorgen van de wereld. En als dat eenmaal gebeurt, dan stuurt het aan op een geestelijke ramp. Dan komt twijfel, angst, onzekerheid je hart binnen. Wat we moeten doen om de geestelijke ramp te voorkomen, lezen we morgen in het tweede gedeelte van mijn korte overdenking.

A M E N

Ik wens u allen een gezegende dag

Jan V.